Decline of the Corporate Community
Free

Decline of the Corporate Community

By Eelke M. Heemskerk
Free
Book Description

From its inception, big business in the western industrialised world has been organised in national business communities. Central elements of these business communities are corporate board interlocks that constitute the notorious 'Old Boys Network'. This corporate elite connects the centres of corporate governance. In recent times, these networks of the corporate elite show signs of decline. Heemskerk investigates how the decline of the old boys network in the Netherlands has affected Dutch capitalism. Combining formal network analysis with insights from interviews with key corporate elite members, he shows how during the last quarter of the 20th century the Dutch business community has disappeared. This is interpreted as a drift towards a liberal market economy. However, as the study shows, even in a liberal market economy corporate directors need social networks to communicate and coordinate their strategic decisions. Hence, the corporate elite shift its meeting network to private and informal circles. To order this book, mail to "mailto:orders@aup.nl">orders@aup.nl

Sinds jaar en dag verbindt het 'Old Boys Netwerk' de top van het bedrijfsleven in een hecht netwerk. Maar sinds enige tijd vertoont dit elitenetwerk tekenen van verval. Heemskerk brengt dit uiteenvallen scherp in kaart, en hij is daarbij een van de eerste onderzoekers die grondig reflecteert op de onderliggende oorzaken hiervan. Het boek geeft inzicht in de bestuursnetwerken van de top van het Nederlandse bedrijfsleven. Het brengt de verschuivingen in het netwerk in kaart en laat zien hoe sociale relaties binnen de 'corporate elite' ook in de 21ste eeuw van groot belang blijven. De studie heeft een zeer rijke empirische basis. De eerdere analyse van het netwerk van 250 bedrijven in 1976 is aangevuld met nieuwe gegevens over 1996 en 2001, waardoor er een unieke vergelijking over tijd mogelijk is geworden. Elitenetwerken staan momenteel erg in de belangstelling. Deze publicatie sluit qua thematiek goed aan op het recent verschenen boekje van de Volkskrant over de serie 'De top 200 van Nederland'. Behalve voor onderzoekers is dit boek uitermate geschikt voor (top)managers en commissarissen van grote bedrijven, (management) consultants, bedrijfsadviseurs en studenten aan de internationale business schools.

Table of Contents
 • Front Cover
 • Table of Contents
 • Tables and Figures
 • Preface
 • Ch.1: Corporate Communities, Governance and Control
 • Ch.2: Decline of the Corporate Network
 • Ch.3: The End of the Old Boys Network
 • Ch.4: The Corporate Elite's Informal Networks
 • Ch.5: Formalisation of Governance
 • Ch.6: Conclusions
 • Appendix I: Mergers and Acquisitions in Banking
 • Appendix II: Glossary
 • Appendix III: List of Top 250 Firms in the Netherlands
 • Appendix IV: Big Linkers
 • Appendix V: Meetings of the Interviewees
 • Notes
 • Literature
 • Index
  No review for this book yet, be the first to review.
   No comment for this book yet, be the first to comment
   Also Available On
   Categories
   Curated Lists