Geestelijke Opklimmingen
Free

Geestelijke Opklimmingen

By Gerard Zerbolt van Zutphen
Free
Book Description

Dutch literature; Religion

Gerard Zerbolt van Zutphen (1367-1398) behoort tot de vroege 'Moderne Devotie'. Zo noemde zich de beweging van 'vernieuwde innigheid' die rond 1375 in Deventer onder inspiratie van Geert Grote en Florens Radewijns ontstond. Zij ontwikkelden een hervormingsprogramma, waarin de geestelijke omvorming van de mens centraal stond. Als broeder van het gemene leven speelde Gerard Zerbolt hierin een prominente rol. Hij gaf leiding aan een intensieve boekproductie, ijverde voor kerkelijke erkenning van de broederschap en maakte zich haar charisma eigen. Zo schreef hij twee toonaangevende handboeken voor de geestelijke weg. Meer dan Grote en Radewijns legde Gerard Zerbolt de grondslag voor een eigen spiritualiteit van de Moderne Devotie. De spiritualibus ascensionibus was nog niet in modern Nederlands vertaald. Reeds de Middelnederlandse vertaling droeg de titel Geestelijke opklimmingen. Dit boek beschrijft de weg van de mens, die uit de ongelijkenis met zijn Schepper wil terugkeren tot de oorspronkelijke gelijkenis. Tegenover de ondeugden die mensen kunnen bezielen, plaatst Gerard Zerbolt als tegenkrachten de deugden. Zijn geschrift bevat alle elementen om ook ons als mensen van deze tijd te helpen tot een nieuw mensbeeld en een nieuwe visie op de samenleving te komen.

Table of Contents
 • Geestelijke opklimmingen
 • Inhoudsopgave
 • Bibliotheca Dissidentium Neerlandicorum een redactionele toelichting
 • Ter inleiding
 • DEEL 1 BERGGIDS VOOR DE GEESTELIJKE WEG
  • Inleiding op Geestelijke opklimmingenvan Gerard Zerbolt van Zutphen
  • hoofdstuk 1 De vroege Moderne Devotie
  • hoofdstuk 2 Om herstel van het christelijk gemeenschapsleven
  • hoofdstuk 3 Broeder Gerard Zerbolt van Zutphen
  • hoofdstuk 4 Twee handboeken voor de geestelijke weg
  • hoofdstuk 5 Opbouw en analyse van Geestelijke opklimmingen (1)
  • hoofdstuk 6 Het paradigma van de god-menselijke liefde: de triptiek van de mysteria Christi
  • hoofdstuk 7 Opbouw en analyse van Geestelijke opklimmingen (2)
  • hoofdstuk 8 Ten besluite: het dialogisch karakter van Geestelijke opklimmingen
  • Grondplan van Geestelijke opklimmingen
  • Bronnen en literatuur
 • DEEL 2 KORTE DEVOTE VERHANDELING OVER GEESTELIJKE OPKLIMMINGEN
  • Toelichting bij de vertaling
  • Gerard Zerbolt van Zutphen(1367–1398)Korte devote verhandeling over geestelijke opklimmingen
 • Index van persoonsnamen
 • Over de inleider/vertaler
 • Bibliotheca Dissidentium Neerlandicorum
The book hasn't received reviews yet.
You May Also Like
Also Available On
Categories
Curated Lists