Het Nieuwe Leven (La Vita Nuova)
Dante Alighieri
Literature & Fiction
Het Nieuwe Leven (La Vita Nuova)
Free
Description
Contents
Reviews
Language
Dutch
ISBN
Unknown
Wereld bibliotheek
Onder leiding van L. Simons.
Uitgegeven door: De Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur—Amsterdam
Dante Alighieri
Het Nieuwe Leven
(La Vita Nuova)
Uit het Italiaansch vertaald door Nico van Suchtelen Met inleiding, aanteekeningen, aanhangsel en portret
Inleiding
Voorrede
Eerste gedeelte
(1274–1287).
§ I.
§ II.
§ III.
§ IV.
§ V.
§ VI.
§ VII.
§ VIII.
§ IX.
§ X.
§ XI.
§ XII.
§ XIII.
§ XIV.
§ XV.
§ XVI.
§ XVII.
§ I.
§ II.
§ III.
§ IV.
§ V.
§ VI.
§ VII.
§ VIII.
§ IX.
§ X.
§ XI.
§ XII.
§ XIII.
§ XIV.
§ XV.
§ XVI.
§ XVII.
Tweede gedeelte
(1287–1290).
§ XVIII.
§ XIX.
§ XX.
§ XXI.
§ XXII.
§ XXIII.
§ XXIV.
§ XXV.
§ XXVI.
§ XXVII.
§ XVIII.
§ XIX.
§ XX.
§ XXI.
§ XXII.
§ XXIII.
§ XXIV.
§ XXV.
§ XXVI.
§ XXVII.
Derde gedeelte
(Juli 1290–1292?)
§ XXVIII.
§ XXIX.
§ XXX.
§ XXXI.
§ XXXII.
§ XXXIII.
§ XXXIV.
§ XXXV.
§ XXXVI.
§ XXXVII.
§ XXXVIII.
§ XXXIX.
§ XL.
§ XLI.
§ XLII.
§ XXVIII.
§ XXIX.
§ XXX.
§ XXXI.
§ XXXII.
§ XXXIII.
§ XXXIV.
§ XXXV.
§ XXXVI.
§ XXXVII.
§ XXXVIII.
§ XXXIX.
§ XL.
§ XLI.
§ XLII.
Aanhangsel
Gedichten van Dante en enkele zijner voorgangers en tijdgenooten
Dante
Dante’s voorgangers.
Pier della Vigna († 1249)
Jacopo da Lentino († 1246)
Fra Guittone d’Arezzo († 1294)
Chiaro Davanzati
Guido Guinizelli (1220?–1276)
Pier della Vigna († 1249)
Jacopo da Lentino († 1246)
Fra Guittone d’Arezzo († 1294)
Chiaro Davanzati
Guido Guinizelli (1220?–1276)
Dante’s tijdgenooten
Guido Cavalcanti (1250–1300)
Cino da Pistoia (1270–1336).
Lapo di Gianni Ricevuti.
Guido Cavalcanti (1250–1300)
Cino da Pistoia (1270–1336).
Lapo di Gianni Ricevuti.
Dante
Dante’s voorgangers.
Pier della Vigna († 1249)
Jacopo da Lentino († 1246)
Fra Guittone d’Arezzo († 1294)
Chiaro Davanzati
Guido Guinizelli (1220?–1276)
Pier della Vigna († 1249)
Jacopo da Lentino († 1246)
Fra Guittone d’Arezzo († 1294)
Chiaro Davanzati
Guido Guinizelli (1220?–1276)
Dante’s tijdgenooten
Guido Cavalcanti (1250–1300)
Cino da Pistoia (1270–1336).
Lapo di Gianni Ricevuti.
Guido Cavalcanti (1250–1300)
Cino da Pistoia (1270–1336).
Lapo di Gianni Ricevuti.
Inhoud
Colofon
Beschikbaarheid
Codering
Documentgeschiedenis
Externe Referenties
Verbeteringen
Beschikbaarheid
Codering
Documentgeschiedenis
Externe Referenties
Verbeteringen
The book hasn't received reviews yet.