Een acht en twintigtal voorwerpen uit de natuurlijke geschiedenis, geschikt voor rederijkers- & nutsvoordrachten, in den trant van de gedichten van den schoolmeester, met een aanbevelend woord van wijlen Mr. J. Van Lennep
Free

Een acht en twintigtal voorwerpen uit de natuurlijke geschiedenis, geschikt voor rederijkers- & nutsvoordrachten, in den trant van de gedichten van den schoolmeester, met een aanbevelend woord van wijlen Mr. J. Van Lennep

By Gerlacus Ribbius
Free
Book Description
Table of Contents
 • Opmerkingen van de bewerker
 • EEN ACHT EN TWINTIGTAL VOORWERPEN UIT DE Natuurlijke Geschiedenis, GESCHIKT VOOR REDERIJKERS- & NUTSVOORDRACHTEN,
  • INHOUD.
  • INLEIDING.
  • DE UIL.
  • DE EEND.
  • DE GANS.
  • DE HUISMUSCH.
  • DE MOL.
  • DE ELFT.
  • DE VINK.
  • DE SPREEUW.
  • DE BLOEDZUIGER.
  • DE DUIF.
  • DE EZEL.
  • DE SNOEK.
  • DE AAP.
  • DE KIKVORSCH.
  • DE MUIS.
  • DE SPIN.
  • DE KAT.
  • DE KOE.
  • HET VARKEN.
  • HET PAARD.
  • DE OOIJEVAAR.
  • DE HAAS.
  • DE HOND.
  • DE GEIT.
  • DE KWARTEL.
  • DE HAAN.
  • DE HEN.
  • HET SCHAAP.
  • AANTEEKENINGEN.
 • Overzicht aangebrachte correcties
The book hasn't received reviews yet.
You May Also Like
Free
De Pleegzoon
By J. van (Jacob) Lennep
Een Jolig Troepje
Free
Een Jolig Troepje
By Marie Leopold
Free
Frank Mildmay, De zeeofficier
By Frederick Marryat
't Bedrijf van den kwade
Free
't Bedrijf van den kwade
By Herman Teirlinck
Zonnestralen in School en Huis
Free
Zonnestralen in School en Huis
By Katharina Leopold, Henriette Dietz
Free
Een Kerstlied in Proza
By Charles Dickens
Laatste verzen
Free
Laatste verzen
By Guido Gezelle
De Edda
Free
De Edda
By Frans Berding
Also Available On
Categories
Curated Lists