Free

Lajien synty Luonnollisen valinnan kautta

By Charles Darwin
Free
Book Description
Table of Contents
 • LAJIEN SYNTY
 • SISÄLLYS:
  • HISTORIALLINEN KATSAUS LAJIEN SYNTYÄ KOSKEVIEN MIELIPITEIDEN KEHITYKSEEN.
  • JOHDANTO.
  • I LUKU.
   • MUUNTELEVAISUUDEN SYYT.
   • ELIMISTÖN OSIEN KÄYTÖN JA KÄYTÖN PUUTTEEN VAIKUTUKSET. — VUOROSUHTEELLINEN MUUNTELU. — PERINNÖLLISYYS.
   • KOTIMUUNNOSTEN LUONNE. MUUNNOSTEN JA LAJIEN TOISISTAAN EROTTAMISEN VAIKEUS. — KOTIMUUNNOSTEN SYNTY YHDESTÄ TAI USEAMMASTA LAJISTA.
   • KOTIKYYHKYSRODUT, NIIDEN EROAVAISUUDET JA ALKUPERÄ.
   • ENNEN NOUDATETUT VALINTAPERIAATTEET JA NIIDEN VAIKUTUKSET.
   • ITSETIEDOTON VALINTA.
   • IHMISEN VALINTAVALLALLE SUOTUISIA OLOSUHTEITA.
   • II LUKU.
   • YKSILÖLLISIÄ EROAVAISUUKSIA.
   • EPÄVARMOJA LAJEJA.
   • LAAJALLA ALUEELLA TAVATTAVAT, ALUEELLAAN LAAJALTI LEVINNEET JA YLEISET LAJIT MUUNTELEVAT ENITEN.
   • ALUEEN LAAJEMPIEN SUKUJEN LAJIT MUUNTELEVAT USEAMMIN KUIN PIENEMPIEN SUKUJEN LAJIT.
   • MONET LAAJEMPIIN SUKUIHIN KUULUVAT LAJIT MUISTUTTAVAT MUUNNOKSIA SIINÄ, ETTÄ OVAT TOISILLEEN LÄHEISESTI, MUTTA ERI TAVOIN SUKUA JA ETTÄ NIILLÄ ON RAJOTETTU LEVENEMISALUE.
   • JÄLKIKATSAUS.
  • MUUNTELEVAISUUDEN SYYT.
  • ELIMISTÖN OSIEN KÄYTÖN JA KÄYTÖN PUUTTEEN VAIKUTUKSET. — VUOROSUHTEELLINEN MUUNTELU. — PERINNÖLLISYYS.
  • KOTIMUUNNOSTEN LUONNE. MUUNNOSTEN JA LAJIEN TOISISTAAN EROTTAMISEN VAIKEUS. — KOTIMUUNNOSTEN SYNTY YHDESTÄ TAI USEAMMASTA LAJISTA.
  • KOTIKYYHKYSRODUT, NIIDEN EROAVAISUUDET JA ALKUPERÄ.
  • ENNEN NOUDATETUT VALINTAPERIAATTEET JA NIIDEN VAIKUTUKSET.
  • ITSETIEDOTON VALINTA.
  • IHMISEN VALINTAVALLALLE SUOTUISIA OLOSUHTEITA.
  • II LUKU.
  • YKSILÖLLISIÄ EROAVAISUUKSIA.
  • EPÄVARMOJA LAJEJA.
  • LAAJALLA ALUEELLA TAVATTAVAT, ALUEELLAAN LAAJALTI LEVINNEET JA YLEISET LAJIT MUUNTELEVAT ENITEN.
  • ALUEEN LAAJEMPIEN SUKUJEN LAJIT MUUNTELEVAT USEAMMIN KUIN PIENEMPIEN SUKUJEN LAJIT.
  • MONET LAAJEMPIIN SUKUIHIN KUULUVAT LAJIT MUISTUTTAVAT MUUNNOKSIA SIINÄ, ETTÄ OVAT TOISILLEEN LÄHEISESTI, MUTTA ERI TAVOIN SUKUA JA ETTÄ NIILLÄ ON RAJOTETTU LEVENEMISALUE.
  • JÄLKIKATSAUS.
  • III LUKU.
   • NIMITYSTÄ "TAISTELU OLEMASSA-OLOSTA" KÄYTETTY LAAJASSA MERKITYKSESSÄ.
   • GEOMETRISENA SARJANA TAPAHTUVA LISÄÄNTYMINEN.
   • LISÄÄNTYMISTÄ EHKÄISEVIÄ SEIKKOJA.
