Teaching the History of the Book
Free

Teaching the History of the Book

By Erik Kwakkel
Free
Book Description

Books before print – manuscripts – were modified continuously throughout the medieval period. Focusing on the ninth and twelfth centuries, this volume explores such material changes as well as the varying circumstances under which handwritten books were produced, used and collected. An important theme is the relationship between the physical book and its users. Can we reflect on reading practices through an examination of the layout of a text? To what extent can we use the contents of libraries to understand the culture of the book? The volume explores such issues by focusing on a broad palette of texts and through a detailed analysis of manuscripts from all corners of Europe.

Gedurende de middeleeuwen waren manuscripten voor boeken voortdurend onderhevig aan veranderingen. Deze kwamen voort uit nieuwe inzichten in bijvoorbeeld het gebruik van koppen bij teksten of de toepassing van hoofdstuknummering.
Met de focus op de negende en twaalfde eeuw verkent dit boek de veranderingen die er plaatshadden in de keuze van het gebruikte materiaal, maar ook de veranderende omstandigheden waaronder handgeschreven boeken werden geproduceerd, gebruikt en verzameld. Door een onderzoek naar een breed palet aan teksten en gedetailleerde analyse van handschriften uit alle hoeken van Europa onthult dit boek de relatie tussen het boek en zijn gebruikers.

Table of Contents
  • 9789087281557_COVER_HR_DRUK
  • 9789087281557_TEXT.pdf
    Also Available On
    Categories
    Curated Lists