Free

Magyarország története Az ifjuság használatára

By Elek Peregriny
Free
Book Description
Table of Contents
 • E-text prepared by Albert László, Robert Mouris, Judit Bíró, and the Hungarian Distributed Proofreading Team (http://dphu.aladar.hu) from page images generously made available by the Google Books Library Project (http://books.google.com)
  • Megjegyzések:
 • MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE.
  • Bevezetés.
  • MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE.
   • 1. Magyarország őslakosai. A népvándorlás.
   • A Húnok.
    • 2. A húnok hét vezérei. Attila viselt dolgai, nagylelküsége.
    • 3. A chalonsi ütközet. Az italiai hadmenet. Velence eredete. Attila halála.
    • 4. Attila fiai. A húnok birodalmának elpusztulása.
   • 2. A húnok hét vezérei. Attila viselt dolgai, nagylelküsége.
   • 3. A chalonsi ütközet. Az italiai hadmenet. Velence eredete. Attila halála.
   • 4. Attila fiai. A húnok birodalmának elpusztulása.
   • Az Avarok.
    • 5. Az Avarok beköltözése. Nagy Károly császár győzelme.
   • 5. Az Avarok beköltözése. Nagy Károly császár győzelme.
   • A Magyarok.
    • 6. A magyarok eredete, s legrégibb történeteik. Álmos fejedelemmé választása. Álmos a fővezérséget Árpádra ruházza.
    • 7. Árpád honfoglalása. Az ország rendezése. Árpád halála.
    • 8. Zoltán fejedelem; a merseburgi vereség.
    • 9. Taksony fejedelem; a magyarok Németországban uj vereséget szenvednek. Béke a Németekkel.
    • 10. Geiza fejedelem; idegenek beköltözése; a kereszténység behozatala az országba.
    • 11. István fejedelem. A kereszténység miatti belháború. II. Silvester pápa.
   • 6. A magyarok eredete, s legrégibb történeteik. Álmos fejedelemmé választása. Álmos a fővezérséget Árpádra ruházza.
   • 7. Árpád honfoglalása. Az ország rendezése. Árpád halála.
   • 8. Zoltán fejedelem; a merseburgi vereség.
   • 9. Taksony fejedelem; a magyarok Németországban uj vereséget szenvednek. Béke a Németekkel.
   • 10. Geiza fejedelem; idegenek beköltözése; a kereszténység behozatala az országba.
   • 11. István fejedelem. A kereszténység miatti belháború. II. Silvester pápa.
   • Az ősi vallásról.
  • 1. Magyarország őslakosai. A népvándorlás.
  • A Húnok.
   • 2. A húnok hét vezérei. Attila viselt dolgai, nagylelküsége.
   • 3. A chalonsi ütközet. Az italiai hadmenet. Velence eredete. Attila halála.
   • 4. Attila fiai. A húnok birodalmának elpusztulása.
  • 2. A húnok hét vezérei. Attila viselt dolgai, nagylelküsége.
  • 3. A chalonsi ütközet. Az italiai hadmenet. Velence eredete. Attila halála.
  • 4. Attila fiai. A húnok birodalmának elpusztulása.
  • Az Avarok.
   • 5. Az Avarok beköltözése. Nagy Károly császár győzelme.
  • 5. Az Avarok beköltözése. Nagy Károly császár győzelme.
  • A Magyarok.
   • 6. A magyarok eredete, s legrégibb történeteik. Álmos fejedelemmé választása. Álmos a fővezérséget Árpádra ruházza.
   • 7. Árpád honfoglalása. Az ország rendezése. Árpád halála.
   • 8. Zoltán fejedelem; a merseburgi vereség.
   • 9. Taksony fejedelem; a magyarok Németországban uj vereséget szenvednek. Béke a Németekkel.
   • 10. Geiza fejedelem; idegenek beköltözése; a kereszténység behozatala az országba.
   • 11. István fejedelem. A kereszténység miatti belháború. II. Silvester pápa.
  • 6. A magyarok eredete, s legrégibb történeteik. Álmos fejedelemmé választása. Álmos a fővezérséget Árpádra ruházza.
  • 7. Árpád honfoglalása. Az ország rendezése. Árpád halála.
  • 8. Zoltán fejedelem; a merseburgi vereség.
  • 9. Taksony fejedelem; a magyarok Németországban uj vereséget szenvednek. Béke a Németekkel.
  • 10. Geiza fejedelem; idegenek beköltözése; a kereszténység behozatala az országba.
  • 11. István fejedelem. A kereszténység miatti belháború. II. Silvester pápa.
  • Az ősi vallásról.
  • Magyarország az Árpádházból származott királyok alatt. 1000–1301.
   • Szent István. 1000–1038 = 38 esztendeig.
    • 12. Szent István királylyá koronáztatik. Háború a császárral. Imre herceg halála. Az árpádvéri hercegek kibujdosása.
    • 13. A király élete elleni merénylet; sz. István halála.
   • 12. Szent István királylyá koronáztatik. Háború a császárral. Imre herceg halála. Az árpádvéri hercegek kibujdosása.
