Een acht en twintigtal voorwerpen uit de natuurlijke geschiedenis, geschikt voor rederijkers- & nutsvoordrachten, in den trant van de gedichten van den schoolmeester, met een aanbevelend woord van wijlen Mr. J. Van Lennep
Free

Een acht en twintigtal voorwerpen uit de natuurlijke geschiedenis, geschikt voor rederijkers- & nutsvoordrachten, in den trant van de gedichten van den schoolmeester, met een aanbevelend woord van wijlen Mr. J. Van Lennep

By Gerlacus Ribbius
Free
Book Description
Table of Contents
 • Opmerkingen van de bewerker
 • EEN ACHT EN TWINTIGTAL VOORWERPEN UIT DE Natuurlijke Geschiedenis, GESCHIKT VOOR REDERIJKERS- & NUTSVOORDRACHTEN,
  • INHOUD.
  • INLEIDING.
  • DE UIL.
  • DE EEND.
  • DE GANS.
  • DE HUISMUSCH.
  • DE MOL.
  • DE ELFT.
  • DE VINK.
  • DE SPREEUW.
  • DE BLOEDZUIGER.
  • DE DUIF.
  • DE EZEL.
  • DE SNOEK.
  • DE AAP.
  • DE KIKVORSCH.
  • DE MUIS.
  • DE SPIN.
  • DE KAT.
  • DE KOE.
  • HET VARKEN.
  • HET PAARD.
  • DE OOIJEVAAR.
  • DE HAAS.
  • DE HOND.
  • DE GEIT.
  • DE KWARTEL.
  • DE HAAN.
  • DE HEN.
  • HET SCHAAP.
  • AANTEEKENINGEN.
 • Overzicht aangebrachte correcties
  You May Also Like
  Free
  De Pleegzoon
  By J. van (Jacob) Lennep
  Een Jolig Troepje
  Free
  Een Jolig Troepje
  By Marie Leopold
  Free
  Frank Mildmay, De zeeofficier
  By Frederick Marryat
  't Bedrijf van den kwade
  Free
  't Bedrijf van den kwade
  By Herman Teirlinck
  Zonnestralen in School en Huis
  Free
  Zonnestralen in School en Huis
  By Katharina Leopold, Henriette Dietz
  Free
  Een Kerstlied in Proza
  By Charles Dickens
  Laatste verzen
  Free
  Laatste verzen
  By Guido Gezelle
  De Edda
  Free
  De Edda
  By Frans Berding
  Also Available On
  Categories
  Curated Lists