Πολιτεία, Τόμος 1
Plato
Politics & Social Sciences
Πολιτεία, Τόμος 1
Free
Description
Contents
Reviews
Language
Greek, Modern
ISBN
Unknown
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΕΞΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ
ΠΛΑΤΩΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ Ι. Ν. ΓΡΥΠΑΡΗ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΕΞΗ 1911
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΕΞΗ 1911
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ [Ή περί του δικαίου: πολιτικός]
ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΝ Α'.
ΒΙΒΛΙΟΝ Β'.
ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΝ Α'.
ΒΙΒΛΙΟΝ Β'.
ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ Ι. Ν. ΓΡΥΠΑΡΗ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΕΞΗ 1911
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΕΞΗ 1911
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ [Ή περί του δικαίου: πολιτικός]
ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΝ Α'.
ΒΙΒΛΙΟΝ Β'.
ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΝ Α'.
ΒΙΒΛΙΟΝ Β'.
The book hasn't received reviews yet.