Jorden och solsystemet
Några blad ur historien om vetenskapens strider
Karl Brohlin
Jorden och solsystemet Några blad ur historien om vetenskapens strider
Free
Description
Contents
Reviews
Language
Swedish
ISBN
Unknown
JORDEN OCH SOLSYSTEMET.
Innehåll.
Inledning.
1. Den äldre riktningen inom den grekiska astronomien, det pytagoräiska världssystemet, samt Kopernikus’ förelöpare.
2. Den senare grekiska astronomien, Kopernikus och det kopernikanska världssystemet.
3. Galileo Galilei, hans lif, hans upptäckter på himmelen med kikarens tillhjälp.
4. Galileis stora arbete om världssystemen, hans försvar för läran om jordens rörelse.
5. Kätteriförföljelsen mot Galilei.
6. Kepler och Newton, himmelskropparnas värkliga rörelser och den allmänna tyngden såsom deras orsak.
7. Några nutida bevis för jordens rörelse.
The book hasn't received reviews yet.