Euthanasie
Free

Euthanasie

By Heleen Weyers
Free
Book Description

Law

Het proces van rechtsverandering met betrekking tot euthanasie in Nederland is langdurig en buitengewoon complex geweest. In een tijdspanne van meer dan dertig jaar zijn rechtsnormen ontwikkeld die in 2001 vastgelegd zijn in een wet. Deze rechtsnormen zijn ontstaan in een wisselwerking tussen verschillende groepen zoals artsen (en met name hun beroepsgroep de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst), belangenbehartigers van patiënten (met name de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie en gezondheidsrechtsgeleerden), adviesorganen, de rechterlijke macht, en ook de Geneeskundige Inspectie voor de Volksgezondheid en de medische tuchtcolleges), verschillende politieke organen en instituties en allerlei individuen die zich al dan niet beroepsmatig in het debat over euthanasie hebben gemengd. In Euthanasie: het proces van rechtsverandering wordt dit complexe proces ontrafeld en gedetailleerd beschreven.

Table of Contents
 • Inhoud
 • Inleiding
 • Voorwoord
 • 1. Vooraf
 • 2. De vroege discussies over levensbekorting en levensbeëindiging
 • 3. 'Euthanasie' in vele gedaanten (1970-1978)
 • 4. De definiëring van het probleem (1978-1982)
 • 5. Opmaat tot legalisering (1982-1984)
 • 6. De cruciale periode (1984-1986)
 • 7. Een voorlopige afronding
 • 8. Uitstellen en afhouden
 • 9. De politieke afronding (1994-2002)
 • 10. Samenvatting en nabeschouwing
 • Aangehaalde literatuur
 • Personenregister
 • Zakenregister
  No review for this book yet, be the first to review.
   No comment for this book yet, be the first to comment
   You May Also Like
   Also Available On
   App store smallGoogle play small
   Categories
   Curated Lists
   • Pattern Recognition and Machine Learning (Information Science and Statistics)
    by Christopher M. Bishop
    Data mining
    by I. H. Witten
    The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction
    by Various
    See more...
   • CK-12 Chemistry
    by Various
    Concept Development Studies in Chemistry
    by John Hutchinson
    An Introduction to Chemistry - Atoms First
    by Mark Bishop
    See more...
   • Microsoft Word - How to Use Advanced Algebra II.doc
    by Jonathan Emmons
    Advanced Algebra II: Activities and Homework
    by Kenny Felder
    de2de
    by
    See more...
   • The Sun Who Lost His Way
    by
    Tania is a Detective
    by Kanika G
    Firenze_s-Light
    by
    See more...
   • Java 3D Programming
    by Daniel Selman
    The Java EE 6 Tutorial
    by Oracle Corporation
    JavaKid811
    by
    See more...