Juanita La Larga
Juan Valera
Literature & Fiction
Juanita La Larga
Free
Description
Contents
Reviews
Language
Spanish
ISBN
84-345-8003-9
JUAN VALERA
JUANITA LA LARGA
PROLOGO DE PAULINO GARAGORRI
Capítulos:
1982 SALVAT EDITORES, S.A.
Impreso en: Gráficas Estella, S.A. Estella (Navarra)-1983
I.S.B.N. 84-345-8003-9 (obra completa)
I.S.B.N. 84-345-8011-X (tomo 8)
Printed in Spain
Edición Integra especialmente autorizada
para BIBLIOTECA BÁSICA SALVAT
PROLOGO
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIV
XXXV
XXXVI
XXXVII
XXXVIII
XXXIX
XL
XLI
XLII
XLIII
XLIV
XLV
EPILOGO
The book hasn't received reviews yet.