Sosiaalipolitiikan lumo
Antti Halmetoja (editor)
Sosiaalipolitiikan lumo
Free
Description
Contents
Reviews

Social and the ecological welfare should be taken as the main aim of all politics. This is the message of this book titled The Enchantment of Social Policy. Basic social security system needs to be rebuilt and grounded on the universal basic income that everyone can top up by participating to the society in different ways. Universal basic income can be seen as a mean to recognize all valuable participation to for example voluntary work or care of elderly people. In conditions of high unemployment, this kind of universalistic social security would weaken the nexus between employment and welfare. It would promote a society and culture that is less dependent on the exploitation of natural resources. This book describes building blocks that are needed to reconstitute the enchantment of social policy – the utopian that we should collectively pursue.

Sosiaalipolitiikan Lumon kirjoittajilla on viesti. Mielestämme politiikan keskeiseksi tavoitteeksi tulisi asettaa sosiaalinen ja ekologinen hyvinvointi. Tätä tavoitetta kohti tulisi kulkea universalismin periaattein ja kansalaisten perusturva, oli sitten kyse työllisistä tai työttömistä, nuorista tai iäkkäistä, kantaväestöstä tai maahanmuuttajista, tulisi rakentaa kaikille yhtäläisen perustulon pohjalle. Tätä perusturvaa jokainen voisi täydentää ansiotuloilla ja omaehtoisella, sosiaaliturvassa kompensoitavalla osallistumisella yhteiskunnalliseen työhön kuten vapaaehtoistyöhön, harrastusryhmien ohjaamiseen, omaisen tai lasten hoivaan. Tämä antaisi arvon monenlaiselle hyödylliselle toimelle, joka nyt jää yhteiskunnassa tunnistamatta. Tällainen sosiaaliturva ottaisi lähtökohdakseen uuden ihmisarvon ja loisi luonnonvaroja säilyttävää ja niukkaan materian käyttöön perustuvaa kulttuuria ja taloutta. Sosiaalipolitiikalla olisi tällaisessa politiikassa aktiivinen ja yhteiskunnan taloudellista ja sosiaalista kehitystä vauhdittava rooli, ja kansalaiset olisi kutsuttu hyvinvoinnin aktiivisiksi tekijöiksi.

Language
Finnish
ISBN
978-952-03-0114-9
Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Page 41
Page 42
Page 43
Page 44
Page 45
Page 46
Page 47
Page 48
Page 49
Page 50
Page 51
Page 52
Page 53
Page 54
Page 55
Page 56
Page 57
Page 58
Page 59
Page 60
Page 61
Page 62
Page 63
Page 64
Page 65
Page 66
Page 67
Page 68
Page 69
Page 70
Page 71
Page 72
Page 73
Page 74
Page 75
Page 76
Page 77
Page 78
Page 79
Page 80
Page 81
Page 82
Page 83
Page 84
Page 85
Page 86
Page 87
Page 88
Page 89
Page 90
Page 91
Page 92
Page 93
Page 94
Page 95
Page 96
Page 97
Page 98
Page 99
Page 100
Page 101
Page 102
Page 103
Page 104
Page 105
Page 106
Page 107
Page 108
Page 109
Page 110
Page 111
Page 112
Page 113
Page 114
Page 115
Page 116
Page 117
Page 118
Page 119
Page 120
Page 121
Page 122
Page 123
Page 124
Page 125
Page 126
Page 127
Page 128
Page 129
Page 130
Page 131
Page 132
Page 133
Page 134
Page 135
Page 136
Page 137
Page 138
Page 139
Page 140
Page 141
Page 142
Page 143
Page 144
Page 145
Page 146
Page 147
Page 148
Page 149
Page 150
Page 151
Page 152
Page 153
Page 154
Page 155
Page 156
Page 157
Page 158
Page 159
Page 160
Page 161
Page 162
Page 163
Page 164
Page 165
Page 166
Page 167
Page 168
Page 169
Page 170
Page 171
Page 172
Page 173
The book hasn't received reviews yet.