Meritocratie: Op weg naar een nieuwe klassensamenleving
Free

Meritocratie: Op weg naar een nieuwe klassensamenleving

By Paul Beer de
Free
Book Description

De meritocratie gold lange tijd als belofte voor een meer open en gelijke samenleving. Een samenleving waarin mensen hun maatschappelijke positie verkrijgen op basis van hun eigen verdiensten. Maar wat als die verdiensten in hoge mate worden bepaald door je afkomst? Als een kind van hoogopgeleide ouders aanzienlijk meer kans maakt op succes in het onderwijs en op de arbeidsmarkt dan een kind van laagopgeleide ouders? En als ook nog eens blijkt dat het merendeel van de bevolking - inclusief de 'verliezers' - deze meritocratische principes onderschrijft?In Meritocratie: op weg naar een nieuwe klassensamenleving? Beschrijven gerenommeerde Nederlandse onderzoekers in hoeverre het huidige Nederland daadwerkelijk een meritocratische samenleving is. Vervolgens brengen zij de maatschappelijke gevolgen van hun bevindingen in kaart. Mondt de meritocratie niet uit in een nieuwe klassensamenleving, waarin de scheidslijnen nog scherper en hardnekkiger zijn dan in de voorbije industriële samenleving?

Table of Contents
 • Cover
 • Inhoud
  • Voorwoord
   • Over dubbeltjes en kwartjes in de eenentwintigste eeuw
  • 1. Meritocratie: op weg naar een nieuwe klassensamenleving?
   • Paul de Beer
  • 2. Meritocratisering in schoolloopbanen in Nederland
   • Jaap Dronkers† en Herman van de Werfhorst
  • 3. Twee kanten van de meritocratie: trends in nominale en positionele ongelijkheid
   • Herman van de Werfhorst en Jaap Dronkers†
  • 4. Opvoeding en ongelijke kansen: de rol van de culturele opvoeding bij de overdracht van ongelijke kansen tussen generaties
   • Natascha Notten
  • 5. Hoe meritocratisch is de arbeidsmarkt?
   • Paul de Beer en Maisha van Pinxteren
  • 6. Opleiding, deeltijdarbeid en huishouden: meritocratie op de arbeidsmarkt sinds 1990
   • Wiemer Salverda en Daniella Brals
  • 7. De meritocratisering van de politieke elite
   • Mark Bovens en Anchrit Wille
  • 8. Oordelen over het meritocratische gehalte van de Nederlandse samenleving
   • Sander Steijn, Herman van de Werfhorst en Brian Burgoon
  • 9. Meritocratie als aanslag op het zelfrespect van ‘verliezers’
   • Judith Elshout, Evelien Tonkens en Tsjalling Swierstra
  • 10. Hoe meritocratisch is Nederland en is dat reden tot zorg?
   • Paul de Beer en Jan van Zijl
  • Over de auteurs
  No review for this book yet, be the first to review.
   No comment for this book yet, be the first to comment
   Also Available On
   App store smallGoogle play small
   Categories
   Curated Lists
   • Pattern Recognition and Machine Learning (Information Science and Statistics)
    by Christopher M. Bishop
    Data mining
    by I. H. Witten
    The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction
    by Various
    See more...
   • CK-12 Chemistry
    by Various
    Concept Development Studies in Chemistry
    by John Hutchinson
    An Introduction to Chemistry - Atoms First
    by Mark Bishop
    See more...
   • Microsoft Word - How to Use Advanced Algebra II.doc
    by Jonathan Emmons
    Advanced Algebra II: Activities and Homework
    by Kenny Felder
    de2de
    by
    See more...
   • The Sun Who Lost His Way
    by
    Tania is a Detective
    by Kanika G
    Firenze_s-Light
    by
    See more...
   • Java 3D Programming
    by Daniel Selman
    The Java EE 6 Tutorial
    by Oracle Corporation
    JavaKid811
    by
    See more...