   • 13. A király élete elleni merénylet; sz. István halála.
   • Péter és Aba Sámuel. 1038–1046 = 8 esztendeig.
    • 14. Péter király nemzetellenies országlása, a miért a trónról letétetik.
    • 15. Aba országlása, Csanádon elkövetett kegyetlensége; kivégeztetése.
    • 16. Péter ismét a trónra jutván az országot a német császárnak hűbérül adja. András herceg Russiából meghivatik.
   • 14. Péter király nemzetellenies országlása, a miért a trónról letétetik.
   • 15. Aba országlása, Csanádon elkövetett kegyetlensége; kivégeztetése.
   • 16. Péter ismét a trónra jutván az országot a német császárnak hűbérül adja. András herceg Russiából meghivatik.
   • I. András. 1046–1061 = 15 esztendeig.
    • 17. A kereszténység elleni fölindulás; kegyetlenségek. Péter megvakítatik. Béla herceg az országba jő.
    • 18. Kül- és belháboru. András halála.
   • 17. A kereszténység elleni fölindulás; kegyetlenségek. Péter megvakítatik. Béla herceg az országba jő.
   • 18. Kül- és belháboru. András halála.
   • I Béla. 1061–1063 = 2 esztendeig.
    • 19. Béla jeles uralkodása; a pogány vallás örökre kiirtatik; véletlen halála.
   • 19. Béla jeles uralkodása; a pogány vallás örökre kiirtatik; véletlen halála.
   • Salamon. 1063–1074 = 11 esztendeig.
    • 20. Salamon másodszori koronáztatása. A hercegekkel való viszály.
    • 21. Salamon kül- és belháborúi; ez utóbbiban trónját veszti.
   • 20. Salamon másodszori koronáztatása. A hercegekkel való viszály.
   • 21. Salamon kül- és belháborúi; ez utóbbiban trónját veszti.
   • I. Geiza. 1074–1077 = 3 esztendeig.
    • 22. Geiza rövid országlása.
   • 22. Geiza rövid országlása.
   • Szent László. 1077–1095 = 18 esztendeig.
    • 23. László nagylelküsége. Országgyülés; a tolvajok elleni törvények. I. István a szentek sorába igtattatik.
    • 24. Horvátország Magyarországhoz kapcsoltatik. László háborúi és halála.
   • 23. László nagylelküsége. Országgyülés; a tolvajok elleni törvények. I. István a szentek sorába igtattatik.
   • 24. Horvátország Magyarországhoz kapcsoltatik. László háborúi és halála.
   • Kálmán. 1095–1114 = 19 esztendeig.
    • 25. Kálmán testalkata. A keresztes hadak. Horvát-Dalmát ügyek.
    • 26. Kálmán nevezetes törvényei. A tarcali országgyülés. Az Álmos hercegen elkövetett kegyetlenség.
   • 25. Kálmán testalkata. A keresztes hadak. Horvát-Dalmát ügyek.
   • 26. Kálmán nevezetes törvényei. A tarcali országgyülés. Az Álmos hercegen elkövetett kegyetlenség.
   • II. István. 1114–1131 = 17 esztendeig.
    • 27. István elbizakodása. Háborúk; Jadra és a Dalmát szigetek elvesznek.
   • 27. István elbizakodása. Háborúk; Jadra és a Dalmát szigetek elvesznek.
   • II. vagy vak Béla. 1131–1141 = 10 esztendeig.
    • 28. Az aradi országgyülés. Borich herceg. Béla halála.
   • 28. Az aradi országgyülés. Borich herceg. Béla halála.
   • II. Geiza. 1141–1161 = 20 esztendeig.
    • 29. Borich- és Wladimirkoval viselt háborúk.
   • 29. Borich- és Wladimirkoval viselt háborúk.
   • III. István. 1161–1173 = 12 esztendeig.
    • 30. Trónvillongások.
   • 30. Trónvillongások.
   • III. Béla. 1173–1196 = 23 esztendeig.
    • 31. Az ország idegenkedése Bélától. Geiza herceg fogsága.
    • 32. Béla jótékony országlása. A magyar történet irása.
    • 33. Háború a velenceiekkel. A Frangepánok. Gallicia a magyar korona főurasága alá kerül.
    • 34. A keresztes hadak. Béla halála.
   • 31. Az ország idegenkedése Bélától. Geiza herceg fogsága.
   • 32. Béla jótékony országlása. A magyar történet irása.
   • 33. Háború a velenceiekkel. A Frangepánok. Gallicia a magyar korona főurasága alá kerül.
   • 34. A keresztes hadak. Béla halála.
   • Imre. 1196–1204 = 8 esztendeig.
    • 35. Testvér háború. Imre elszántsága s halála.
   • 35. Testvér háború. Imre elszántsága s halála.
   • III. László.
    • 36. László kora halála.
   • 36. László kora halála.
   • II. András. 1205–1235 = 30 esztendeig.
    • 37. András szerencsétlen uralkodása. Bánkbán. A keresztes hadmenet. Az ország szomorú állapota. Az arany bulla.
