Pál Gyulai, László Arany
Elegyes gyüjtések Magyarország és Erdély különbözo részeibol (Népköltési gyüjtemény 1. kötet)
Free
Description
Contents
Reviews
Language
Hungarian
ISBN
Unknown
Megjegyzések:
ELEGYES GYÜJTÉSEK MAGYARORSZÁG ÉS ERDÉLY KÜLÖNBÖZŐ RÉSZEIBŐL.
ELŐSZÓ.
TARTALOM.
Karácsoni mysteriumok és vizkereszti játékok
Balladák és rokonnemüek.
Dalok.
Mesék és mondák.
KARÁCSONYI MYSTERIUMOK ÉS VIZKERESZTI JÁTÉKOK.
KARÁCSONYI MYSTERIUMOK.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
VIZKERESZTI JÁTÉKOK.
1.
2.
BALLADÁK ÉS ROKONNEMÜEK.
1. MOLNÁR ANNA.
2. UGYANAZ MÁS VÁLTOZATBAN.
3. UGYANAZ MÁS VÁLTOZATBAN.
4. UGYANAZ MÁS VÁLTOZATBAN.
5. UGYANAZ MÁS VÁLTOZATBAN.
6. BORISKA.
7. BARCSAI.
8. UGYANAZ MÁS VÁLTOZATBAN.
9. A KIRÁLYFI.
10. UGYANAZ MÁS VÁLTOZATBAN.
11. SZILÁGYI ÉS HAGYMÁSI.
12. UGYANAZ MÁS VÁLTOZATBAN.
13. LANDORVÁRI DORKA.
14. UGYANAZ MÁS VÁLTOZATBAN.
15. UGYANAZ MÁS VÁLTOZATBAN.
16. UGYANAZ MÁS VÁLTOZATBAN.
17. UGYANAZ MÁS VÁLTOZATBAN.
18. PÁLBELI SZÉP ANTAL.
19. UGYANAZ MÁS VÁLTOZATBAN.
20. KŐMÍVES KELEMENNÉ.
12. BÍRÓ SZÉP ANNA.
22. A PÁRJA VESZTETT GERLICZE.
23. VILÁGSZÉP ERZSÓK.
24. A LEGSZEBB VIRÁG.
25. KIS JULIA.
26. A HÁROM ÁRVA.
27. A MOLNÁR INASA.
28. UGRON JÁNOS.
29. UGYANAZ MÁS VÁLTOZATBAN.
30. BÁNDI URFI.
31. AZ ÁSPIS KÍGYÓ.
32. AMOTT LÁTOD…
33. A RAB.
34. UGYANAZ MÁS VÁLTOZATBAN.
35. UGYANAZ MÁS VÁLTOZATBAN.
36. UGYANAZ MÁS VÁLTOZATBAN.
37. UGYANAZ MÁS VÁLTOZATBAN.
38. A ZSIVÁNY FELESÉGE.
39. SIROKI ERDŐBEN.
40. IGÁCS RUZSI.
41. AZ ANYA ÉS LEÁNYA.
42. UGYANAZ MÁS VÁLTOZATBAN.
43. NEMES SÁRI…
44. TAMÁS RÓZSI.
45. BÁCS JANCSI.
46. AZ ISPÁNNÉ LEÁNYA.
47. UGYANAZ MÁS VÁLTOZATBAN.
48. JÓ ESTÉT ÉDESEM.
49. TÖRÖK ZSUZSI.
50. A GULYÁS SZERETŐJE.
51. CZIFRA JANCSI.
52. A HALOTT VŐLEGÉNY.
53. KURIS PISTA.
54. UGYANAZ MÁS VÁLTOZATBAN.
55. SÁRI MÁRI.
56. MÓZES ÉS JULCSA.
57. SZŐCS MARCSA.
58. JÁR A KORSÓ…
59. A GERLICZE.
60. A FONÓBAN.
61. PETRÁS UR.
62. KÁNTOR TERI.
63. SOROZÁSKOR.
64. BÚCSU.
65. A HONVÉDTÜZÉR TEMETÉSE.
66. A MENYASSZONY.
67. VÁRADI NÓTÁJA.
68. A LOVAS LEGÉNY.
69. MOLNÁR FERKÓ.
70. BOGÁR IMRE.
71. BEREG NÁNI.
72. SZÁSZ FERENCZ.
73. BEKŐ AMBRUS.
