Euthanasie
Free

Euthanasie

By Heleen Weyers
Free
Book Description

Law

Het proces van rechtsverandering met betrekking tot euthanasie in Nederland is langdurig en buitengewoon complex geweest. In een tijdspanne van meer dan dertig jaar zijn rechtsnormen ontwikkeld die in 2001 vastgelegd zijn in een wet. Deze rechtsnormen zijn ontstaan in een wisselwerking tussen verschillende groepen zoals artsen (en met name hun beroepsgroep de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst), belangenbehartigers van patiënten (met name de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie en gezondheidsrechtsgeleerden), adviesorganen, de rechterlijke macht, en ook de Geneeskundige Inspectie voor de Volksgezondheid en de medische tuchtcolleges), verschillende politieke organen en instituties en allerlei individuen die zich al dan niet beroepsmatig in het debat over euthanasie hebben gemengd. In Euthanasie: het proces van rechtsverandering wordt dit complexe proces ontrafeld en gedetailleerd beschreven.

Table of Contents
 • Inhoud
 • Inleiding
 • Voorwoord
 • 1. Vooraf
 • 2. De vroege discussies over levensbekorting en levensbeëindiging
 • 3. 'Euthanasie' in vele gedaanten (1970-1978)
 • 4. De definiëring van het probleem (1978-1982)
 • 5. Opmaat tot legalisering (1982-1984)
 • 6. De cruciale periode (1984-1986)
 • 7. Een voorlopige afronding
 • 8. Uitstellen en afhouden
 • 9. De politieke afronding (1994-2002)
 • 10. Samenvatting en nabeschouwing
 • Aangehaalde literatuur
 • Personenregister
 • Zakenregister
The book hasn't received reviews yet.
You May Also Like
Also Available On
Categories
Curated Lists