   • 37. András szerencsétlen uralkodása. Bánkbán. A keresztes hadmenet. Az ország szomorú állapota. Az arany bulla.
   • IV. Béla. 1235–1270 = 35 esztendeig.
    • 38. Béla erélyes uralkodása. A kúnokat az országba fogadja.
    • 39. A tatárjárás. A király futása Austriába s onnan Dalmátiába.
    • 40. Béla visszatér az országba, s azután Fridriken boszút áll; a tatárokon fényes győzelmet nyer.
   • 38. Béla erélyes uralkodása. A kúnokat az országba fogadja.
   • 39. A tatárjárás. A király futása Austriába s onnan Dalmátiába.
   • 40. Béla visszatér az országba, s azután Fridriken boszút áll; a tatárokon fényes győzelmet nyer.
   • V. István. 1270–1272 = 2 esztendeig.
    • 41. István szerencsétlen hadjárata. Döghalál.
   • 41. István szerencsétlen hadjárata. Döghalál.
   • IV. László. 1272–1290 = 18 esztendeig.
    • 42. László gyámság alatt. A habsburgházérti háború. A király feslett élete miatt elzáratik. A kúnok megölik.
   • 42. László gyámság alatt. A habsburgházérti háború. A király feslett élete miatt elzáratik. A kúnok megölik.
   • III. András. 1290–1301 = 11 esztendeig.
    • 43. Az Árpád véréből származott utolsó király. Trónkövetelők.
   • 43. Az Árpád véréből származott utolsó király. Trónkövetelők.
  • Szent István. 1000–1038 = 38 esztendeig.
   • 12. Szent István királylyá koronáztatik. Háború a császárral. Imre herceg halála. Az árpádvéri hercegek kibujdosása.
   • 13. A király élete elleni merénylet; sz. István halála.
  • 12. Szent István királylyá koronáztatik. Háború a császárral. Imre herceg halála. Az árpádvéri hercegek kibujdosása.
  • 13. A király élete elleni merénylet; sz. István halála.
  • Péter és Aba Sámuel. 1038–1046 = 8 esztendeig.
   • 14. Péter király nemzetellenies országlása, a miért a trónról letétetik.
   • 15. Aba országlása, Csanádon elkövetett kegyetlensége; kivégeztetése.
   • 16. Péter ismét a trónra jutván az országot a német császárnak hűbérül adja. András herceg Russiából meghivatik.
  • 14. Péter király nemzetellenies országlása, a miért a trónról letétetik.
  • 15. Aba országlása, Csanádon elkövetett kegyetlensége; kivégeztetése.
  • 16. Péter ismét a trónra jutván az országot a német császárnak hűbérül adja. András herceg Russiából meghivatik.
  • I. András. 1046–1061 = 15 esztendeig.
   • 17. A kereszténység elleni fölindulás; kegyetlenségek. Péter megvakítatik. Béla herceg az országba jő.
   • 18. Kül- és belháboru. András halála.
  • 17. A kereszténység elleni fölindulás; kegyetlenségek. Péter megvakítatik. Béla herceg az országba jő.
  • 18. Kül- és belháboru. András halála.
  • I Béla. 1061–1063 = 2 esztendeig.
   • 19. Béla jeles uralkodása; a pogány vallás örökre kiirtatik; véletlen halála.
  • 19. Béla jeles uralkodása; a pogány vallás örökre kiirtatik; véletlen halála.
  • Salamon. 1063–1074 = 11 esztendeig.
   • 20. Salamon másodszori koronáztatása. A hercegekkel való viszály.
   • 21. Salamon kül- és belháborúi; ez utóbbiban trónját veszti.
  • 20. Salamon másodszori koronáztatása. A hercegekkel való viszály.
  • 21. Salamon kül- és belháborúi; ez utóbbiban trónját veszti.
  • I. Geiza. 1074–1077 = 3 esztendeig.
   • 22. Geiza rövid országlása.
  • 22. Geiza rövid országlása.
  • Szent László. 1077–1095 = 18 esztendeig.
   • 23. László nagylelküsége. Országgyülés; a tolvajok elleni törvények. I. István a szentek sorába igtattatik.
   • 24. Horvátország Magyarországhoz kapcsoltatik. László háborúi és halála.
  • 23. László nagylelküsége. Országgyülés; a tolvajok elleni törvények. I. István a szentek sorába igtattatik.
  • 24. Horvátország Magyarországhoz kapcsoltatik. László háborúi és halála.
  • Kálmán. 1095–1114 = 19 esztendeig.
   • 25. Kálmán testalkata. A keresztes hadak. Horvát-Dalmát ügyek.
   • 26. Kálmán nevezetes törvényei. A tarcali országgyülés. Az Álmos hercegen elkövetett kegyetlenség.
  • 25. Kálmán testalkata. A keresztes hadak. Horvát-Dalmát ügyek.
  • 26. Kálmán nevezetes törvényei. A tarcali országgyülés. Az Álmos hercegen elkövetett kegyetlenség.
  • II. István. 1114–1131 = 17 esztendeig.