   • KAIKKIEN ELÄINTEN JA KASVIEN MONIMUTKAISET KESKINÄISET SUHTEET TAISTELUSSA OLEMASSA-OLOSTA.
   • TAISTELU OLEMASSA-OLOSTA ON ANKARIN SAMAN LAJIN YKSILÖIDEN JA MUUNNOSTEN VÄLILLÄ.
  • NIMITYSTÄ "TAISTELU OLEMASSA-OLOSTA" KÄYTETTY LAAJASSA MERKITYKSESSÄ.
  • GEOMETRISENA SARJANA TAPAHTUVA LISÄÄNTYMINEN.
  • LISÄÄNTYMISTÄ EHKÄISEVIÄ SEIKKOJA.
  • KAIKKIEN ELÄINTEN JA KASVIEN MONIMUTKAISET KESKINÄISET SUHTEET TAISTELUSSA OLEMASSA-OLOSTA.
  • TAISTELU OLEMASSA-OLOSTA ON ANKARIN SAMAN LAJIN YKSILÖIDEN JA MUUNNOSTEN VÄLILLÄ.
  • IV LUKU.
   • SUKUPUOLIVALINTA.
   • ESIMERKKEJÄ LUONNOLLISEN VALINNAN VAIKUTUKSESTA ELI KELVOLLISINTEN ELOONJÄÄMISESTÄ.
   • YKSILÖIDEN RISTEYTYMISESTÄ.
   • ASIANHAAROJA, JOTKA SUOSIVAT UUSIEN MUOTOJEN SYNTYMISTÄ LUONNOLLISEN VALINNAN KAUTTA.
   • LUONNOLLISESTA VALINNASTA JOHTUVA SUKUPUUTTOON HÄVIÄMINEN.
   • OMINAISUUKSIEN ERILAISTUMINEN.
   • LUONNOLLISEN VALINNAN TODENNÄKÖISET, OMINAISUUKSIEN ERILAISTUMISESTA JA SUKUPUUTTOON HÄVIÄMISESTÄ JOHTUVAT VAIKUTUKSET YHTEISTEN ESIVANHEMPIEN JÄLKELÄISIIN.
   • MIHIN MÄÄRÄÄN SAAKKA ELIMISTÖT PYRKIVÄT EDISTYMÄÄN.
   • OMINAISUUKSIEN YHTÄLÄISTYMINEN.
   • JÄLKIKATSAUS.
  • SUKUPUOLIVALINTA.
  • ESIMERKKEJÄ LUONNOLLISEN VALINNAN VAIKUTUKSESTA ELI KELVOLLISINTEN ELOONJÄÄMISESTÄ.
  • YKSILÖIDEN RISTEYTYMISESTÄ.
  • ASIANHAAROJA, JOTKA SUOSIVAT UUSIEN MUOTOJEN SYNTYMISTÄ LUONNOLLISEN VALINNAN KAUTTA.
  • LUONNOLLISESTA VALINNASTA JOHTUVA SUKUPUUTTOON HÄVIÄMINEN.
  • OMINAISUUKSIEN ERILAISTUMINEN.
  • LUONNOLLISEN VALINNAN TODENNÄKÖISET, OMINAISUUKSIEN ERILAISTUMISESTA JA SUKUPUUTTOON HÄVIÄMISESTÄ JOHTUVAT VAIKUTUKSET YHTEISTEN ESIVANHEMPIEN JÄLKELÄISIIN.
  • MIHIN MÄÄRÄÄN SAAKKA ELIMISTÖT PYRKIVÄT EDISTYMÄÄN.
  • OMINAISUUKSIEN YHTÄLÄISTYMINEN.
  • JÄLKIKATSAUS.
  • V LUKU.
   • HARJOTUKSEN JA SEN PUUTTEEN VAIKUTUKSET.
   • ILMASTOON-MUKAUTUMINEN.
   • VUOROSUHTEELLINEN MUUNTELU.
   • KASVUNKORVAUS JA KASVUNSÄÄSTÖ.
   • MONISTUNEET, SURKASTUNEET JA ALHAISET RAKENNELMAT OVAT MUUNTELEVAISIA.
   • ELIMISTÖNOSA, JOKA JOLLAKIN LAJILLA ON TAVATTOMAN VOIMAKKAASTI TAI OMITUISESTI KEHITTYNYT VERRATTUNA SUKULAISLAJIEN VASTAAVAAN OSAAN, PYRKII OLEMAAN ERITTÄIN MUUNTELEVAINEN.
   • LAJIOMINAISUUDET OVAT MUUNTELEVAISEMPIA KUIN SUKUOMINAISUUDET.
