Het Stoomhuis: De Waanzinnige der Nerbudda (2/2)
Free

Het Stoomhuis: De Waanzinnige der Nerbudda (2/2)

By Jules Verne
Free
Book Description
Table of Contents
 • Het Stoomhuis: De Waanzinnige der Nerbudda.
 • I.
 • De kraal.
 • II.
 • Een koningin van Tarryani.
 • III.
 • Nachtelijke aanval.
 • IV.
 • Het afscheid van Matthias van Guitt.
 • V.
 • De overtocht van de Betwa.
 • VI.
 • Hod tegen Banks.
 • VII.
 • Honderd tegen een.
 • VIII.
 • Het Puturiameer.
 • IX.
 • Van aangezicht tot aangezicht.
 • X.
 • Voor den mond van een kanon.
 • XI.
 • IJzeren reus.
 • XII.
 • De vijftigste tijger van kapitein Hod.
 • DOKTER OX.
 • I.
 • Waarom men het stadje Quiquendone nergens behoeft op te zoeken, zelfs niet op de beste kaarten.
 • II.
 • Waarin de burgemeester Van Tricasse en de wethouder Niklausse over de belangen der stad spreken.
 • III.
 • Waarin de commissaris Passauf op even luidruchtige als onverwachte manier komt binnenvallen.
 • IV.
 • Waarin blijkt, dat dokter Ox een bekwaam natuurkundige is en stoute proeven neemt.
 • V.
 • Waarin de burgemeester en de wethouder een bezoek brengen aan dokter Ox en hetgeen daaruit voortvloeit.
 • VI.
 • Waarin Frans Niklausse en Suze Van Tricasse plannetjes voor de toekomst maken.
 • VII.
 • Waarin de »andantes” »allegro’s” worden en de »allegro’s” in »vivaces” overgaan.
 • VIII.
 • Waarin de oude, deftige wals een stormwind gelijk wordt.
 • IX.
 • Waarin dokter Ox en zijn assistent Ygeen elkander slechts enkele woorden zeggen.
 • X.
 • Waarin men zien zal, dat de epidemie de geheele stad aantast en welke uitwerking zij teweegbrengt.
 • XI.
 • Waarin de bewoners van Quiquendone een heldhaftig besluit nemen.
 • XII.
 • Waarin de assistent Ygeen een verstandigen raad geeft, die driftig door Dr. Ox wordt van de hand gewezen.
 • XIII.
 • Waaruit opnieuw blijkt, dat men van een verheven plaats alle menschelijke nietigheden beheerscht.
 • XIV.
 • Waarin de gebeurtenissen te Quiquendone zulk een vaart nemen, dat de inwoners, de lezers en zelfs de schrijver een onmiddellijke ontknooping vorderen.
 • XV.
 • Waarin de ontknooping losbarst.
 • XVI.
 • Waarin de schrandere lezer wel ziet, dat hij goed geraden had, niettegenstaande al de voorzorgen van den schrijver.
 • XVII.
 • Waarin de theorie van dokter Ox verklaard wordt.
 • Inhoud.
 • Colofon
  • Beschikbaarheid
  • Codering
  • Documentgeschiedenis
  • Externe Referenties
  • Verbeteringen
  No review for this book yet, be the first to review.
   No comment for this book yet, be the first to comment
   You May Also Like
   Also Available On
   Categories
   Curated Lists