   • 27. István elbizakodása. Háborúk; Jadra és a Dalmát szigetek elvesznek.
  • 27. István elbizakodása. Háborúk; Jadra és a Dalmát szigetek elvesznek.
  • II. vagy vak Béla. 1131–1141 = 10 esztendeig.
   • 28. Az aradi országgyülés. Borich herceg. Béla halála.
  • 28. Az aradi országgyülés. Borich herceg. Béla halála.
  • II. Geiza. 1141–1161 = 20 esztendeig.
   • 29. Borich- és Wladimirkoval viselt háborúk.
  • 29. Borich- és Wladimirkoval viselt háborúk.
  • III. István. 1161–1173 = 12 esztendeig.
   • 30. Trónvillongások.
  • 30. Trónvillongások.
  • III. Béla. 1173–1196 = 23 esztendeig.
   • 31. Az ország idegenkedése Bélától. Geiza herceg fogsága.
   • 32. Béla jótékony országlása. A magyar történet irása.
   • 33. Háború a velenceiekkel. A Frangepánok. Gallicia a magyar korona főurasága alá kerül.
   • 34. A keresztes hadak. Béla halála.
  • 31. Az ország idegenkedése Bélától. Geiza herceg fogsága.
  • 32. Béla jótékony országlása. A magyar történet irása.
  • 33. Háború a velenceiekkel. A Frangepánok. Gallicia a magyar korona főurasága alá kerül.
  • 34. A keresztes hadak. Béla halála.
  • Imre. 1196–1204 = 8 esztendeig.
   • 35. Testvér háború. Imre elszántsága s halála.
  • 35. Testvér háború. Imre elszántsága s halála.
  • III. László.
   • 36. László kora halála.
  • 36. László kora halála.
  • II. András. 1205–1235 = 30 esztendeig.
   • 37. András szerencsétlen uralkodása. Bánkbán. A keresztes hadmenet. Az ország szomorú állapota. Az arany bulla.
  • 37. András szerencsétlen uralkodása. Bánkbán. A keresztes hadmenet. Az ország szomorú állapota. Az arany bulla.
  • IV. Béla. 1235–1270 = 35 esztendeig.
   • 38. Béla erélyes uralkodása. A kúnokat az országba fogadja.
   • 39. A tatárjárás. A király futása Austriába s onnan Dalmátiába.
   • 40. Béla visszatér az országba, s azután Fridriken boszút áll; a tatárokon fényes győzelmet nyer.
  • 38. Béla erélyes uralkodása. A kúnokat az országba fogadja.
  • 39. A tatárjárás. A király futása Austriába s onnan Dalmátiába.
  • 40. Béla visszatér az országba, s azután Fridriken boszút áll; a tatárokon fényes győzelmet nyer.
  • V. István. 1270–1272 = 2 esztendeig.
   • 41. István szerencsétlen hadjárata. Döghalál.
  • 41. István szerencsétlen hadjárata. Döghalál.
  • IV. László. 1272–1290 = 18 esztendeig.
   • 42. László gyámság alatt. A habsburgházérti háború. A király feslett élete miatt elzáratik. A kúnok megölik.
  • 42. László gyámság alatt. A habsburgházérti háború. A király feslett élete miatt elzáratik. A kúnok megölik.
  • III. András. 1290–1301 = 11 esztendeig.
   • 43. Az Árpád véréből származott utolsó király. Trónkövetelők.
  • 43. Az Árpád véréből származott utolsó király. Trónkövetelők.
  • Magyarország a vegyes házakból származott királyok alatt. 1301–1526 = 225 esztendeig.
   • Vencel. 1301–1305 = 4 esztendeig.
    • 44. A pápa beavatkozása a király választásba. Csák Máté. Vencel megkoronáztatik; az országból eltávozik.
   • 44. A pápa beavatkozása a király választásba. Csák Máté. Vencel megkoronáztatik; az országból eltávozik.
   • Otto. 1305–1308 = 3 esztendeig.
    • 45. A nemzet jogaihoz ragaszkodik. Otto bajor herceg királylyá választatik, s titkon az országba jő. Apor László. Otto elhagyja az országot.
   • 45. A nemzet jogaihoz ragaszkodik. Otto bajor herceg királylyá választatik, s titkon az országba jő. Apor László. Otto elhagyja az országot.
   • I. Károly. 1308–1342 = 34 esztendeig.
    • 46. A pápa elösmeri a nemzet szabad választási jogát. Robert Károly. Csák Máté halála. Zách Felicián.
    • 47. Károly háborúi és jeles országlása.
   • 46. A pápa elösmeri a nemzet szabad választási jogát. Robert Károly. Csák Máté halála. Zách Felicián.
   • 47. Károly háborúi és jeles országlása.
   • Nagy Lajos. 1342–1382 = 40 esztendeig.
    • 48. Lajos első kormánytettei; a lázadókat lecsöndesíti.
    • 49. A nápolyi események és hadjáratok. Lengyelország Magyarországgal egyesítetik. Különféle háborúk. Lajos halála.
   • 48. Lajos első kormánytettei; a lázadókat lecsöndesíti.
