Gereformeerde dogmatiek Eerste deel. Inleiding. Principia.
H. Bavinck
Gereformeerde dogmatiek Eerste deel. Inleiding. Principia.
Free
Description
Contents
Reviews
Language
Dutch
ISBN
Unknown
GEREFORMEERDE DOGMATIEK.
VOORBERICHT.
INHOUD.
INLEIDING.
§ 1. Naam en begrip der Dogmatiek.
§ 2. Encyclopaedische plaats der Dogmatiek.
§ 3. Methode der Dogmatiek.
§ 4. Indeeling der dogmatiek.
§ 5. Geschiedenis en Litteratuur der Dogmatiek.
A. Opkomst der dogmatiek, 2e-4e eeuw.
B. De dogmatiek in de Oostersche Kerk.
C. De Dogmatiek in de Latijnsche, Roomsche Kerk.
D. De Dogmatiek in de Luthersche Kerk.
E. De Dogmatiek in de Gereformeerde Kerk.
A. Opkomst der dogmatiek, 2e-4e eeuw.
B. De dogmatiek in de Oostersche Kerk.
C. De Dogmatiek in de Latijnsche, Roomsche Kerk.
D. De Dogmatiek in de Luthersche Kerk.
E. De Dogmatiek in de Gereformeerde Kerk.
HOOFDSTUK I. Principia in het algemeen.
§ 6. Beteekenis der principia.
§ 7. Principia in de wetenschap.
A. Het Rationalisme.
B. Het Empirisme.
C. Het Realisme.
A. Het Rationalisme.
B. Het Empirisme.
C. Het Realisme.
§ 8. Principia in de religie.
A. Wezen der religie.
B. Zetel der religie.
C. Oorsprong der religie.
D. Resultaat.
A. Wezen der religie.
B. Zetel der religie.
C. Oorsprong der religie.
D. Resultaat.
HOOFDSTUK II. Principium externum.
§ 9. Algemeene Openbaring.
A. Begrip der openbaring.
B. Algemeene en bijzondere openbaring.
C. Ongenoegzaamheid der algemeene openbaring.
D. Waarde der algemeene openbaring.
A. Begrip der openbaring.
B. Algemeene en bijzondere openbaring.
C. Ongenoegzaamheid der algemeene openbaring.
D. Waarde der algemeene openbaring.
§ 10. Bijzondere Openbaring.
A. Middelen der bijzondere openbaring.
B. Begrip der bijzondere openbaring.
C. De bijzondere openbaring en het Supranaturalisme.
D. De bijzondere openbaring en het Naturalisme.
A. Middelen der bijzondere openbaring.
B. Begrip der bijzondere openbaring.
C. De bijzondere openbaring en het Supranaturalisme.
D. De bijzondere openbaring en het Naturalisme.
§ 11. De Heilige Schrift.
A. Openbaring en Schrift.
B. De leer der inspiratie.
C. De inspiratie naar de Schrift.
D. Begrip der inspiratie.
E. Bezwaren tegen de inspiratie.
A. Openbaring en Schrift.
B. De leer der inspiratie.
C. De inspiratie naar de Schrift.
D. Begrip der inspiratie.
E. Bezwaren tegen de inspiratie.
§ 12. Eigenschappen der Schrift.
A. De eigenschappen der Schrift in het algemeen.
B. Het gezag der Schrift.
C. De noodzakelijkheid der Schrift.
D. De duidelijkheid der Schrift.
E. De genoegzaamheid der Schrift.
A. De eigenschappen der Schrift in het algemeen.
B. Het gezag der Schrift.
C. De noodzakelijkheid der Schrift.
D. De duidelijkheid der Schrift.
E. De genoegzaamheid der Schrift.
HOOFDSTUK III. Principium internum.
§ 13. Beteekenis van het principium internum.
§ 14. De historisch-apologetische methode.
§ 15. De speculatieve methode.
§ 16. De ethisch-psychologische methode.
§ 17. Het geloof.
§ 18. De grond des geloofs.
§ 19. Geloof en theologie.
The book hasn't received reviews yet.