Atheïstische religiositeit : Een pragmatische analyse in de geest van William James, Erich Fromm en Leo Apostel
Free

Atheïstische religiositeit : Een pragmatische analyse in de geest van William James, Erich Fromm en Leo Apostel

By Wim Van Moer
Free
Book Description

Atheism

Atheïsme en religiositeit lijken elkaars absolute tegenpolen. Filosoof Wim Van Moer stelt deze intuïtieve, ook onder atheïsten wijdverspreide overtuiging ter discussie. Deze analyse onthult dat de religieuze ervaring niet verbonden hoeft te zijn met een geloof in een bovennatuurlijke entiteit of realiteit. Geïnspireerd door Leo Apostel en in de voetsporen van William James en Erich Fromm, betoogt de auteur dat deze tegenstrijdigheid, zelfs binnen een radicaal atheïstisch vertoog, niet automatisch geldig is. Van Moer staaft deze stelling met een meeslepende fenomenologische analyse van de religieuze ervaring, die uitmondt in een theoretisch model waarmee hij religieuze ervaringen binnen een atheïstische context kan onderzoeken.

Table of Contents
 • Atheïstische religiositeit
 • Inhoud
 • Voorwoord
 • Inleiding Atheïstische religiositeit: contradictio in terminis?
 • Kruisvuurgesprekken Een situatieschets van het hedendaagse atheïsmedebat
 • Twijfel, methode en uitgangspunten Introductie van het pragmatisme
 • Ervaring en concept Analyse van de religieuze ervaring
 • Toepassing van het analysekader Drie documents humains
 • Conclusie en reflectie Ontdekkingen in terra incognita
 • Epiloog Kritische evaluatie en actuele uitstraling
 • Nawoord
 • Dankwoord van de auteur
 • Literatuurlijst
 • Register
The book hasn't received reviews yet.
You May Also Like
Also Available On
Categories
Curated Lists