74. HALASI.
75. BEH SOK FALUT…
76. A HEGYI TOLVAJ.
77. CSEHÓ PISTA.
78. A POZSONYI KISASSZONY.
79. MONUSI JÁNOSNÉ.
80. SÁRGA LÓ…
81. A KÉK INGES HUSZÁR.
82. ESTE VAN MÁR.
83. KATONÁNAK VAGYOK.
84. PERZSI.
85. SEBŐK JANI.
86. ÉDES ANYÁM KIMENT…
87. HAJNAL HASAD.
88. A HEGYEKHEZ ELMEGYEK…
89. SZÉP MENYECSKE.
90. ALBERT JÓSKA.
91. KISEBB TÖREDÉKEK.
I.
II.
DALOK.
SZERELMI DALOK.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
HAZAFIUI ÉS KATONADALOK.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
PUSZTAI ÉS PÁSZTORDALOK.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
BORDALOK ÉS TÁNCZSZÓK.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15. TÁNCZSZÓK.
TRÉFÁS ÉS GUNYDALOK.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.105)
16.106)
VEGYES DALOK.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.108)
DAJKARIMEK, GYERMEKDALOK S JÁTÉKOK.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
MESÉK ÉS MONDÁK.
I. A HALHATATLANSÁGRA VÁGYÓ KIRÁLYFI.
II. AZ ANGYALBÁRÁNYOK.
III. A CZIGÁNY AZ ÉGBEN ÉS POKOLBAN.
IV. HOVÁ LETT A BÁRÁNY MÁJA.
V. AZ ARANSZAKÁLLÚ EMBÖR.
VI. ILÓK ÉS MIHÓK.
VII. A BÉKA KOMÁJA.
VIII. A KACZOR KIRÁLY.
IX. A KIS KAKAS KITÚRTA A SÖVÉNYT.
X. A KIS KAKAS GYÉMÁNT FÉLKRAJCZÁRJA.
XI. A TÉNSÚR ÉS JANCSI KOCSIS.
XII. FÉLIG NYÚZOTT BAKKECSKE.
XIII. AZ EGYSZERI GYEREK.
I.
II.
III.
IV.
XIV. A RÓKA, A MEDVE ÉS A SZEGÉNY EMBER.
XV. A SZÜRKE LÓ.
XVI. AZ OKOS LEÁNY.
XVII. ADJ’ ISTEN EGÉSZSÉGÉRE.
XVIII. A SZEGÉNY ASSZONY SZIVE.
XIX. A HÁROM ÁRK-ANGYAL.
XX. A VADGALAMB ÉS A SZARKA.
XXI. A KALÁSZ EREDETE.
XXII. A TISZA EREDETE.
XXIII. MIÉRT LETT SZAMÁR A SZAMÁR.
KRISZTUS MONDÁK. XXIV–XXXIV.
XXV.
XXVI.
XXVII.
XXVIII.
XXIX.
XXX.
XXXI.
XXXII.
XXXIII.
XXXIV.
JEGYZETEK.
I. KARÁCSONI MYSTERIUMOK és VIZKERESZTI JÁTÉKOK.
KARÁCSONI MYSTERIUMOK.
VIZKERESZTI JÁTÉKOK.
II. BALLADÁK ÉS ROKONNEMÜEK.
III. DALOK.
26.
39.
68.
4.
8.
9.
1. SZERELMI DALOK.
2. HAZAFIUI ÉS KATONADALOK.
3. PUSZTAI ÉS PÁSZTORDALOK.
4. BORDALOK ÉS TÁNCZSZÓK.
5. TRÉFÁS ÉS GÚNYDALOK.
6. VEGYES DALOK.
7. DAJKARIMEK, GYERMEKDALOK S JÁTÉKOK.
Lábjegyzetek.
Javítások.
The book hasn't received reviews yet.