Sociale (on)zekerheid. De voorziene toekomst
Peter Lieshout van
Sociale (on)zekerheid. De voorziene toekomst
Free
Description
Contents
Reviews

Het debat over de toekomst van de sociale zekerheid stond in de twintigste eeuw in het teken van twee kernvragen: wie komen er aanmerking voor sociale zekerheid en hoe moeten wie die zekerheid precies inrichten? Vanaf eind jaren zeventig komt dit model stevig onder druk te staan. Intussen is het stelsel een stuk soberder geworden en het beslag op de collectieve middelen grofweg gehalveerd. Vanaf eind jaren negentig diende zich een nieuw debat aan. Daarbij ging het om ontwikkelingen in de arbeidsmarkt met grote consequenties voor de sociale zekerheid: internationalisering, automatisering en flexibilisering van de arbeidsmarkt. In het afgelopen decennium is steeds voelbaarder geworden dat veel zekerheden die vroeger als zekerheid golden, dat niet meer zijn, of niet meer als zodanig beleefd worden. Het is deze zoektocht die centraal staat in het project 'Toekomst sociale zekerheid'.

Language
Dutch
ISBN
Unknown
Cover
Inhoud
1. De toekomst van de sociale (on)zekerheid
Peter van Lieshout
2. Actuele bestaansonzekerheid
Over de nieuwe condities van het sociale domein
Hans Boutellier
3. De sociale onzekerheid
Kim Putters en Stella Hoff
4. De grote golf van het sociale stelsel
Paul de Beer
5. Sociale zekerheid in een open samenleving
Postindustrialisering en de toekomst van de sociale zekerheid
Romke van der Veen
6. Kapitaalopbouw voor zorg, zekerheid, en pensioen
Casper van Ewijk
7. Sociale zekerheid ‘migratie-proof’24
Monique Kremer
8. Nieuwe spelers en andere zekerheden
Boards en valleys in de regio als nieuwe platforms naast de sectorale arbeidsverhoudingen
Jan Peter van den Toren
9. Sociale zekerheid: een gelaagd begrip
Materiële, emotionele en relationele zekerheid in de eenentwintigste eeuw
Evelien Tonkens en Loes Verplanke
10. Sociale zekerheid in een Europees perspectief: van klassieke herverdeling naar activering en sociale investeringen
Olaf van Vliet
11. Tussen hoop en vrees
Gedachten over innerlijke zekerheid
Gabriël van den Brink
The book hasn't received reviews yet.