Aftershocks
Free

Aftershocks

By Anton Hemerijck
Free
Book Description

Aftershocks was written in the midst of the deepest economic crisis since the Great Depression. Although it would be premature to presume to identify the repercussions of the crisis, it is clear that it will have profound aftershock effects in the political, economic, and social spheres. The book contains essays based on semi-structured interviews with leading scholars, European politicians and representatives from the world of business. They reflect on the origins of the crisis as well as the possible social, economic, and political transformations it may engender.

Aftershocks werd geschreven op het hoogtepunt van de grootste economische crisis sinds de grote depressie. Hoewel het voorbarig zou zijn aan te nemen dat de gevolgen van de crisis al in volle omvang duidelijk zijn, is het overduidelijk dat zij ingrijpende effecten zal hebben op politiek, economisch en sociaal gebied. Het boek bevat essays gebaseerd op interviews met vooraanstaande geleerden, Europese politici en vertegenwoordigers uit de wereld van het bedrijfsleven. Zij vertellen over de oorsprong van de crisis, maar ook over de mogelijke sociale, economische en politieke veranderingen die zij zal voortbrengen. Deze reflecties laten zien dat terugkeer naar de oplossingen voor de crisis van de jaren 1980 en 90, noch de herinrichting naar voorbeeld van de jaren 1950 en 60 de oplossingen bieden die wij nodig hebben om op binnenlands of mondiaal niveau deze crisis aan te pakken. Nodig blijkt namelijk dat de rol van de overheid en politieke soevereiniteit opnieuw uitgevonden moet worden om zo de crisis het hoofd te kunnen bieden. Een selectie uit de bijdragen: - Econoom Willem Buiter (LSE) spoort ons aan de unieke kansen die de crisis biedt om markten opnieuw te reguleren niet voorbij te laten gaan. Als nationale en internationale beleidsmakers niet nu handelen, bestaat het gevaar dat de instabiliteit van vóór de crisis terugkeert. - Politieke wetenschapper Suzanne Berger (MIT) laat zien wat de nationale ruimte voor sociale en economische verandering is in een langere periode van lage groei. - Oud-voorzitter van de Europese Commissie Jacques Delors ziet in de crisis een verkapte zegen. Een periode van lage groei dwingt politici te zoeken naar andere succesindicatoren dan het bruto nationaal product, zoals op het gebied van milieu en welzijn. - Econoom Barry Eichengreen (Berkeley) zet de huidige crisis af tegen de Grote Depressie van de jaren dertig en de stagflatiecrisis van de jaren zeventig. Ook schetst hij de politieke en economische voorwaarden voor herstel. - Politieke wetenschapper Peter A. Hall (Harvard) stelt dat de crisis bij uitstek ook een politiek probleem is: de staat moet op zoek naar nieuwe legitimiteit. - Econoom Dani Rodrik (Harvard) pleit voor een 'kapitalisme 3.0' dat economische globalisering en nationale diversiteit met elkaar in balans brengt. - Socioloog Richard Sennett (LSE) vindt dat de crisis de morele superioriteit van het vrije-marktdenken heeft ondermijnd maar tegelijkertijd kansen biedt voor een betere verdeling van welvaart en welzijn. Deze, en nog veel meer kwesties komen aan bod in essays van Tony Atkinson, Nancy Birdsall, Amy Chua, Amitai Etzioni, Paul de Grauwe, Anthony Giddens, André Sapir, Mark Elchardus, Jean-Paul Fitoussi, Charles Maier, Dominique Moïsi, Stephen Roach, Maria João Rodrigues, Helmut Schmidt, David Soskice, Fritz Scharpf en Loukas Tsoukalis. Aftershocks wordt ingeleid door Anton Hemerijck. Het boek sluit af met een beschouwing van Ben Knapen.

Table of Contents
 • Table of Contents
 • Preface
 • Acknowledgements
 • The Institutional Legacy of the Crisisof Global Capitalism
 • part 1 diagnosing the crisis
 • A Tale of Two Crises
 • A History of Profligate Lending
 • The Problem of Social Deflation
 • The Crisis as a Paradigm Shift
 • part 2 exploring domestic polictyspace under low growth
 • The Significance of Politics
 • Troubleshooting Economic Narratives
 • Leadership Imperatives for aPost-Crisis World
 • Establishing a New Macro-economicPolicy Regime
 • Varieties of Capitalism;Varieties of Reform
 • part 3 coping with paradise lost
 • Social Discontent inEuropean Welfare States
 • A Crisis of Consumerism
 • The Moral Bankruptcyof New Capitalism
 • Transcending theEuropean Nation State
 • part 4 embedding a new globalcontract
 • The Crisis ofGlobal Governance
 • Capitalism 3.0
 • The Global Development Agenda
 • The Economic Crisisand Climate Change
 • A Stress Testfor the Welfare State
 • The G2 and the Crisis
 • part 5 realigning europe
 • A New European Contract
 • Europe’s Neo-liberal Bias
 • Beyond Lisbon
 • The Quest for Vision
 • Rekindling the Spirit of Cooperation
 • EPILOGUE Towards a New Agenda
 • Overview of the Interviews
 • Biographies of the Interviewees
 • Biographies of the Editors
  No review for this book yet, be the first to review.
   No comment for this book yet, be the first to comment
   You May Also Like
   Also Available On
   Categories
   Curated Lists