De Programmeursleerling
Pieter Spronck
Computers & Technology
De Programmeursleerling
Free
Description
Contents
Reviews

De Programmeursleerling is een cursusboek, geschreven door Pieter Spronck, dat bedoeld is om python 3 te doceren aan studenten en middelbare scholieren die nog onbekend zijn met programmeren. Dit boek veronderstelt geen kennis op programmeergebied en bevat vele oefeningen.

Language
Dutch
ISBN
Unknown
Voorwoord
Introductie
Hoe dit boek te gebruiken
Aannames en veronderstellingen
Waarom Python?
Python's beperkingen als programmeertaal
Wat betekent ``denken als een programmeur?''
De kunst van het programmeren
Groei van klein naar groot
Python 2 of Python 3?
Oefening
Python Gebruiken
Python installeren
Python programma's creëren
Python programma's uitvoeren
Aanvullend materiaal
Expressies
Resultaten tonen
Data types
Expressies
Stijl
Variabelen
Variables en waardes
Variabele namen
Debuggen met variabelen
Soft typing
Verkorte operatoren
Commentaar
Eenvoudige Functies
Elementen van een functie
Basis functies
Modules
Condities
Boolean expressies
Conditionele statements
Vroegtijdig afbreken
Iteraties
while loop
for loop
Loop controle
Geneste loops
De loop-en-een-half
Slim gebruik van loops
Over het ontwerpen van algoritmes
Functies
Het nut van functies
Het creëren van functies
Scope en levensduur
Grip krijgen op complexiteit
Modules
Anonieme functies
Recursie
Wat is recursie?
Recursieve definities
Strings
Herhaling
Strings over meerdere regels
Speciale tekens
Tekens in een string
Strings zijn onveranderbaar
string methodes
Codering van tekens
Tuples
Gebruik van tuples
Tuples zijn onveranderbaar
Toepassingen van tuples
Lists
Basis van lists
Lists zijn veranderbaar
Lists en operatoren
List methodes
Alias
Geneste lists
List casting
List comprehensions
Dictionaries
Dictionary basis
Dictionary methodes
Keys
Opslaan van complexe waardes
Snelheid
Sets
Basis van sets
Set methodes
Frozensets
Besturingssysteem
Computers en besturingssystemen
Command prompt
Bestandssysteem
os functies
Tekstbestanden
Platte tekstbestanden
Lezen van tekstbestanden
Schrijven in tekstbestanden
Toevoegen aan tekstbestanden
os.path methodes
Encoding
Exceptions
Errors en exceptions
Afhandelen van exceptions
Exceptions bij bestandsmanipulatie
Genereren van exceptions
Binaire Bestanden
Openen en sluiten van binaire bestanden
Lezen uit een binair bestand
Schrijven in een binair bestand
Positioneren van de pointer
Bitsgewijze Operatoren
Bits en bytes
Manipulatie van bits
Het nut van bitsgewijze operaties
Object Oriëntatie
De object georiënteerde wereld
Object oriëntatie in Python
Methodes
Nesten van objecten
Operator Overloading
Het idee achter operator overloading
Vergelijkingen
Berekeningen
Eénwaardige operatoren
Sequenties
Overerving
Class overerving
Interfaces
Iteratoren en Generatoren
Iteratoren
Generatoren
itertools module
Command Line Verwerking
De command line
Flexibele command line verwerking
Reguliere Expressies
Reguliere expressies met Python
Reguliere expressies schrijven
Groeperen
Vervangen
Bestandsformaten
CSV
Pickling
JavaScript Object Notation (JSON)
HTML en XML
Diverse Nuttige Modules
datetime
collections
urllib
glob
statistics
Problemen Oplossen
Verschillen met Python 2
pcinput.py
pcmaze.py
Test Tekstbestanden
Antwoorden
Engelse Terminologie
The book hasn't received reviews yet.