Jorden och solsystemet
Några blad ur historien om vetenskapens strider
Free

Jorden och solsystemet Några blad ur historien om vetenskapens strider

By Karl Brohlin
Free
Book Description
Table of Contents
  • JORDEN OCH SOLSYSTEMET.
  • Innehåll.
  • Inledning.
  • 1. Den äldre riktningen inom den grekiska astronomien, det pytagoräiska världssystemet, samt Kopernikus’ förelöpare.
  • 2. Den senare grekiska astronomien, Kopernikus och det kopernikanska världssystemet.
  • 3. Galileo Galilei, hans lif, hans upptäckter på himmelen med kikarens tillhjälp.
  • 4. Galileis stora arbete om världssystemen, hans försvar för läran om jordens rörelse.
  • 5. Kätteriförföljelsen mot Galilei.
  • 6. Kepler och Newton, himmelskropparnas värkliga rörelser och den allmänna tyngden såsom deras orsak.
  • 7. Några nutida bevis för jordens rörelse.
The book hasn't received reviews yet.
Also Available On
Categories
Curated Lists