Zingend door het leven
Natascha Veldhorst
History
Zingend door het leven
Free
Description
Contents
Reviews

History, geography, and auxiliary disciplines; Music

De liedboeken zijn een tastbare herinnering aan de levendige zeventiende-eeuwse liedcultuur. Jong en oud, arm en rijk: iedereen zong, van de wieg tot het graf. Natascha Veldhorst laat de diversiteit en originaliteit van het genre zien. Daarnaast bevat het boek vele verrassende illustraties die onderstrepen hoezeer het zingen en de liedboeken destijds in het dagelijkse bestaan waren geïntegreerd. Liedboeken waren lange tijd enorm geliefd bij de Nederlandse bevolking. Het genre werd uitgevonden in de zestiende eeuw, maar bleef nog eeuwen daarna populair. Vooral de Gouden Eeuw kende een indrukwekkende bloei, met honderden bundels in uiteenlopende formaten, prijzen en uitvoeringen. In kwantiteit en kwaliteit was de Nederlandse situatie uniek. Nergens in Europa werden de liedboeken met zoveel energie en enthousiasme geproduceerd en aangeschaft. Zingend door het leven is gewijd aan dit fascinerende cultuurhistorische verschijnsel. Het boek gaat uitvoerig in op de vormgeving en de inhoud van de liedboeken, de verhouding tussen nieuw gecomponeerde en bestaande muziek, de invloed van uitgevers en drukkers, de connecties tussen de liedcultuur en het theater, de populariteit van amoureuze liedboeken bij de jeugd, en het verzet vanuit religieuze hoek tegen de meeslepende invloed van de muziek. Thematische hoofdstukken worden afgewisseld met twaalf korte intermezzi over afzonderlijke liedboeken, die de grote diversiteit en originaliteit van het genre laten zien. Verrassende illustraties benadrukken hoezeer de zangbundels in het dagelijks bestaan waren geïntegreerd. Liedboeken, schilderijen en prenten vormen een tastbare herinnering aan onze levendige zeventiende-eeuwse liedcultuur. Jong en oud, arm en rijk: iedereen zong, van de wieg tot het graf.

Language
Dutch
ISBN
978-90-8964-146-5
Voorwoord
1 Inleiding
2 Een geliefd genre
3 Het Nederlandse muziekleven
4 Mondelinge overlevering
5 Liedteksten en muziek
6 Verspreiding van liederen
7 De invloed van de uitgever
8 Vormgeving en structuur
9 Geschenk aan de vrouwen
10 Liedboeken en het theater
11 Religieuze successen
12 Verzet tegen losbandigheid
13 Giftige melodieën
14 Gouden Eeuw voor het liedboek
Noten
Bibliografie
Verder lezen over de twaalf liedboeken
Verantwoording illustraties
Register
The book hasn't received reviews yet.