   • 49. A nápolyi események és hadjáratok. Lengyelország Magyarországgal egyesítetik. Különféle háborúk. Lajos halála.
   • Mária. 1382–1386 = 4 esztendeig.
    • 50. A főurak elégedettlensége.
   • 50. A főurak elégedettlensége.
   • II. Károly. 39 napig.
    • 51. Károly megkoronáztatása és megöletése.
    • 52. A horvát zavarok, a királynék elfogatása. Zsigmond harckészületei.
   • 51. Károly megkoronáztatása és megöletése.
   • 52. A horvát zavarok, a királynék elfogatása. Zsigmond harckészületei.
   • Zsigmond. 1387–1437 = 50 esztendeig.
    • 53. Zsigmond jelleme, nemzetellenies uralkodása. Szerencsétlen hadjárata, törvényei és pazarlása.
   • 53. Zsigmond jelleme, nemzetellenies uralkodása. Szerencsétlen hadjárata, törvényei és pazarlása.
   • Albert. 1437–1439 = 2 esztendeig.
    • 54. Első magyar király a habsburgi házból. Nevezetes törvényei. Háború a törökkel. A király halála.
   • 54. Első magyar király a habsburgi házból. Nevezetes törvényei. Háború a törökkel. A király halála.
   • I. Ulászló. 1440–1444 = 4 esztendeig.
    • 55. Trónvillongások. Az özvegy királyné a koronát több városokkal elzálogosítja.
    • 56. A nagy Hunyady harcai a török ellen, és fényes győzelmei. A várnai ütközet.
   • 55. Trónvillongások. Az özvegy királyné a koronát több városokkal elzálogosítja.
   • 56. A nagy Hunyady harcai a török ellen, és fényes győzelmei. A várnai ütközet.
   • V. László. 1445–1457 = 12 esztendeig.
    • 57. Hunyady kormányzóvá választatása. V. László trónra lépése. Cillei fondorkodásai. Hunyady János halála.
    • 58. Cillei ármányai a Hunyadyak ellen. Cillei megöletése. Hunyady László kivégeztetése. A király menekülése és halála.
   • 57. Hunyady kormányzóvá választatása. V. László trónra lépése. Cillei fondorkodásai. Hunyady János halála.
   • 58. Cillei ármányai a Hunyadyak ellen. Cillei megöletése. Hunyady László kivégeztetése. A király menekülése és halála.
   • I. Mátyás. 1458–1490 = 32 esztendeig.
    • 59. Mátyás királylyá választatása. Erélyes uralkodása. A koronát Fridriktől kiváltja.
    • 60. Mátyás hadjáratai. Kinizsy Pál. Mátyás halála.
    • 61. Mátyás dicső emlékezete.
   • 59. Mátyás királylyá választatása. Erélyes uralkodása. A koronát Fridriktől kiváltja.
   • 60. Mátyás hadjáratai. Kinizsy Pál. Mátyás halála.
   • 61. Mátyás dicső emlékezete.
   • II. Ulászló. 1490–1516 = 26 esztendeig.
    • 62. Ulászló gyenge uralkodása. A rákosi országgyülés.
    • 63. A paraszt háború. Dózsa György. A király halála.
   • 62. Ulászló gyenge uralkodása. A rákosi országgyülés.
   • 63. A paraszt háború. Dózsa György. A király halála.
   • II. Lajos. 1516–1526 = 10 esztendeig.
    • 64. A királyi tekintély bukása; az ország siralmas állapota. A reformatio.
    • 65. A mohácsi veszedelem. Lajos halála.
   • 64. A királyi tekintély bukása; az ország siralmas állapota. A reformatio.
   • 65. A mohácsi veszedelem. Lajos halála.
   • Zápolya János.
  • Vencel. 1301–1305 = 4 esztendeig.
   • 44. A pápa beavatkozása a király választásba. Csák Máté. Vencel megkoronáztatik; az országból eltávozik.
  • 44. A pápa beavatkozása a király választásba. Csák Máté. Vencel megkoronáztatik; az országból eltávozik.
  • Otto. 1305–1308 = 3 esztendeig.
   • 45. A nemzet jogaihoz ragaszkodik. Otto bajor herceg királylyá választatik, s titkon az országba jő. Apor László. Otto elhagyja az országot.
  • 45. A nemzet jogaihoz ragaszkodik. Otto bajor herceg királylyá választatik, s titkon az országba jő. Apor László. Otto elhagyja az országot.
  • I. Károly. 1308–1342 = 34 esztendeig.
   • 46. A pápa elösmeri a nemzet szabad választási jogát. Robert Károly. Csák Máté halála. Zách Felicián.
   • 47. Károly háborúi és jeles országlása.
  • 46. A pápa elösmeri a nemzet szabad választási jogát. Robert Károly. Csák Máté halála. Zách Felicián.
  • 47. Károly háborúi és jeles országlása.
  • Nagy Lajos. 1342–1382 = 40 esztendeig.
   • 48. Lajos első kormánytettei; a lázadókat lecsöndesíti.
