Dakilang Asal
Free

Dakilang Asal

By Aurelio Tolentino
Free
Book Description
Table of Contents
 • DAKILANG ASAL
  • TINULA NI
  • Aurelio Tolentino
   • MAYNILA
    • Imp. "Tagumpay" 15, Plaza Sta. Cruz
   • Imp. "Tagumpay" 15, Plaza Sta. Cruz
   • 1907
  • MAYNILA
   • Imp. "Tagumpay" 15, Plaza Sta. Cruz
  • Imp. "Tagumpay" 15, Plaza Sta. Cruz
  • 1907
  • Talaan ng Nilalaman
   • I. PAUNAWA
    • II. KATUNGKULAN SA M~GA MAGULANG, MAESTRO, KAPATID, KAMAGANAK AT SA LAHAT N~G KAPWA
    • III. SA PAGLILINIS N~G KATAWAN AT PAG-AYOS N~G BAHAY
    • IV. SA PAGBIBIHIS
    • V. SA PAKIKIPANAYAM
    • VI. SA M~GA PAGDALAW AT M~GA KAPISANAN
    • VII. SA M~GA PIGING
    • VIII. SA M~GA LARO
    • IX. SA LANSAN~GAN AT SA LAHAT N~G DAKONG UKOL SA MADLA
    • X. SARISARING BAGAY NA DAPAT SUNDIN
   • II. KATUNGKULAN SA M~GA MAGULANG, MAESTRO, KAPATID, KAMAGANAK AT SA LAHAT N~G KAPWA
   • III. SA PAGLILINIS N~G KATAWAN AT PAG-AYOS N~G BAHAY
   • IV. SA PAGBIBIHIS
   • V. SA PAKIKIPANAYAM
   • VI. SA M~GA PAGDALAW AT M~GA KAPISANAN
   • VII. SA M~GA PIGING
   • VIII. SA M~GA LARO
   • IX. SA LANSAN~GAN AT SA LAHAT N~G DAKONG UKOL SA MADLA
   • X. SARISARING BAGAY NA DAPAT SUNDIN
  • I. PAUNAWA
   • II. KATUNGKULAN SA M~GA MAGULANG, MAESTRO, KAPATID, KAMAGANAK AT SA LAHAT N~G KAPWA
   • III. SA PAGLILINIS N~G KATAWAN AT PAG-AYOS N~G BAHAY
   • IV. SA PAGBIBIHIS
   • V. SA PAKIKIPANAYAM
   • VI. SA M~GA PAGDALAW AT M~GA KAPISANAN
   • VII. SA M~GA PIGING
   • VIII. SA M~GA LARO
   • IX. SA LANSAN~GAN AT SA LAHAT N~G DAKONG UKOL SA MADLA
   • X. SARISARING BAGAY NA DAPAT SUNDIN
  • II. KATUNGKULAN SA M~GA MAGULANG, MAESTRO, KAPATID, KAMAGANAK AT SA LAHAT N~G KAPWA
  • III. SA PAGLILINIS N~G KATAWAN AT PAG-AYOS N~G BAHAY
  • IV. SA PAGBIBIHIS
  • V. SA PAKIKIPANAYAM
  • VI. SA M~GA PAGDALAW AT M~GA KAPISANAN
  • VII. SA M~GA PIGING
  • VIII. SA M~GA LARO
  • IX. SA LANSAN~GAN AT SA LAHAT N~G DAKONG UKOL SA MADLA
  • X. SARISARING BAGAY NA DAPAT SUNDIN
  • DAKILANG ASAL[1]
  • I
  • PAUNAWA
  • II
  • KATUNGKULAN SA M~GA MAGULANG, MAESTRO, KAPATID, KAMAGANAK AT SA LAHAT N~G KAPWA
  • III
  • SA PAGLILINIS N~G KATAWAN AT PAG-AYOS N~G BAHAY
  • IV
  • SA PAGBIBIHIS
  • V
  • SA PAKIKIPANAYAM
  • VI
  • SA M~GA PAGDALAW AT M~GA KAPISANAN
  • VII
  • SA M~GA PIGING
  • VIII
  • SA M~GA LARO
  • IX
  • SA LANSAN~GAN AT SA LAHAT N~G DAKONG UKOL SA MADLA
  • X
  • SARISARING BAGAY NA DAPAT SUNDIN
   • KATAPUSAN
    • MABUTI ANG BATANG MAY DAKILANG ASAL KAY SA MATATANDANG WALANG NAMUMUAN~GAN DAKILA ANG DUKHANG MAY UGALING MAHAL KAY SA WALANG TUTONG M~GA MAYAYAMAN.
   • MABUTI ANG BATANG MAY DAKILANG ASAL KAY SA MATATANDANG WALANG NAMUMUAN~GAN DAKILA ANG DUKHANG MAY UGALING MAHAL KAY SA WALANG TUTONG M~GA MAYAYAMAN.
  • KATAPUSAN
   • MABUTI ANG BATANG MAY DAKILANG ASAL KAY SA MATATANDANG WALANG NAMUMUAN~GAN DAKILA ANG DUKHANG MAY UGALING MAHAL KAY SA WALANG TUTONG M~GA MAYAYAMAN.
  • MABUTI ANG BATANG MAY DAKILANG ASAL KAY SA MATATANDANG WALANG NAMUMUAN~GAN DAKILA ANG DUKHANG MAY UGALING MAHAL KAY SA WALANG TUTONG M~GA MAYAYAMAN.
  • MGA TALABABA:
  No review for this book yet, be the first to review.
   No comment for this book yet, be the first to comment
   You May Also Like
   Ang Mananayaw
   Free
   Ang Mananayaw
   By Rosauro Almario
   Free
   Sa Tabi ng Bangin Kasaysayan Tagalog
   By Jose Maria Rivera
   Ang Sintang Dalisay ni Julieta at Romeo
   Free
   Ang Sintang Dalisay ni Julieta at Romeo
   By William Shakespeare, G. D. Roke
   Paalaala sa mga Mapagusapin
   Free
   Paalaala sa mga Mapagusapin
   By José Rizal
   Free
   Cinematografo
   By Jose Maria Rivera
   Also Available On
   App store smallGoogle play small
   Categories
   Curated Lists
   • Pattern Recognition and Machine Learning (Information Science and Statistics)
    by Christopher M. Bishop
    Data mining
    by I. H. Witten
    The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction
    by Various
    See more...
   • CK-12 Chemistry
    by Various
    Concept Development Studies in Chemistry
    by John Hutchinson
    An Introduction to Chemistry - Atoms First
    by Mark Bishop
    See more...
   • Microsoft Word - How to Use Advanced Algebra II.doc
    by Jonathan Emmons
    Advanced Algebra II: Activities and Homework
    by Kenny Felder
    de2de
    by
    See more...
   • The Sun Who Lost His Way
    by
    Tania is a Detective
    by Kanika G
    Firenze_s-Light
    by
    See more...
   • Java 3D Programming
    by Daniel Selman
    The Java EE 6 Tutorial
    by Oracle Corporation
    JavaKid811
    by
    See more...