Otwarty dostęp
Free

Otwarty dostęp

By Peter Suber
Free
Book Description

Książka Petera Subera, jednej z kluczowych postaci ruchu Open Access, wprowadza czytelnika w najważniejsze zagadnienia związane z otwartym dostępem do treści naukowych. Stanowi zwięzłe kompendium powstałe z myślą o zabieganych naukowcach. Polski przekład został opracowany w ramach Platformy Otwartej Nauki przez zespół pracowników Centrum Otwartej Nauki ICM UW: Romana Bogacewicza, Macieja Chojnowskiego, Wojciecha Fenricha, Joannę Kielan, Andrzeja Leśniaka, Krzysztofa Siewicza, Michała Starczewskiego i Jakuba Szprota. Książka wydana została w serii “Biblioteka CeON” przez Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Table of Contents
 • Okładka
 • Autorzy przekładu
 • Karta redakcyjna
 • Spis treści
 • Przedmowa do wydania polskiego
 • Przedmowa
 • 1. Czym jest otwarty dostęp?
  • 1.1. Co sprawia, że otwarty dostęp jest możliwy?
  • 1.2. Czym nie jest otwarty dostęp?
 • 2. Motywacja
  • 2.1. Otwarty dostęp jako remedium
  • 2.2. Otwarty dostęp jako sposób wykorzystania szansy
 • 3. Rodzaje otwartego dostępu
  • 3.1. Zielona i złota droga
  • 3.2. Komplementarność zielonej i złotej drogi
  • 3.3. Otwarty dostęp gratis i libre
 • 4. Polityka otwartego dostępu
  • 4.1. Polityka otwartego dostępu w instytucjach finansujących i na uczelniach
  • 4.2. Dygresja na temat słowa „mandat”
  • 4.3. Dygresja na temat rozwoju polityk otwartego dostępu w czasie
 • 5. Zakres
  • 5.1. Preprinty, postprinty i recenzje
  • 5.2. Rozprawy doktorskie i prace dyplomowe
  • 5.3. Książki
  • 5.4. Dostęp do czego?
  • 5.5. Dostęp dla kogo?
   • 5.5.1. Otwar­ty do­stęp dla czy­tel­ni­ków nie­bę­dą­cych na­ukow­ca­mi
   • 5.5.2. Otwarty dostęp dla maszyn
 • 6. Prawo autorskie
 • 7. Ekonomia
 • 8. Ofiary
 • 9. Przyszłość
 • 10. Samouczek
  • 10.1. Jak otworzyć dostęp do swojej pracy, wykorzystując złotą drogę?
  • 10.2. Jak otworzyć dostęp do swojej pracy, wykorzystując zieloną drogę?
 • Słownik
 • Dodatkowe zasoby
 • Indeks nazwisk
 • Indeks rzeczowy
  No review for this book yet, be the first to review.
   No comment for this book yet, be the first to comment
   Also Available On
   Categories
   Curated Lists