   • 49. A nápolyi események és hadjáratok. Lengyelország Magyarországgal egyesítetik. Különféle háborúk. Lajos halála.
  • 48. Lajos első kormánytettei; a lázadókat lecsöndesíti.
  • 49. A nápolyi események és hadjáratok. Lengyelország Magyarországgal egyesítetik. Különféle háborúk. Lajos halála.
  • Mária. 1382–1386 = 4 esztendeig.
   • 50. A főurak elégedettlensége.
  • 50. A főurak elégedettlensége.
  • II. Károly. 39 napig.
   • 51. Károly megkoronáztatása és megöletése.
   • 52. A horvát zavarok, a királynék elfogatása. Zsigmond harckészületei.
  • 51. Károly megkoronáztatása és megöletése.
  • 52. A horvát zavarok, a királynék elfogatása. Zsigmond harckészületei.
  • Zsigmond. 1387–1437 = 50 esztendeig.
   • 53. Zsigmond jelleme, nemzetellenies uralkodása. Szerencsétlen hadjárata, törvényei és pazarlása.
  • 53. Zsigmond jelleme, nemzetellenies uralkodása. Szerencsétlen hadjárata, törvényei és pazarlása.
  • Albert. 1437–1439 = 2 esztendeig.
   • 54. Első magyar király a habsburgi házból. Nevezetes törvényei. Háború a törökkel. A király halála.
  • 54. Első magyar király a habsburgi házból. Nevezetes törvényei. Háború a törökkel. A király halála.
  • I. Ulászló. 1440–1444 = 4 esztendeig.
   • 55. Trónvillongások. Az özvegy királyné a koronát több városokkal elzálogosítja.
   • 56. A nagy Hunyady harcai a török ellen, és fényes győzelmei. A várnai ütközet.
  • 55. Trónvillongások. Az özvegy királyné a koronát több városokkal elzálogosítja.
  • 56. A nagy Hunyady harcai a török ellen, és fényes győzelmei. A várnai ütközet.
  • V. László. 1445–1457 = 12 esztendeig.
   • 57. Hunyady kormányzóvá választatása. V. László trónra lépése. Cillei fondorkodásai. Hunyady János halála.
   • 58. Cillei ármányai a Hunyadyak ellen. Cillei megöletése. Hunyady László kivégeztetése. A király menekülése és halála.
  • 57. Hunyady kormányzóvá választatása. V. László trónra lépése. Cillei fondorkodásai. Hunyady János halála.
  • 58. Cillei ármányai a Hunyadyak ellen. Cillei megöletése. Hunyady László kivégeztetése. A király menekülése és halála.
  • I. Mátyás. 1458–1490 = 32 esztendeig.
   • 59. Mátyás királylyá választatása. Erélyes uralkodása. A koronát Fridriktől kiváltja.
   • 60. Mátyás hadjáratai. Kinizsy Pál. Mátyás halála.
   • 61. Mátyás dicső emlékezete.
  • 59. Mátyás királylyá választatása. Erélyes uralkodása. A koronát Fridriktől kiváltja.
  • 60. Mátyás hadjáratai. Kinizsy Pál. Mátyás halála.
  • 61. Mátyás dicső emlékezete.
  • II. Ulászló. 1490–1516 = 26 esztendeig.
   • 62. Ulászló gyenge uralkodása. A rákosi országgyülés.
   • 63. A paraszt háború. Dózsa György. A király halála.
  • 62. Ulászló gyenge uralkodása. A rákosi országgyülés.
  • 63. A paraszt háború. Dózsa György. A király halála.
  • II. Lajos. 1516–1526 = 10 esztendeig.
   • 64. A királyi tekintély bukása; az ország siralmas állapota. A reformatio.
   • 65. A mohácsi veszedelem. Lajos halála.
  • 64. A királyi tekintély bukása; az ország siralmas állapota. A reformatio.
  • 65. A mohácsi veszedelem. Lajos halála.
  • Zápolya János.
  • Magyarország a habsburgi házból származott királyok alatt.
   • I. Ferdinánd. 1527–1564 = 37 esztendeig.
    • 66. Trónvillongás; a két király megkoronáztatása. Zápolya a törököt hivja segitségül.
    • 67. A nagyváradi béke. Zápolya János halála. Uj háború a törökkel, melyben Buda török kézre jut. Fegyvernyugvás.
   • 66. Trónvillongás; a két király megkoronáztatása. Zápolya a törököt hivja segitségül.
   • 67. A nagyváradi béke. Zápolya János halála. Uj háború a törökkel, melyben Buda török kézre jut. Fegyvernyugvás.
   • Miksa. 1564–1576 = 12 esztendeig.
    • 68. Zápolya Zsigmond. A török uj beütése. Szigetvár ostroma.
    • 69. Békekötések. Báthory István. A reformatio gyarapodása. Blandrata György.
   • 68. Zápolya Zsigmond. A török uj beütése. Szigetvár ostroma.
   • 69. Békekötések. Báthory István. A reformatio gyarapodása. Blandrata György.
   • Rudolf. 1576–1608 = 32 esztendeig.
