Sociale (on)zekerheid. De voorziene toekomst
Free

Sociale (on)zekerheid. De voorziene toekomst

By Peter Lieshout van
Free
Book Description

Het debat over de toekomst van de sociale zekerheid stond in de twintigste eeuw in het teken van twee kernvragen: wie komen er aanmerking voor sociale zekerheid en hoe moeten wie die zekerheid precies inrichten? Vanaf eind jaren zeventig komt dit model stevig onder druk te staan. Intussen is het stelsel een stuk soberder geworden en het beslag op de collectieve middelen grofweg gehalveerd. Vanaf eind jaren negentig diende zich een nieuw debat aan. Daarbij ging het om ontwikkelingen in de arbeidsmarkt met grote consequenties voor de sociale zekerheid: internationalisering, automatisering en flexibilisering van de arbeidsmarkt. In het afgelopen decennium is steeds voelbaarder geworden dat veel zekerheden die vroeger als zekerheid golden, dat niet meer zijn, of niet meer als zodanig beleefd worden. Het is deze zoektocht die centraal staat in het project 'Toekomst sociale zekerheid'.

Table of Contents
 • Cover
 • Inhoud
  • 1. De toekomst van de sociale (on)zekerheid
   • Peter van Lieshout
  • 2. Actuele bestaansonzekerheid
   • Over de nieuwe condities van het sociale domein
    • Hans Boutellier
  • 3. De sociale onzekerheid
   • Kim Putters en Stella Hoff
  • 4. De grote golf van het sociale stelsel
   • Paul de Beer
  • 5. Sociale zekerheid in een open samenleving
   • Postindustrialisering en de toekomst van de sociale zekerheid
    • Romke van der Veen
  • 6. Kapitaalopbouw voor zorg, zekerheid, en pensioen
   • Casper van Ewijk
  • 7. Sociale zekerheid ‘migratie-proof’24
   • Monique Kremer
  • 8. Nieuwe spelers en andere zekerheden
   • Boards en valleys in de regio als nieuwe platforms naast de sectorale arbeidsverhoudingen
    • Jan Peter van den Toren
  • 9. Sociale zekerheid: een gelaagd begrip
   • Materiële, emotionele en relationele zekerheid in de eenentwintigste eeuw
    • Evelien Tonkens en Loes Verplanke
  • 10. Sociale zekerheid in een Europees perspectief: van klassieke herverdeling naar activering en sociale investeringen
   • Olaf van Vliet
  • 11. Tussen hoop en vrees
   • Gedachten over innerlijke zekerheid
    • Gabriël van den Brink
The book hasn't received reviews yet.
Also Available On
Categories
Curated Lists