እታ ዝሞተት ዕትሮ
Free

እታ ዝሞተት ዕትሮ

By Angesom Abadi
Free
Book Description

ዓንደ ንእሽተይ ዑትሮ ነይርዎ ኮይኑ ግን ዓብይ ዑትሮ ክህልዎ ተመንዩ። እዚ ዓብይ ዑትሮ ንምርካብ ብዙሕ ሓሲቡ። ብዝሓሰቦ መሰረት ተሳኺዑሉ ዓብይ ዕትሮ ረኺቡ።

Table of Contents
 • Cover
 • Page 1
 • Page 2
 • Page 3
 • Page 4
 • Page 5
 • Page 6
 • Page 7
 • Page 8
 • Page 9
 • Page 10
 • Page 11
 • Page 12
 • Page 13
 • Back cover
The book hasn't received reviews yet.
You May Also Like
እታ በቅሊ
Free
እታ በቅሊ
By Angesom Abadi
ዘይምምእዛዝ
Free
ዘይምምእዛዝ
By Angesom Abadi
ህበይን ዋዓግን
Free
ህበይን ዋዓግን
By Angesom Abadi
መታለሊ ማንቲለ
Free
መታለሊ ማንቲለ
By Angesom Abadi
ገዝሚ
Free
ገዝሚ
By Angesom Abadi
ለታይን ዝብእን
Free
ለታይን ዝብእን
By Angesom Abadi
ነጎዳ ምስ ወዳ
Free
ነጎዳ ምስ ወዳ
By Angesom Abadi
Also Available On
Categories
Curated Lists