Dakilang Asal
Free

Dakilang Asal

By Aurelio Tolentino
Free
Book Description
Table of Contents
 • DAKILANG ASAL
  • TINULA NI
  • Aurelio Tolentino
   • MAYNILA
    • Imp. "Tagumpay" 15, Plaza Sta. Cruz
   • Imp. "Tagumpay" 15, Plaza Sta. Cruz
   • 1907
  • MAYNILA
   • Imp. "Tagumpay" 15, Plaza Sta. Cruz
  • Imp. "Tagumpay" 15, Plaza Sta. Cruz
  • 1907
  • Talaan ng Nilalaman
   • I. PAUNAWA
    • II. KATUNGKULAN SA M~GA MAGULANG, MAESTRO, KAPATID, KAMAGANAK AT SA LAHAT N~G KAPWA
    • III. SA PAGLILINIS N~G KATAWAN AT PAG-AYOS N~G BAHAY
    • IV. SA PAGBIBIHIS
    • V. SA PAKIKIPANAYAM
    • VI. SA M~GA PAGDALAW AT M~GA KAPISANAN
    • VII. SA M~GA PIGING
    • VIII. SA M~GA LARO
    • IX. SA LANSAN~GAN AT SA LAHAT N~G DAKONG UKOL SA MADLA
    • X. SARISARING BAGAY NA DAPAT SUNDIN
   • II. KATUNGKULAN SA M~GA MAGULANG, MAESTRO, KAPATID, KAMAGANAK AT SA LAHAT N~G KAPWA
   • III. SA PAGLILINIS N~G KATAWAN AT PAG-AYOS N~G BAHAY
   • IV. SA PAGBIBIHIS
   • V. SA PAKIKIPANAYAM
   • VI. SA M~GA PAGDALAW AT M~GA KAPISANAN
   • VII. SA M~GA PIGING
   • VIII. SA M~GA LARO
   • IX. SA LANSAN~GAN AT SA LAHAT N~G DAKONG UKOL SA MADLA
   • X. SARISARING BAGAY NA DAPAT SUNDIN
  • I. PAUNAWA
   • II. KATUNGKULAN SA M~GA MAGULANG, MAESTRO, KAPATID, KAMAGANAK AT SA LAHAT N~G KAPWA
   • III. SA PAGLILINIS N~G KATAWAN AT PAG-AYOS N~G BAHAY
   • IV. SA PAGBIBIHIS
   • V. SA PAKIKIPANAYAM
   • VI. SA M~GA PAGDALAW AT M~GA KAPISANAN
   • VII. SA M~GA PIGING
   • VIII. SA M~GA LARO
   • IX. SA LANSAN~GAN AT SA LAHAT N~G DAKONG UKOL SA MADLA
   • X. SARISARING BAGAY NA DAPAT SUNDIN
  • II. KATUNGKULAN SA M~GA MAGULANG, MAESTRO, KAPATID, KAMAGANAK AT SA LAHAT N~G KAPWA
  • III. SA PAGLILINIS N~G KATAWAN AT PAG-AYOS N~G BAHAY
  • IV. SA PAGBIBIHIS
  • V. SA PAKIKIPANAYAM
  • VI. SA M~GA PAGDALAW AT M~GA KAPISANAN
  • VII. SA M~GA PIGING
  • VIII. SA M~GA LARO
  • IX. SA LANSAN~GAN AT SA LAHAT N~G DAKONG UKOL SA MADLA
  • X. SARISARING BAGAY NA DAPAT SUNDIN
  • DAKILANG ASAL[1]
  • I
  • PAUNAWA
  • II
  • KATUNGKULAN SA M~GA MAGULANG, MAESTRO, KAPATID, KAMAGANAK AT SA LAHAT N~G KAPWA
  • III
  • SA PAGLILINIS N~G KATAWAN AT PAG-AYOS N~G BAHAY
  • IV
  • SA PAGBIBIHIS
  • V
  • SA PAKIKIPANAYAM
  • VI
  • SA M~GA PAGDALAW AT M~GA KAPISANAN
  • VII
  • SA M~GA PIGING
  • VIII
  • SA M~GA LARO
  • IX
  • SA LANSAN~GAN AT SA LAHAT N~G DAKONG UKOL SA MADLA
  • X
  • SARISARING BAGAY NA DAPAT SUNDIN
   • KATAPUSAN
    • MABUTI ANG BATANG MAY DAKILANG ASAL KAY SA MATATANDANG WALANG NAMUMUAN~GAN DAKILA ANG DUKHANG MAY UGALING MAHAL KAY SA WALANG TUTONG M~GA MAYAYAMAN.
   • MABUTI ANG BATANG MAY DAKILANG ASAL KAY SA MATATANDANG WALANG NAMUMUAN~GAN DAKILA ANG DUKHANG MAY UGALING MAHAL KAY SA WALANG TUTONG M~GA MAYAYAMAN.
  • KATAPUSAN
   • MABUTI ANG BATANG MAY DAKILANG ASAL KAY SA MATATANDANG WALANG NAMUMUAN~GAN DAKILA ANG DUKHANG MAY UGALING MAHAL KAY SA WALANG TUTONG M~GA MAYAYAMAN.
  • MABUTI ANG BATANG MAY DAKILANG ASAL KAY SA MATATANDANG WALANG NAMUMUAN~GAN DAKILA ANG DUKHANG MAY UGALING MAHAL KAY SA WALANG TUTONG M~GA MAYAYAMAN.
  • MGA TALABABA:
   No comment for this book yet, be the first to comment
   You May Also Like
   Ang Mananayaw
   Free
   Ang Mananayaw
   By Rosauro Almario
   Free
   Sa Tabi ng Bangin Kasaysayan Tagalog
   By Jose Maria Rivera
   Ang Sintang Dalisay ni Julieta at Romeo
   Free
   Ang Sintang Dalisay ni Julieta at Romeo
   By William Shakespeare, G. D. Roke
   Paalaala sa mga Mapagusapin
   Free
   Paalaala sa mga Mapagusapin
   By José Rizal
   Free
   Cinematografo
   By Jose Maria Rivera
   Also Available On
   Categories
   Curated Lists