De kunst van het weldenken
Theodor Rifesser
History
De kunst van het weldenken
Free
Description
Contents
Reviews

History, geography, and auxiliary disciplines

Gedurende de tweede helft van de zestiende eeuw groeit het aandeel en het belang van geschriften in de Nederlandse volkstaal. Sommige van deze teksten verkondigen een levensvisie die sterk uitgaat van wat Coornhert 'het voncxken des Godlijcken Lichts' noemt: de rede, waaraan elk mens deel heeft en die elk mens in staat stelt ware kennis en een oprecht leven te krijgen. Deze auteurs leverden zo een belangrijke bijdrage aan een intellectueel en cultureel klimaat waarin later, in de zeventiende eeuw, radicale vormen van rationalisme konden ontstaan. Hun werk weerspiegelt een dynamisch mengsel van klassieke filosofie, volkstalig humanisme, verlicht christendom, intellectueel spiritualisme en pragmatische volksvroomheid. Hun uitgangspunten zijn de goedheid van de mens en de mogelijkheid van morele groei door redelijke kennis. Hun doel is het bereiken van volmaakt geluk.

Language
Dutch
ISBN
Unknown
Inhoudsopgave
Voorwoord
Inleiding: Het verdriet van Belgica
H1. Dirck Volckertsz Coornhert en 'het voncxken des Godlijcken Lichts'
H2. Maerlant tot van der Noot. De rede in laatmiddeleeuwse en vroegmoderne teksten
H3. Verwante tijdsgenoten. Het volkstalig rationalisme en de kunst van het weldenken
H4. Antieke interesse. De weldenkers en de klassieke filosofie
H5. Redelijk geïnspireerd. De weldenkers en het spiritualisme
Conclusie
Bijlage
Literatuur
Register
The book hasn't received reviews yet.