    • 70. Török háborúk. Győr árulás általi elesése és visszafoglalása. A király hajlama a tudományok iránt. Bocskay.
   • 70. Török háborúk. Győr árulás általi elesése és visszafoglalása. A király hajlama a tudományok iránt. Bocskay.
   • II. Mátyás. 1608–1619 = 11 esztendeig.
    • 71. A koronázó országgyülés. Pázmány Péter.
   • 71. A koronázó országgyülés. Pázmány Péter.
   • II. Ferdinánd. 1619–1637 = 18 esztendeig.
    • 72. A harminc éves háború kezdete. Bethlen Gábor.
   • 72. A harminc éves háború kezdete. Bethlen Gábor.
   • III. Ferdinánd. 1637–1657 = 20 esztendeig.
    • 73. A pozsonyi országgyülés. I. Rákóczy György. A linci béke.
   • 73. A pozsonyi országgyülés. I. Rákóczy György. A linci béke.
   • I. Leopold. 1657–1705 = 48 esztendeig.
    • 74. A törökök dulongásai. Zrinyi Miklós. A szent gothárdi ütközet.
    • 75. A Vesselényi féle összeesküvés.
    • 76. Az alkotmány eltörlése. Tököly Imre. Bécs ostroma.
   • 74. A törökök dulongásai. Zrinyi Miklós. A szent gothárdi ütközet.
   • 75. A Vesselényi féle összeesküvés.
   • 76. Az alkotmány eltörlése. Tököly Imre. Bécs ostroma.
   • Buda visszavétele.
    • 77. A török feletti győzelmek. A karlovici béke. Az örökösödési jog megállapítása.
    • 78. Uj elégületlenség. II. Rákóczy Ferenc. Leopold halála.
   • 77. A török feletti győzelmek. A karlovici béke. Az örökösödési jog megállapítása.
   • 78. Uj elégületlenség. II. Rákóczy Ferenc. Leopold halála.
   • I. József. 1705–1711 = 6 esztendeig.
    • 79. A Rákóczyféle forradalom legyőzése. A szatmári béke.
   • 79. A Rákóczyféle forradalom legyőzése. A szatmári béke.
   • III. Károly. 1711–1740 = 29 esztendeig.
    • 80. Az ország jogai és szabadságainak megerősítése. A Sanctio Pragmatica.
    • 81. Török háborúk. Itélő táblák. A selyemtenyésztés.
   • 80. Az ország jogai és szabadságainak megerősítése. A Sanctio Pragmatica.
   • 81. Török háborúk. Itélő táblák. A selyemtenyésztés.
   • Mária Therezia. 1740–1780 = 40 esztendeig.
    • 82. Az 1741-ki országgyülés. A magyarok törvényimádása.
    • 83. A királyné hálája s bölcs kormányzata.
   • 82. Az 1741-ki országgyülés. A magyarok törvényimádása.
   • 83. A királyné hálája s bölcs kormányzata.
   • II. József. 1780–1790 = 10 esztendeig.
    • 84. József nagyszerű, de alkotmányellenes ujításai.
    • 85. Az ország aggodalmai és feliratai. Az erdélyi oláhok lázadása. József halála.
   • 84. József nagyszerű, de alkotmányellenes ujításai.
   • 85. Az ország aggodalmai és feliratai. Az erdélyi oláhok lázadása. József halála.
   • II. Leopold. 1790–1792 = 2 esztendeig.
    • 86. A nemzet kibékítése. Török mozgalmak.
   • 86. A nemzet kibékítése. Török mozgalmak.
   • I. Ferenc. 1792–1835 = 43 esztendeig.
    • 87. A francia háborúk. A nemzet, különösen a főurak hazafiúi buzgósága.
    • 88. A pénzzavar. Az 1830-ki országgyülés. Cholera. Ferenc halála.
   • 87. A francia háborúk. A nemzet, különösen a főurak hazafiúi buzgósága.
   • 88. A pénzzavar. Az 1830-ki országgyülés. Cholera. Ferenc halála.
   • V. Ferdinánd.
    • 89. Ferdinánd alkotmányos uralkodása; nevezetes törvényei; az ország fejlődése.
    • 90. József nádor halála. Az 1848-ki események.
   • 89. Ferdinánd alkotmányos uralkodása; nevezetes törvényei; az ország fejlődése.
   • 90. József nádor halála. Az 1848-ki események.
   • Ferenc József
   • Javítások.
  • I. Ferdinánd. 1527–1564 = 37 esztendeig.
   • 66. Trónvillongás; a két király megkoronáztatása. Zápolya a törököt hivja segitségül.
   • 67. A nagyváradi béke. Zápolya János halála. Uj háború a törökkel, melyben Buda török kézre jut. Fegyvernyugvás.
  • 66. Trónvillongás; a két király megkoronáztatása. Zápolya a törököt hivja segitségül.
  • 67. A nagyváradi béke. Zápolya János halála. Uj háború a törökkel, melyben Buda török kézre jut. Fegyvernyugvás.
  • Miksa. 1564–1576 = 12 esztendeig.
   • 68. Zápolya Zsigmond. A török uj beütése. Szigetvár ostroma.
