Sociale (on)zekerheid. De voorziene toekomst
Free

Sociale (on)zekerheid. De voorziene toekomst

By Peter van Lieshout (red.)
Free
Book Description

In dit hoofdstuk wordt verkend hoe sociale zekerheid in een postindustriƫlesamenleving er uit zou kunnen zien. Eerst worden de economische enmaatschappelijke ontwikkelingen die gepaard gaan met postindustrialiseringin kaart gebracht. Vervolgens wordt onderzocht welke problemenhet bestaande stelsel van sociale zekerheid ondervindt in de opendiensten- en kenniseconomie die is ontstaan. Er worden na deze verkenningeen tiental uitgangspunten geformuleerd voor de vormgeving vansociale zekerheid. Centraal hierin staan gedeelde verantwoordelijkheden,risicodeling en een zekere maatschappelijke solidariteit. Tot slot wordtbij wijze van gedachte-experiment verkend wat de tien uitgangspuntenbetekenen voor de vormgeving van regelingen voor werkloosheid enarbeidsongeschiktheid in een open samenleving.

Table of Contents
 • Page 1
 • Page 2
 • Page 3
 • Page 4
 • Page 5
 • Page 6
 • Page 7
 • Page 8
 • Page 9
 • Page 10
 • Page 11
 • Page 12
 • Page 13
 • Page 14
 • Page 15
 • Page 16
 • Page 17
 • Page 18
 • Page 19
 • Page 20
 • Page 21
 • Page 22
 • Page 23
 • Page 24
The book hasn't received reviews yet.
Also Available On
Categories
Curated Lists