Riksäpplet
Free

Riksäpplet

By Niklas Eriksson
Free
Book Description

Riksäpplet: Arkeologiska perspektiv på ett bortglömt regalskepp handlar om kulturarvsprocesser inom svensk marinarkeologi. Men boken handlar också om ett skeppsvrak som hamnat en hårsmån utanför den stora vedertagna sjökrigshistoriska berättelsen: regalskeppet Riksäpplet.

Den 5 juni 1676 slet sig Riksäpplet från förtöjningarna vid Dalarö skans. Skrovet högg i en klippa och sjönk. Förlisningen kom att betraktas som både snöplig och pinsam och har i efterhand kommit att förtigas i historieböckerna. Klippan bär idag namnet Äpplet och vraket har kommit att bli en integrerad och självklar del av landskapet. Som en konsekvens av detta har vraket inte kunnat påträffas och dokumenteras under de sensationella former som gällt för andra välkända skeppsvrak trots att de förlist på mer otillgängliga platser.

I boken jämförs hanteringen av Riksäpplets vrak med de mer välkända regalskeppen Kronan och Svärdet, vilka gick under i strid fem dagar före Riksäpplets förlisning. Utifrån jämförelsen diskuterar Eriksson motiv och drivkrafter som legat till grund för studiet av vrak efter svenska örlogsfartyg från stormaktstiden. Riksäpplet har inte kunnat erövra någon framträdande roll i den romantiserande historieskrivning som lyfter fram nationens hjältar och deras stordåd. Boken första hälft syftar till att synliggöra de mekanismer och drivkrafter som ligger bakom att Riksäpplet prioriterats bort till förmån för undersökningar av andra vrak.

Bokens andra hälft ägnas åt att fokusera på ett nytt, mer renodlat arkeologiskt perspektiv på skeppet som materiell kultur. Erikssons utgångspunkt är ett till resurserna tämligen begränsat arkeologiskt fältarbete på vrakplatsen som ändå har genererat stora resultat. Han kombinerar detta med en genomgång av de föremål som genom åren har bärgats från vraket och som finns arkiverade i olika museimagasin och hos privata samlare. Tillsammans med bevarad skriftlig korrespondens kring skeppets byggande väcks nya insikter om 1600-talets skeppsbyggeri och hur detta kunde påverkas av den globala politiska maktbalansen över världshaven. Satt i en sådan kontext har Riksäpplet stor potential att visa hur stormaktens militärallianser materialiserades genom skeppens arkitektur.

Table of Contents
 • Omslag
 • Titelsida
 • Kolofonsida / Copyright
 • Innehåll
 • Förord
 • 1. Inledning
  • Historisk orientering
  • Historiebruk och vrakletare
  • Sjökrigshistoria och arkeologi
  • Brusten tidskapsel
  • Skepp som ting
  • I magasin och på havets botten
 • 2. Att äras eller glömmas
  • Skånska kriget och flottan
  • Ny riksamiral
  • Mellan Rügen och Bornholm
  • Kronan exploderar
  • Svärdet brinner
  • Riksäpplet sjunker
  • Kommissionen
  • Sjötåget i krigspropagandan
  • Flottans historieskrivning
  • Att fånga en Uggla
  • Hjältar och vrak
 • 3. Äpplet på botten
  • Dykentreprenörer
  • Kanonfiske
  • Brons, järn och troféer
  • Kanoner från djupet
 • 4. Dykare och dynamit
  • Olschanski, kanonerna och svarteken
  • Hamilton, Franzén och Fahlén
  • Från fridlysning till lagskydd
  • Civila dykare och arkeologer
  • De sista svarteksbärgarna
  • Sportdykarnas Riksäpplet
 • 5. Mästare och manér – skeppsbyggeri under 1600-talet
  • Från holländskt till engelskt manér
  • Adelig öfning
  • Riksäpplet byggs
  • Mäster Sheldons shampluner
  • Riksäpplet färdigbyggt
 • 6. Vraket
  • Vrakkarta
  • Vad finns kvar på vrakplatsen?
  • Riksäpplets rum
  • Hålskeppet
   • Krutdurken
   • Kabyssen
   • Förråd i hålskeppet
  • Trossdäcket
   • Pumpar
  • Artilleriet
   • Kastade projektiler
  • Det understa överloppet och arkliet
  • Det mellersta överloppet
   • Kajutan
  • Att befolka Riksäpplet
 • 7. Riksäpplets skal
  • Skulpturfynd från Riksäpplet
  • Sheldon och bildverket
  • Karyatider
  • Låringsgallerier
  • En kvinna med bockfötter
  • Engelska fönster
  • Sankt Georgskors
  • Riksvapen och keruber
  • Kunglig närvaro
  • Färgsättning
  • Regalier lika som bär
  • Galjon
  • Från holländskt till engelskt utseende
 • 8. Slutsatser
  • Från sjöofficerare till arkeologer
  • Från partikulärt till generellt
 • Noter
 • Källor och litteratur
 • Ordlista och förkortningar
 • Om författaren
  No review for this book yet, be the first to review.
   No comment for this book yet, be the first to comment
   Also Available On
   Categories
   Curated Lists