Atheïstische religiositeit : Een pragmatische analyse in de geest van William James, Erich Fromm en Leo Apostel
Wim Van Moer
Religion & Spirituality
Atheïstische religiositeit : Een pragmatische analyse in de geest van William James, Erich Fromm en Leo Apostel
Free
Description
Contents
Reviews

Atheism

Atheïsme en religiositeit lijken elkaars absolute tegenpolen. Filosoof Wim Van Moer stelt deze intuïtieve, ook onder atheïsten wijdverspreide overtuiging ter discussie. Deze analyse onthult dat de religieuze ervaring niet verbonden hoeft te zijn met een geloof in een bovennatuurlijke entiteit of realiteit. Geïnspireerd door Leo Apostel en in de voetsporen van William James en Erich Fromm, betoogt de auteur dat deze tegenstrijdigheid, zelfs binnen een radicaal atheïstisch vertoog, niet automatisch geldig is. Van Moer staaft deze stelling met een meeslepende fenomenologische analyse van de religieuze ervaring, die uitmondt in een theoretisch model waarmee hij religieuze ervaringen binnen een atheïstische context kan onderzoeken.

Language
Dutch
ISBN
Unknown
Atheïstische religiositeit
Inhoud
Voorwoord
Inleiding Atheïstische religiositeit: contradictio in terminis?
Kruisvuurgesprekken Een situatieschets van het hedendaagse atheïsmedebat
Twijfel, methode en uitgangspunten Introductie van het pragmatisme
Ervaring en concept Analyse van de religieuze ervaring
Toepassing van het analysekader Drie documents humains
Conclusie en reflectie Ontdekkingen in terra incognita
Epiloog Kritische evaluatie en actuele uitstraling
Nawoord
Dankwoord van de auteur
Literatuurlijst
Register
The book hasn't received reviews yet.