Engelsk-Svensk och Svensk-Engelsk Ordbok Med Fullständig Uttalsbeteckning
Free

Engelsk-Svensk och Svensk-Engelsk Ordbok Med Fullständig Uttalsbeteckning

By Fred. Lonnkvist
Free
Book Description
Table of Contents
 • Ordbok Med Fullständig Uttalsbeteckning
 • INNEHÅLL.
 • FÖRKLARING Öfver den uttalsbeteckning, som användes i efterföljande ordbok.
 • ENGELSK-SVENSK ORDBOK.[1] MED FULLSTÄNDIG UTTALSBETECKNING.
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
  • E.
  • F.
  • G.
  • H.
  • I.
  • J.
  • K.
  • L.
  • M.
  • N.
  • O.
  • P.
  • Q.
  • R.
  • S.
  • T.
  • U.
  • V.
  • W.
  • X.
  • Y.
  • Z.
 • SVENSK-ENGELSK ORDBOK.[2]
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
  • E.
  • F.
  • G.
  • H.
  • I.
  • J.
  • K.
  • L.
  • M.
  • N.
  • O.
  • P.
  • Q.
  • R.
  • S.
  • T.
  • U.
  • V.
  • Y.
  • Å.
  • Ä.
  • Ö.
 • FÖRKORTNINGAR OCH SAMMANDRAGNINGAR.
 • DE BRUKLIGASTE MANLIGA OCH KVINLIGA DOPNAMN.
  • Manliga Namn.
  • Qvinliga Namn.
 • DE OLIKA FÖRENTA STATERNAS SAMT DERAS INVÅNARES VALSPRÅK OCH BINAMN.[3]
 • AMERIKANSKA ORD OCH UTTRYCK.
 • SAMTALSÖFNINGAR.
  • Engelska språkets tilltalsord och titlar.
  • Vanliga talesätt.
  • Om vädret och tiden.
  • Att tala engelska.
  • Att spisa middag.
  • Före och under en sjöresa.
  • Ankomst till hotellet.
  • Om att förfråga sig.
  • Att köpa och sälja.
  • Med en läkare.
  • Med en skomakare.
  • Med en skräddare.
  • Hos en hattmakare.
  • Med urmakaren.
  • Med tvätterskan.
  • Att skrifva bref.
  • Att röka och snusa.
  • Ordspråk.
 • HURU OCH HVAD MAN BÖR SKRIFVA VID SKILDA TILLFÄLLEN.
  • SÄTTET ATT FÖRVÄRFVA SIG EN GOD HANDSTIL.
  • NÅGRA SPECIELLA FÖRESKRIFTER RÖRANDE VÄLSKRIFNING.
  • OM BREFSKRIFNING.
   • Ett brefs delar.
   • Adressering af kuvertet.
  • Ett brefs delar.
  • Adressering af kuvertet.
  • FORMULÄR FÖR OLIKA SLAGS BREF.
   • Affärsbref. (Business Letters).
   • FORMULÄR.
   • ANSÖKNINGSBREF (Letters of Application).
   • REKOMMENDATIONSBREF (Letters of Introduction and Recommendation).
   • BJUDNINGSBREF (Invitations).
  • Affärsbref. (Business Letters).
  • FORMULÄR.
  • ANSÖKNINGSBREF (Letters of Application).
  • REKOMMENDATIONSBREF (Letters of Introduction and Recommendation).
  • BJUDNINGSBREF (Invitations).
 • Om skiljetecknen.
  • Kort anvisning rörande bruket af de olika skiljetecknen.
  • Om användningen af skiljetecknen i engelska språket.
  • Skiljetecknens (och andra skrifteckens) namn.
  • Regler för användningen.
  • Regler för användning af stor bokstaf i engelska språket.
  No review for this book yet, be the first to review.
   No comment for this book yet, be the first to comment
   Also Available On
   Categories
   Curated Lists