De complete werken van Joost van Vondel
Met eene voorrede van H.J. Allard, leraar aan 't seminarie
te Kuilenburg.
Free

De complete werken van Joost van Vondel Met eene voorrede van H.J. Allard, leraar aan 't seminarie te Kuilenburg.

By Joost van den Vondel
Free
Book Description
Table of Contents
 • DE COMPLETE WERKEN VAN JOOST VAN VONDEL.
 • Hymnus of Lofzang VAN DE KRISTELIJKE RIDDER.
 • JERUZALEM VERWOEST[1].
  • TREURSPEL, den Joden tot nadenken, den Kristenen tot waarschouwing, ALS OP HET TOONEEL VOORGESTELD.
  • Klinkert.
  • DEN ERENTFESTEN[3], ACHTBAREN, WIJZEN, EN VOORZIENIGEN HEERE CORNELIS PIETERSZ. HOOFT[4], RAAD, EN OUD BURGEMEESTER DER OM DES WERELDS OMMELOOP[5] WIJD BEROEMDE KOOPSTAD AMSTELREDAM.
  • AAN DEN GEDICHTLIEVENDEN LEZER.
  • HET INHOUD.
  • Aan de Joodsche Rabbijnen. Klinkert[82].
  • DE TREURSPEELDERS ZIJN DEZE:
  • Jeruzalem verwoest.
   • DE EERSTE HANDEL.
   • DE TWEEDE HANDEL.
   • DE DERDE HANDEL.
   • DE VIERDE HANDEL.
   • DE VIJFDE EN LESTE HANDEL.
  No review for this book yet, be the first to review.
   No comment for this book yet, be the first to comment
   You May Also Like
   Also Available On
   App store smallGoogle play small
   Categories
   Curated Lists
   • Pattern Recognition and Machine Learning (Information Science and Statistics)
    by Christopher M. Bishop
    Data mining
    by I. H. Witten
    The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction
    by Various
    See more...
   • CK-12 Chemistry
    by Various
    Concept Development Studies in Chemistry
    by John Hutchinson
    An Introduction to Chemistry - Atoms First
    by Mark Bishop
    See more...
   • Microsoft Word - How to Use Advanced Algebra II.doc
    by Jonathan Emmons
    Advanced Algebra II: Activities and Homework
    by Kenny Felder
    de2de
    by
    See more...
   • The Sun Who Lost His Way
    by
    Tania is a Detective
    by Kanika G
    Firenze_s-Light
    by
    See more...
   • Java 3D Programming
    by Daniel Selman
    The Java EE 6 Tutorial
    by Oracle Corporation
    JavaKid811
    by
    See more...