   • TOISARVOISET SUKUPUOLIOMINAISUUDET OVAT MUUNTELEVAISIA.
   • ERI LAJIT OSOTTAVAT SAMANLAISIA MUUNTELUJA, NIIN ETTÄ JONKIN LAJIN MUUNNOS OMAKSUU JOLLEKIN SUKULAISLAJILLE KUULUVAN OMINAISUUDEN TAI PALAUTUU JOIDENKIN AIKAISEMPIEN ESIVANHEMPAINSA OMINAISUUKSIIN.
   • YLEISKATSAUS.
  • HARJOTUKSEN JA SEN PUUTTEEN VAIKUTUKSET.
  • ILMASTOON-MUKAUTUMINEN.
  • VUOROSUHTEELLINEN MUUNTELU.
  • KASVUNKORVAUS JA KASVUNSÄÄSTÖ.
  • MONISTUNEET, SURKASTUNEET JA ALHAISET RAKENNELMAT OVAT MUUNTELEVAISIA.
  • ELIMISTÖNOSA, JOKA JOLLAKIN LAJILLA ON TAVATTOMAN VOIMAKKAASTI TAI OMITUISESTI KEHITTYNYT VERRATTUNA SUKULAISLAJIEN VASTAAVAAN OSAAN, PYRKII OLEMAAN ERITTÄIN MUUNTELEVAINEN.
  • LAJIOMINAISUUDET OVAT MUUNTELEVAISEMPIA KUIN SUKUOMINAISUUDET.
  • TOISARVOISET SUKUPUOLIOMINAISUUDET OVAT MUUNTELEVAISIA.
  • ERI LAJIT OSOTTAVAT SAMANLAISIA MUUNTELUJA, NIIN ETTÄ JONKIN LAJIN MUUNNOS OMAKSUU JOLLEKIN SUKULAISLAJILLE KUULUVAN OMINAISUUDEN TAI PALAUTUU JOIDENKIN AIKAISEMPIEN ESIVANHEMPAINSA OMINAISUUKSIIN.
  • YLEISKATSAUS.
  • VI LUKU.
   • SIIRTYMÄMUUNNOSTEN PUUTTUMINEN TAI HARVINAISUUS.
   • ERIKOISEN RAKENTEEN JA ERIKOISET ELINTAVAT OMAAVIEN ELOLLISTEN OLENTOJEN SYNNYSTÄ JA ASTEITTAISESTA MUUTTUMISESTA.
   • ÄÄRIMÄISEN TÄYDELLISET JA MONIMUTKAISET ELIMET.
  • SIIRTYMÄMUUNNOSTEN PUUTTUMINEN TAI HARVINAISUUS.
  • ERIKOISEN RAKENTEEN JA ERIKOISET ELINTAVAT OMAAVIEN ELOLLISTEN OLENTOJEN SYNNYSTÄ JA ASTEITTAISESTA MUUTTUMISESTA.
  • ÄÄRIMÄISEN TÄYDELLISET JA MONIMUTKAISET ELIMET.
  • SIIRTYMÄTAPOJA.
   • LUONNOLLISEN VALINNAN TEORIASTA JOHTUVIA ERIKOISIA VAIKEUKSIA.
   • VÄHÄPÄTÖISILTÄ NÄYTTÄVÄT ELIMET LUONNOLLISEN VALINNAN VAIKUTUKSEN ALAISINA.
   • HYÖTY-OPPI JA MISSÄ MÄÄRIN SE PITÄÄ PAIKKANSA; LUONNOSSA ESIINTYVÄ KAUNEUS.
   • JÄLKIKATSAUS: TYYPIN YHDENMUKAISUUDEN JA ELINEHTOJEN LAIT LUONNOLLISEEN VALINTAAN SISÄLTYVINÄ.
  • LUONNOLLISEN VALINNAN TEORIASTA JOHTUVIA ERIKOISIA VAIKEUKSIA.
  • VÄHÄPÄTÖISILTÄ NÄYTTÄVÄT ELIMET LUONNOLLISEN VALINNAN VAIKUTUKSEN ALAISINA.
  • HYÖTY-OPPI JA MISSÄ MÄÄRIN SE PITÄÄ PAIKKANSA; LUONNOSSA ESIINTYVÄ KAUNEUS.
  • JÄLKIKATSAUS: TYYPIN YHDENMUKAISUUDEN JA ELINEHTOJEN LAIT LUONNOLLISEEN VALINTAAN SISÄLTYVINÄ.
  • VII LUKU.
  • VIII LUKU.
