Högskolans ansvar: Principer för utveckling av den högre
Free

Högskolans ansvar: Principer för utveckling av den högre

By Andrew Casson
Free
Book Description

What should a university be? How can universities make a sounder and more lasting contribution to better lives and better societies in a globalised world? From a Swedish perspective, this new book challenges current ideas about what higher education is for. It presents fifteen principles for future development that range from a discussion of the nature of knowledge to the responsibility of the university in the development of society. Universities must become better at allowing and encouraging students to develop independence of thought and action through self-formation, bildung, and personal growth rather than merely preparing them for a specific job, the books says, using a historical perspective to consider these issues.

This book is written in Swedish:

Vad bör en högskola vara? Högskolans ansvar ifrågasätter nutidens dominerande uppfattningar om vad den högre utbildningen ska syssla med och hur den ska vara utformad. Boken presenterar femton principer för radikal förändring i allt från kunskapssyn till den högre utbildningens ansvar för samhällets framtida utveckling. Högskolor och universitet borde bättre kunna utnyttja de enorma kunskapsresurser de besitter för att ta sig an de stora samhällsutmaningarna. De måste också se till att studenter får utveckla styrka och självständighet i tanke och handling genom en tydligare fokus på bildning och personlig växt och inte bara förbereda dem för de första åren i ett framtida jobb. Framtidens samhälle kommer att kräva att alla medborgare får tillgång till högre utbildning, rätt utformad, återkommande genom hela livet.

Table of Contents
 • Cover
 • Titelsida
 • Imprint
 • Innehåll
 • Inledning
 • Princip 1: Kunskap omfattar fakta, förståelse, förmågor och omdöme. Högskolans uppgift är att utveckla all fyra, men främst omdömet
 • Princip 2: Högskolans främsta utbildningsgrund bör vara den jämlika dialogen, inte förklaringen; dess främsta utbildningsform seminariet, inte föreläsningen
 • Princip 3: Språket är tankens viktigaste verktyg och att odla en kritisk språkförmåga tillhör högskolans viktigaste uppgifter
 • Princip 4: Den högre utbildningens främsta syfte är inte ekonomisk tillväxt utan att alla människor ska kunna utveckla de handlingsförmågor de behöver för ett gott liv
 • Princip 5: Högskolan har ett ansvar att aktivt verka för humanitära och demokratiska värderingar, social och ekonomisk rättvisa
 • Princip 6: Högskolan bör driva kunskapsutvecklingen och utveckla handlingsförmågor för att möta de globala utmaningarna
 • Princip 7: Akademin bör premiera sätt att förena humanvetenskapen och naturvetenskapen i att gripa sig an mänsklighetens utmaningar
 • Princip 8: Högskolans viktigaste bidrag till den regionala utvecklingen sker genom akademiska yrkesutbildningar i partnerskap
 • Princip 9: Forskningens främsta syfte är inte innovationer utan förmågor
 • Princip 10: Samtliga medborgare bör återkommande få delta i högre utbildning genom hela livet
 • Princip 11: Högre utbildning bör ha större variation med gemensamma syften och sammanlänkad struktur: den bör sträva efter såväl akademiska som bildningsmässiga och yrkesrelaterade framsteg hos studenten
 • Princip 12: Högskolan är inte ett företag, studenter inte dess kunder och konkurrens inte dess drivkraft
 • Princip 13: Högskolan ska vara ett föredöme i att visa tillit till sina professionella medarbetare
 • Princip 14: När högskolan fördelar sina resurser för utbildning, ska den prioritera utbildningens behov framför administrationens
 • Princip 15: Högskolan ska vara drivande såväl i tillämpningen av informations- och kommunikationsteknologier som i förståelsen av deras verkan hos människan och i samhället
 • Handlingsförmåga och samhällsansvar - vägval för framtidens högskola
 • Källor och litteratur
 • Notes
  No review for this book yet, be the first to review.
   No comment for this book yet, be the first to comment
   You May Also Like
   Polarforskningen
   Free
   Polarforskningen
   By A. G. (Alfred Gabriel) Nathorst
   Om viljans frihet Ett föredrag
   Free
   Om viljans frihet Ett föredrag
   By Frans von Schéele
   Noveller
   Free
   Noveller
   By Minna Canth
   Blindskär
   Free
   Blindskär
   By Minna Canth
   Elias Lönnrot Biografiskt utkast
   Free
   Elias Lönnrot Biografiskt utkast
   By August Ahlqvist
   Also Available On
   Categories
   Curated Lists