Technologijomis grindžiamas mokymas ir mokymasis organizacijoje
Free

Technologijomis grindžiamas mokymas ir mokymasis organizacijoje

By Margarita Teresevičienė
Free
Book Description

Technology enhanced learning concept, curriculum characteristics and processes are revealed and described in the monograph from philosophical, methodological, and empirical point of view and in the context of international experience.Integration of technology enhanced learning in an organization is based on the conception that information communication technologies should be in harmony with learning and teaching process to enhance these processes. Research implemented in three types of organizations – education, business and community – is presented in the book. Research results are focused on the strengths, limitations, learning and teaching needs in organizations, as well as input of staff of these organizations towards successful integration of technology enhanced learning. Virtual learning environment preferences, the need for technology enhanced learning perceived by the staff and the use and benefit of integration process for individuals and for the organization are discussed.

Table of Contents
 • Santrumpos ir vartojamos sąvokos:
 • PRATARMĖ
 • ĮVADAS
  • Vilma Žydžiūnaitė
 • I skyrius
 • TECHNOLOGIJOMIS GRINDŽIAMO MOKYMO (-SI) SAMPRATA
  • Margarita Teresevičienė, Elena Trepulė, Airina Volungevičienė
 • II skyrius
 • TECHNOLOGIJOMIS GRINDŽIAMO MOKYMO (-SI) INTEGRACIJOS ORGANIZACIJOJE EPISTEMOLOGIJA
  • Sigitas Daukilas
 • III skyrius
 • KONSTRUKTYVIZMAS IR KONEKTYVIZMAS – FILOSOFINĖS TECHNOLOGIJOMIS GRINDŽIAMO MOKYMO (-SI) PARADIGMOS
  • Vilma Žydžiūnaitė
 • IV skyrius
 • TECHNOLOGIJOMIS GRINDŽIAMO MOKYMO (-SI) TURINIO (CURRICULUM) CHARAKTERISTIKOS
  • Airina Volungevičienė, Margarita Teresevičienė
 • V skyrius
 • MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ MOTYVACINIAI VEIKSNIAI INTEGRUOJANT TECHNOLOGIJOMIS GRINDŽIAMĄ MOKYMĄ (-SI) ORGANIZACIJOJE
  • Lina Kaminskienė
 • VI skyrius
 • TARPTAUTINĖS GEROSIOS PATIRTIES TECHNOLOGIJOMIS GRINDŽIAMO MOKYMO (-SI) INTEGRAVIMO ATVEJAI SKIRTINGO TIPO ORGANIZACIJOSE
  • Elena Trepulė
 • VII skyrius
 • TECHNOLOGIJOMIS GRINDŽIAMO MOKYMO (-SI) INTEGRAVIMO PATIRTYS SKIRTINGO TIPO ORGANIZACIJOSE: NACIONALINIS KONTEKSTAS
  • Vilma Žydžiūnaitė, Aušra Rutkienė
 • VIII skyrius
 • SVARSTYMAI IR IŠVADOS APIE TECHNOLOGIJOMIS GRINDŽIAMO MOKYMO (-SI) INTEGRAVIMĄ SKIRTINGO TIPO ORGANIZACIJOSE
  • Vilma Žydžiūnaitė
  No review for this book yet, be the first to review.
   No comment for this book yet, be the first to comment
   Also Available On
   Categories
   Curated Lists