   • TAVAN TAI VAISTON PERINNÖLLISIÄ MUUTOKSIA KOTIELÄIMISSÄ.
    • ERIKOISIA VAISTOJA.
   • ERIKOISIA VAISTOJA.
   • LUONNOLLISEN VALINNAN TEORIAA VASTAAN TEHTYJÄ VASTAVÄITTEITÄ, MIKÄLI SE KOSKEE VAISTOJA; SUVUTTOMAT JA HEDELMÄTTÖMÄT HYÖNTEISET.
   • JÄLKIKATSAUS.
  • TAVAN TAI VAISTON PERINNÖLLISIÄ MUUTOKSIA KOTIELÄIMISSÄ.
   • ERIKOISIA VAISTOJA.
  • ERIKOISIA VAISTOJA.
  • LUONNOLLISEN VALINNAN TEORIAA VASTAAN TEHTYJÄ VASTAVÄITTEITÄ, MIKÄLI SE KOSKEE VAISTOJA; SUVUTTOMAT JA HEDELMÄTTÖMÄT HYÖNTEISET.
  • JÄLKIKATSAUS.
  • IX LUKU.
   • LAIT, JOTKA MÄÄRÄÄVÄT ENSI RISTISIITOKSEN JA SEKASIKIÖIDEN HEDELMÄTTÖMYYDEN.
   • ENSI RISTEYTYSTEN JA SEKASIKIÖIDEN HEDELMÄTTÖMYYDEN ALKUPERÄ JA SYYT.
   • VASTAVUOROINEN DIMORFISMI JA TRIMORFISMI.
   • KESKENÄÄN RISTEYTETTYJEN MUUNNOSTEN JA NIIDEN JÄLKELÄISTEN HEDELMÄLLISYYS EI OLE YLEINEN.
   • LAJIEN JA MUUNNOSTEN SEKAJÄLKELÄISET TOISIINSA VERRATTUINA HEDELMÄLLISYYTEEN KATSOMATTA.
  • LAIT, JOTKA MÄÄRÄÄVÄT ENSI RISTISIITOKSEN JA SEKASIKIÖIDEN HEDELMÄTTÖMYYDEN.
  • ENSI RISTEYTYSTEN JA SEKASIKIÖIDEN HEDELMÄTTÖMYYDEN ALKUPERÄ JA SYYT.
  • VASTAVUOROINEN DIMORFISMI JA TRIMORFISMI.
  • KESKENÄÄN RISTEYTETTYJEN MUUNNOSTEN JA NIIDEN JÄLKELÄISTEN HEDELMÄLLISYYS EI OLE YLEINEN.
  • LAJIEN JA MUUNNOSTEN SEKAJÄLKELÄISET TOISIINSA VERRATTUINA HEDELMÄLLISYYTEEN KATSOMATTA.
  • YLEISKATSAUS.
  • X LUKU.
   • KULUNEEN AJAN PITUUS PÄÄTTÄEN KERROSTUMISEN JA KULUTUKSEN (DENUDATIONIN) NOPEUDESTA.
   • PALEONTOLOGISTEN KOKOELMIEN KÖYHYYS.
   • MIKSI EI MISSÄÄN YKSITYISESSÄ MUODOSTUMASSA TAVATA LUKUISIA SIIRTYMÄMUOTOJA.
   • KOKONAISTEN LAJIRYHMIEN ÄKILLISESTÄ ESIINTYMISESTÄ.
   • SUKULAISLAJIRYHMIEN ÄKILLISESTÄ ILMESTYMISESTÄ ALIMMISSA TUNNETUISSA KIVETTYMÄPITOISISSA KERROKSISSA.
  • KULUNEEN AJAN PITUUS PÄÄTTÄEN KERROSTUMISEN JA KULUTUKSEN (DENUDATIONIN) NOPEUDESTA.
  • PALEONTOLOGISTEN KOKOELMIEN KÖYHYYS.
  • MIKSI EI MISSÄÄN YKSITYISESSÄ MUODOSTUMASSA TAVATA LUKUISIA SIIRTYMÄMUOTOJA.
  • KOKONAISTEN LAJIRYHMIEN ÄKILLISESTÄ ESIINTYMISESTÄ.
  • SUKULAISLAJIRYHMIEN ÄKILLISESTÄ ILMESTYMISESTÄ ALIMMISSA TUNNETUISSA KIVETTYMÄPITOISISSA KERROKSISSA.
  • XI LUKU.
   • SUKUPUUTTOON KUOLEMISESTA.
   • ELÄMÄNMUOTOJEN MUUTTUMINEN MILTEI SAMAAN AIKAAN KAIKKIALLA MAAILMASSA.
