De complete werken van Joost van Vondel
Met eene voorrede van H.J. Allard, leraar aan 't seminarie
te Kuilenburg.
Joost van den Vondel
De complete werken van Joost van Vondel Met eene voorrede van H.J. Allard, leraar aan 't seminarie te Kuilenburg.
Free
Description
Contents
Reviews
Language
Dutch
ISBN
Unknown
DE COMPLETE WERKEN VAN JOOST VAN VONDEL.
Hymnus of Lofzang VAN DE KRISTELIJKE RIDDER.
JERUZALEM VERWOEST[1].
TREURSPEL, den Joden tot nadenken, den Kristenen tot waarschouwing, ALS OP HET TOONEEL VOORGESTELD.
Klinkert.
DEN ERENTFESTEN[3], ACHTBAREN, WIJZEN, EN VOORZIENIGEN HEERE CORNELIS PIETERSZ. HOOFT[4], RAAD, EN OUD BURGEMEESTER DER OM DES WERELDS OMMELOOP[5] WIJD BEROEMDE KOOPSTAD AMSTELREDAM.
AAN DEN GEDICHTLIEVENDEN LEZER.
HET INHOUD.
Aan de Joodsche Rabbijnen. Klinkert[82].
DE TREURSPEELDERS ZIJN DEZE:
Jeruzalem verwoest.
DE EERSTE HANDEL.
DE TWEEDE HANDEL.
DE DERDE HANDEL.
DE VIERDE HANDEL.
DE VIJFDE EN LESTE HANDEL.
The book hasn't received reviews yet.