Medeltidens genus
Free

Medeltidens genus

By Lars Hermanson
Free
Book Description

Vanliga uppfattningar i diskussioner om kvinnornas roll under medeltiden är att de utgjorde ”brickor i männens politiska spel” eller att de i första hand verkade som förmedlare av makt. I denna antologi studeras dock maktens olika uttrycksformer genom att fokus förflyttas från politisk och ekonomisk maktutövning kontrollerad av män till ett interaktionistiskt synsätt baserat på samspelet och kommunikationen mellan könen. Genom att se på genus som ett totalt socialt fenomen omfattande det medeltida samhällets alla sfärer öppnas möjligheter att undersöka hur makten verkade på olika nivåer inom samhällsstrukturen. Makten betraktas därmed varken som utgående från ett centrum eller helt dominerad av ett kön.

I boken diskuterar forskare tillhörande olika discipliner såsom historia, konstvetenskap och litteraturvetenskap hur samverkan mellan könen tog sig uttryck inom kulturen, rättssamhället och den sociala organisationen. Bidragen behandlar inte bara Norden utan även hur könskonstruktioner påverkades och förändrades genom inflytande från samtida kulturella, juridiska och ideologiska strömningar i Europa.

Table of Contents
 • INLEDNING
 • Lars Hermanson & Auður Magnúsdóttir:
 • ”Medeltidens genus”
 • KVINNOR SOM KULTURBÄRARE
 • Ulla Haastrup & John H. Lind:
 • ”Dronning Margrete Fredkulla. Politisk magthaver og mæcen for byzantisk kunst i danske kirker i 1100-tallets begyndelse”
 • Henriette Mikkelsen Hoel:
 • ”Dronning Eufemia og Eufemiaviserne”
 • Sigrid Schottenius Cullhed:
 • ”Sierskan Proba. Faltonia Betitia Proba och hennes dikt Cento Vergilianus”
 • RÄTT OCH KÖN
 • Auður Magnúsdóttir:
 • ”Förövare och offer. Kvinnor och våld i det medeltida Island”
 • Johan Zaini Bengtsson:
 • ”De oäkta barnens rätt. Föreställningar om sexualbrott, barn och arv i svensk medeltida lagstiftning”
 • Agnes S. Arnórsdóttir:
 • ”Kanonisk ret og køn fra middelalder til tidlig moderne tid. Kristningen av ægteskabet på Island 1200–1600”
 • KÖN OCH SOCIAL ORGANISATION
 • Bjørn Bandlien:
 • ”I kjønnets grenseland”
 • Lars Bisgaard:
 • ”Gildesøskende. Gilder som mødested i 1400-tallets Norden”
 • Jessica Sundström:
 • ”Sköldmön – krigaren, kvinnan och äktenskapet. En studie av sköldmöns samtida återspegling i två isländska fornaldarsagor”
 • BOKENS FÖRFATTARE
  No review for this book yet, be the first to review.
   No comment for this book yet, be the first to comment
   Also Available On
   Categories
   Curated Lists