   • SUKUPUUTTOON KUOLLEIDEN LAJIEN KESKINÄISESTÄ SUKULAISUUDESTA JA NIIDEN SUKULAISSUHTEISTA ELÄVIIN MUOTOIHIN.
   • MUINAISTEN MUOTOJEN KEHITYSASTEESTA VERRATTUNA ELÄVIIN MUOTOIHIN.
   • SAMOJEN TYYPPIEN VUOROJÄRJESTYKSESTÄ SAMALLA ALUEELLA MYÖHÄISEMPINÄ TERTIARIKAUSINA.
   • JÄLKIKATSAUS X:EEN JA XI:EEN LUKUUN.
  • SUKUPUUTTOON KUOLEMISESTA.
  • ELÄMÄNMUOTOJEN MUUTTUMINEN MILTEI SAMAAN AIKAAN KAIKKIALLA MAAILMASSA.
  • SUKUPUUTTOON KUOLLEIDEN LAJIEN KESKINÄISESTÄ SUKULAISUUDESTA JA NIIDEN SUKULAISSUHTEISTA ELÄVIIN MUOTOIHIN.
  • MUINAISTEN MUOTOJEN KEHITYSASTEESTA VERRATTUNA ELÄVIIN MUOTOIHIN.
  • SAMOJEN TYYPPIEN VUOROJÄRJESTYKSESTÄ SAMALLA ALUEELLA MYÖHÄISEMPINÄ TERTIARIKAUSINA.
  • JÄLKIKATSAUS X:EEN JA XI:EEN LUKUUN.
  • XII LUKU.
   • LUOMISKESKUKSISTA.
   • LEVENEMISTAYAT.
   • LEVENEMINEN JÄÄKAUDELLA.
   • JÄÄKAUSIEN VUOROTTELU POHJOISESSA JA ETELÄSSÄ.
  • LUOMISKESKUKSISTA.
  • LEVENEMISTAYAT.
  • LEVENEMINEN JÄÄKAUDELLA.
  • JÄÄKAUSIEN VUOROTTELU POHJOISESSA JA ETELÄSSÄ.
  • XIII LUKU.
   • SUOLATTOMIEN VESIEN ASUKKAAT.
   • VALTAMERENSAARTEN ASUKKAISTA.
   • SAMMAKKOELÄINTEN JA MAAIMETTÄVÄISTEN PUUTTUMINEN VALTAMERENSAARILTA.
   • SAARTEN JA LÄHIMMÄN MANNERMAAN ASUKASTEN SUKULAISUUDESTA.
   • JÄLKIKATSAUS XII JA XIII LUKUUN.
  • SUOLATTOMIEN VESIEN ASUKKAAT.
  • VALTAMERENSAARTEN ASUKKAISTA.
  • SAMMAKKOELÄINTEN JA MAAIMETTÄVÄISTEN PUUTTUMINEN VALTAMERENSAARILTA.
  • SAARTEN JA LÄHIMMÄN MANNERMAAN ASUKASTEN SUKULAISUUDESTA.
  • JÄLKIKATSAUS XII JA XIII LUKUUN.
  • XIV LUKU.
   • JAOTUS.
   • ANALOGISIA YHTÄLÄISYYKSIÄ.
   • ELOLLISIA OLENTOJA YHDISTÄVIEN SUKULAISUUSSITEIDEN LAATU.
   • MORFOLOGIA.
   • KEHITYS JA EMBRYOLOGIA.
   • SURKASTUNEET JA KEHITYKSESSÄÄN PYSÄHTYNEET ELIMET.
   • JÄLKIKATSAUS.
  • JAOTUS.
  • ANALOGISIA YHTÄLÄISYYKSIÄ.
  • ELOLLISIA OLENTOJA YHDISTÄVIEN SUKULAISUUSSITEIDEN LAATU.
  • MORFOLOGIA.
  • KEHITYS JA EMBRYOLOGIA.
  • SURKASTUNEET JA KEHITYKSESSÄÄN PYSÄHTYNEET ELIMET.
  • JÄLKIKATSAUS.
  • XV LUKU.
   • *** START: FULL LICENSE ***
    • Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg-tm electronic works
    • Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
    • Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
    • Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
    • Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic works.
   • Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg-tm electronic works
   • Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
   • Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
   • Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
   • Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic works.
  • *** START: FULL LICENSE ***
   • Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg-tm electronic works
   • Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
   • Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
   • Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
   • Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic works.
  • Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg-tm electronic works
  • Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
  • Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
  • Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
  • Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic works.
   No comment for this book yet, be the first to comment
   Also Available On
   Categories
   Curated Lists