   • 69. Békekötések. Báthory István. A reformatio gyarapodása. Blandrata György.
  • 68. Zápolya Zsigmond. A török uj beütése. Szigetvár ostroma.
  • 69. Békekötések. Báthory István. A reformatio gyarapodása. Blandrata György.
  • Rudolf. 1576–1608 = 32 esztendeig.
   • 70. Török háborúk. Győr árulás általi elesése és visszafoglalása. A király hajlama a tudományok iránt. Bocskay.
  • 70. Török háborúk. Győr árulás általi elesése és visszafoglalása. A király hajlama a tudományok iránt. Bocskay.
  • II. Mátyás. 1608–1619 = 11 esztendeig.
   • 71. A koronázó országgyülés. Pázmány Péter.
  • 71. A koronázó országgyülés. Pázmány Péter.
  • II. Ferdinánd. 1619–1637 = 18 esztendeig.
   • 72. A harminc éves háború kezdete. Bethlen Gábor.
  • 72. A harminc éves háború kezdete. Bethlen Gábor.
  • III. Ferdinánd. 1637–1657 = 20 esztendeig.
   • 73. A pozsonyi országgyülés. I. Rákóczy György. A linci béke.
  • 73. A pozsonyi országgyülés. I. Rákóczy György. A linci béke.
  • I. Leopold. 1657–1705 = 48 esztendeig.
   • 74. A törökök dulongásai. Zrinyi Miklós. A szent gothárdi ütközet.
   • 75. A Vesselényi féle összeesküvés.
   • 76. Az alkotmány eltörlése. Tököly Imre. Bécs ostroma.
  • 74. A törökök dulongásai. Zrinyi Miklós. A szent gothárdi ütközet.
  • 75. A Vesselényi féle összeesküvés.
  • 76. Az alkotmány eltörlése. Tököly Imre. Bécs ostroma.
  • Buda visszavétele.
   • 77. A török feletti győzelmek. A karlovici béke. Az örökösödési jog megállapítása.
   • 78. Uj elégületlenség. II. Rákóczy Ferenc. Leopold halála.
  • 77. A török feletti győzelmek. A karlovici béke. Az örökösödési jog megállapítása.
  • 78. Uj elégületlenség. II. Rákóczy Ferenc. Leopold halála.
  • I. József. 1705–1711 = 6 esztendeig.
   • 79. A Rákóczyféle forradalom legyőzése. A szatmári béke.
  • 79. A Rákóczyféle forradalom legyőzése. A szatmári béke.
  • III. Károly. 1711–1740 = 29 esztendeig.
   • 80. Az ország jogai és szabadságainak megerősítése. A Sanctio Pragmatica.
   • 81. Török háborúk. Itélő táblák. A selyemtenyésztés.
  • 80. Az ország jogai és szabadságainak megerősítése. A Sanctio Pragmatica.
  • 81. Török háborúk. Itélő táblák. A selyemtenyésztés.
  • Mária Therezia. 1740–1780 = 40 esztendeig.
   • 82. Az 1741-ki országgyülés. A magyarok törvényimádása.
   • 83. A királyné hálája s bölcs kormányzata.
  • 82. Az 1741-ki országgyülés. A magyarok törvényimádása.
  • 83. A királyné hálája s bölcs kormányzata.
  • II. József. 1780–1790 = 10 esztendeig.
   • 84. József nagyszerű, de alkotmányellenes ujításai.
   • 85. Az ország aggodalmai és feliratai. Az erdélyi oláhok lázadása. József halála.
  • 84. József nagyszerű, de alkotmányellenes ujításai.
  • 85. Az ország aggodalmai és feliratai. Az erdélyi oláhok lázadása. József halála.
  • II. Leopold. 1790–1792 = 2 esztendeig.
   • 86. A nemzet kibékítése. Török mozgalmak.
  • 86. A nemzet kibékítése. Török mozgalmak.
  • I. Ferenc. 1792–1835 = 43 esztendeig.
   • 87. A francia háborúk. A nemzet, különösen a főurak hazafiúi buzgósága.
   • 88. A pénzzavar. Az 1830-ki országgyülés. Cholera. Ferenc halála.
  • 87. A francia háborúk. A nemzet, különösen a főurak hazafiúi buzgósága.
  • 88. A pénzzavar. Az 1830-ki országgyülés. Cholera. Ferenc halála.
  • V. Ferdinánd.
   • 89. Ferdinánd alkotmányos uralkodása; nevezetes törvényei; az ország fejlődése.
   • 90. József nádor halála. Az 1848-ki események.
  • 89. Ferdinánd alkotmányos uralkodása; nevezetes törvényei; az ország fejlődése.
  • 90. József nádor halála. Az 1848-ki események.
  • Ferenc József
  • Javítások.
  • *** START: FULL LICENSE *** THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK
   • Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg-tm electronic works
   • Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
   • Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
   • Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
   • Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic works.
  • Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg-tm electronic works
  • Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
  • Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
  • Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
  • Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic works.
The book hasn't received reviews yet.
Also Available On
Categories
Curated Lists