Het Stoomhuis: De Waanzinnige der Nerbudda (2/2)
Free

Het Stoomhuis: De Waanzinnige der Nerbudda (2/2)

By Jules Verne
Free
Book Description
Table of Contents
 • Het Stoomhuis: De Waanzinnige der Nerbudda.
 • I.
 • De kraal.
 • II.
 • Een koningin van Tarryani.
 • III.
 • Nachtelijke aanval.
 • IV.
 • Het afscheid van Matthias van Guitt.
 • V.
 • De overtocht van de Betwa.
 • VI.
 • Hod tegen Banks.
 • VII.
 • Honderd tegen een.
 • VIII.
 • Het Puturiameer.
 • IX.
 • Van aangezicht tot aangezicht.
 • X.
 • Voor den mond van een kanon.
 • XI.
 • IJzeren reus.
 • XII.
 • De vijftigste tijger van kapitein Hod.
 • DOKTER OX.
 • I.
 • Waarom men het stadje Quiquendone nergens behoeft op te zoeken, zelfs niet op de beste kaarten.
 • II.
 • Waarin de burgemeester Van Tricasse en de wethouder Niklausse over de belangen der stad spreken.
 • III.
 • Waarin de commissaris Passauf op even luidruchtige als onverwachte manier komt binnenvallen.
 • IV.
 • Waarin blijkt, dat dokter Ox een bekwaam natuurkundige is en stoute proeven neemt.
 • V.
 • Waarin de burgemeester en de wethouder een bezoek brengen aan dokter Ox en hetgeen daaruit voortvloeit.
 • VI.
 • Waarin Frans Niklausse en Suze Van Tricasse plannetjes voor de toekomst maken.
 • VII.
 • Waarin de »andantes” »allegro’s” worden en de »allegro’s” in »vivaces” overgaan.
 • VIII.
 • Waarin de oude, deftige wals een stormwind gelijk wordt.
 • IX.
 • Waarin dokter Ox en zijn assistent Ygeen elkander slechts enkele woorden zeggen.
 • X.
 • Waarin men zien zal, dat de epidemie de geheele stad aantast en welke uitwerking zij teweegbrengt.
 • XI.
 • Waarin de bewoners van Quiquendone een heldhaftig besluit nemen.
 • XII.
 • Waarin de assistent Ygeen een verstandigen raad geeft, die driftig door Dr. Ox wordt van de hand gewezen.
 • XIII.
 • Waaruit opnieuw blijkt, dat men van een verheven plaats alle menschelijke nietigheden beheerscht.
 • XIV.
 • Waarin de gebeurtenissen te Quiquendone zulk een vaart nemen, dat de inwoners, de lezers en zelfs de schrijver een onmiddellijke ontknooping vorderen.
 • XV.
 • Waarin de ontknooping losbarst.
 • XVI.
 • Waarin de schrandere lezer wel ziet, dat hij goed geraden had, niettegenstaande al de voorzorgen van den schrijver.
 • XVII.
 • Waarin de theorie van dokter Ox verklaard wordt.
 • Inhoud.
 • Colofon
  • Beschikbaarheid
  • Codering
  • Documentgeschiedenis
  • Externe Referenties
  • Verbeteringen
The book hasn't received reviews yet.
You May Also Like
Also Available On
Categories
Curated Lists