FfugLen
Free

FfugLen

By Enid Jones
Free
Book Description

FfugLen is the Welsh word for fiction but is also a play on the words 'ffug' (meaning fake or false) and 'len' (the prepositive of 'llenyddiaeth' or literature) implying that these images are often ambiguous. This title presents a study of the image of Wales and the Welsh in twentieth-century Welsh-language literature.

Mae 'FfugLen' yn ymdrin â'r ddelwedd o Gymru mewn ystod eang o nofelau Cymraeg a gyhoeddwyd rhwng 1960 a 1990. Mae llawer o'r nofelau yn nofelau hanes ac eraill yn nofelau cyfoes. Mae'r ddelwedd yn ymwneud â'r priodoleddau hynny – megis iaith, tiriogaeth, crefydd, hanes a diwylliant – a gyfrifir fel arfer yn rhai cenhedlig. Ymdrinnir â'r ddelwedd hefyd yn ei chysylltiad â digwyddiadau hanesyddol a chyfoes penodol a gyflwynir yn y nofelau, ac yn ei chysylltiad â'r hyn a oedd yn digwydd yng Nghymru ar adeg cyhoeddi'r gwahanol nofelau.

Table of Contents
 • Diolchiadau
 • Byrfoddau
 • Rhagymadrodd
 • Creu a Chanfod Delwedd: cyflwyniad i’r cysyniad o genedl
 • Cymru’r Goncwest a’r Gwrthryfel (1)
 • Cymru’r Goncwest a’r Gwrthryfel (2)
 • Cymru’r Uno a’r Diwygio
 • Y Gymru Imperialaidd: newid tir
 • Y Gymru Ddiwydiannol: newid ffocws
 • Cymru’r Brotest: newid delwedd, newid nod
 • Rhestr o’r nofelau
 • Cyfnodau cefndirol nofelau hanes pennod 4
 • Mynegai
  No review for this book yet, be the first to review.
   No comment for this book yet, be the first to comment
   You May Also Like
   Ceiriog
   Free
   Ceiriog
   By John Ceiriog Hughes
   Gwaith Samuel Roberts
   Free
   Gwaith Samuel Roberts
   By Samuel Roberts
   Free
   Yr Hwiangerddi
   By Sir Owen Morgan Edwards
   Also Available On
   App store smallGoogle play small
   Categories
   Curated Lists
   • Pattern Recognition and Machine Learning (Information Science and Statistics)
    by Christopher M. Bishop
    Data mining
    by I. H. Witten
    The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction
    by Various
    See more...
   • CK-12 Chemistry
    by Various
    Concept Development Studies in Chemistry
    by John Hutchinson
    An Introduction to Chemistry - Atoms First
    by Mark Bishop
    See more...
   • Microsoft Word - How to Use Advanced Algebra II.doc
    by Jonathan Emmons
    Advanced Algebra II: Activities and Homework
    by Kenny Felder
    de2de
    by
    See more...
   • The Sun Who Lost His Way
    by
    Tania is a Detective
    by Kanika G
    Firenze_s-Light
    by
    See more...
   • Java 3D Programming
    by Daniel Selman
    The Java EE 6 Tutorial
    by Oracle Corporation
    JavaKid811
    by
    See more...