Vredehandel : Adellijke en Habsburgse verzoeningspogingen tijdens de Nederlandse Opstand (1564-1581)
Violet Soen
History
Vredehandel : Adellijke en Habsburgse verzoeningspogingen tijdens de Nederlandse Opstand (1564-1581)
Free
Description
Contents
Reviews

History, geography, and auxiliary disciplines

De Nederlandse Opstand wordt gewoonlijk beschreven als een aaneenschakeling van politieke polarisering, religieuze radicalisering en militaire mobilisering. Toch vonden tot 1581 telkens opnieuw verzoeningspogingen plaats om deze escalatie te vermijden. Daarbij probeerden zowel edellieden als koninklijke en keizerlijke vertegenwoordigers het conflict op diplomatieke en verzoenende wijze te beslechten. Deze studie gaat over deze vredehandel. Welke verzoeningspogingen werden ondernomen? Waarom werden die telkens opnieuw ondernomen? En vooral, in welke mate konden deze toenaderingspogingen succes boeken? Op basis van archivalische en gedrukte bronnen brengt dit boek de redenen, modaliteiten en mogelijkheden van de vredesonderhandelingen tijdens de beginjaren van de Opstand in kaart. Vanuit de raak- en breekpunten tussen adellijke en Habsburgse verzoeningspogingen werpt dit boek een nieuw licht op de vraag waarom de onderhandelde hereniging met Filips II gedeeltelijk plaatsvond in 1579-1580 en zo een bijkomend motief creëerde voor het Plakkaat van Verlatinge in 1581.

Language
Dutch
ISBN
Unknown
Vredehandel
Woord vooraf
Inhoudsopgave
Proloog Adellijke beweegredenen en de Opstand anders bekekende verzoening van rennenberg (1579-1581)
Inleiding
hoofdstuk I Le devoir de révolte et de réconciliation egmont als vredesgezant (1564-1565)
hoofdstuk II Vliesridders voor vredehorn en montigny, het einde van montmorency-nevele(1566-1567)
hoofdstuk III De vertraagde voie de douceur noircarmes, alva’s favoriete flamenco? (1567-1573)
hoofdstuk IV De moeizame vredehandel de halfbroers croÿ aan zet (1574-1577)
hoofdstuk V Interne en internationale vredehandel selles, schwarzenberg of la motte? (157 7-1578)
hoofdstuk VI De grote en kleine traditie van pacificatie adellijke verzoeningen van atrecht tot keulen (1578-1581)
Besluit
Epiloog Variaties op de vredehandelde croÿ’s uitgedaagd door mansfelt(1581-1598)
Noten
Afkortingen
Bronnen
Literatuur
Lijst biografieën edellieden
Persoonsindex
Plaatsindex
The book hasn't received reviews yet.