Free

Magyarország története Az ifjuság használatára

By Elek Peregriny
Free
Book Description
Table of Contents
 • E-text prepared by Albert László, Robert Mouris, Judit Bíró, and the Hungarian Distributed Proofreading Team (http://dphu.aladar.hu) from page images generously made available by the Google Books Library Project (http://books.google.com)
  • Megjegyzések:
 • MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE.
  • Bevezetés.
  • MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE.
   • 1. Magyarország őslakosai. A népvándorlás.
   • A Húnok.
    • 2. A húnok hét vezérei. Attila viselt dolgai, nagylelküsége.
    • 3. A chalonsi ütközet. Az italiai hadmenet. Velence eredete. Attila halála.
    • 4. Attila fiai. A húnok birodalmának elpusztulása.
   • 2. A húnok hét vezérei. Attila viselt dolgai, nagylelküsége.
   • 3. A chalonsi ütközet. Az italiai hadmenet. Velence eredete. Attila halála.
   • 4. Attila fiai. A húnok birodalmának elpusztulása.
   • Az Avarok.
    • 5. Az Avarok beköltözése. Nagy Károly császár győzelme.
   • 5. Az Avarok beköltözése. Nagy Károly császár győzelme.
   • A Magyarok.
    • 6. A magyarok eredete, s legrégibb történeteik. Álmos fejedelemmé választása. Álmos a fővezérséget Árpádra ruházza.
    • 7. Árpád honfoglalása. Az ország rendezése. Árpád halála.
    • 8. Zoltán fejedelem; a merseburgi vereség.
    • 9. Taksony fejedelem; a magyarok Németországban uj vereséget szenvednek. Béke a Németekkel.
    • 10. Geiza fejedelem; idegenek beköltözése; a kereszténység behozatala az országba.
    • 11. István fejedelem. A kereszténység miatti belháború. II. Silvester pápa.
   • 6. A magyarok eredete, s legrégibb történeteik. Álmos fejedelemmé választása. Álmos a fővezérséget Árpádra ruházza.
   • 7. Árpád honfoglalása. Az ország rendezése. Árpád halála.
   • 8. Zoltán fejedelem; a merseburgi vereség.
   • 9. Taksony fejedelem; a magyarok Németországban uj vereséget szenvednek. Béke a Németekkel.
   • 10. Geiza fejedelem; idegenek beköltözése; a kereszténység behozatala az országba.
   • 11. István fejedelem. A kereszténység miatti belháború. II. Silvester pápa.
   • Az ősi vallásról.
  • 1. Magyarország őslakosai. A népvándorlás.
  • A Húnok.
   • 2. A húnok hét vezérei. Attila viselt dolgai, nagylelküsége.
   • 3. A chalonsi ütközet. Az italiai hadmenet. Velence eredete. Attila halála.
   • 4. Attila fiai. A húnok birodalmának elpusztulása.
  • 2. A húnok hét vezérei. Attila viselt dolgai, nagylelküsége.
  • 3. A chalonsi ütközet. Az italiai hadmenet. Velence eredete. Attila halála.
  • 4. Attila fiai. A húnok birodalmának elpusztulása.
  • Az Avarok.
   • 5. Az Avarok beköltözése. Nagy Károly császár győzelme.
  • 5. Az Avarok beköltözése. Nagy Károly császár győzelme.
  • A Magyarok.
   • 6. A magyarok eredete, s legrégibb történeteik. Álmos fejedelemmé választása. Álmos a fővezérséget Árpádra ruházza.
   • 7. Árpád honfoglalása. Az ország rendezése. Árpád halála.
   • 8. Zoltán fejedelem; a merseburgi vereség.
   • 9. Taksony fejedelem; a magyarok Németországban uj vereséget szenvednek. Béke a Németekkel.
   • 10. Geiza fejedelem; idegenek beköltözése; a kereszténység behozatala az országba.
   • 11. István fejedelem. A kereszténység miatti belháború. II. Silvester pápa.
  • 6. A magyarok eredete, s legrégibb történeteik. Álmos fejedelemmé választása. Álmos a fővezérséget Árpádra ruházza.
  • 7. Árpád honfoglalása. Az ország rendezése. Árpád halála.
  • 8. Zoltán fejedelem; a merseburgi vereség.
  • 9. Taksony fejedelem; a magyarok Németországban uj vereséget szenvednek. Béke a Németekkel.
  • 10. Geiza fejedelem; idegenek beköltözése; a kereszténység behozatala az országba.
  • 11. István fejedelem. A kereszténység miatti belháború. II. Silvester pápa.
  • Az ősi vallásról.
  • Magyarország az Árpádházból származott királyok alatt. 1000–1301.
   • Szent István. 1000–1038 = 38 esztendeig.
    • 12. Szent István királylyá koronáztatik. Háború a császárral. Imre herceg halála. Az árpádvéri hercegek kibujdosása.
    • 13. A király élete elleni merénylet; sz. István halála.
   • 12. Szent István királylyá koronáztatik. Háború a császárral. Imre herceg halála. Az árpádvéri hercegek kibujdosása.
   • 13. A király élete elleni merénylet; sz. István halála.
   • Péter és Aba Sámuel. 1038–1046 = 8 esztendeig.
    • 14. Péter király nemzetellenies országlása, a miért a trónról letétetik.
    • 15. Aba országlása, Csanádon elkövetett kegyetlensége; kivégeztetése.
    • 16. Péter ismét a trónra jutván az országot a német császárnak hűbérül adja. András herceg Russiából meghivatik.
   • 14. Péter király nemzetellenies országlása, a miért a trónról letétetik.
   • 15. Aba országlása, Csanádon elkövetett kegyetlensége; kivégeztetése.
   • 16. Péter ismét a trónra jutván az országot a német császárnak hűbérül adja. András herceg Russiából meghivatik.
   • I. András. 1046–1061 = 15 esztendeig.
    • 17. A kereszténység elleni fölindulás; kegyetlenségek. Péter megvakítatik. Béla herceg az országba jő.
    • 18. Kül- és belháboru. András halála.
   • 17. A kereszténység elleni fölindulás; kegyetlenségek. Péter megvakítatik. Béla herceg az országba jő.
   • 18. Kül- és belháboru. András halála.
   • I Béla. 1061–1063 = 2 esztendeig.
    • 19. Béla jeles uralkodása; a pogány vallás örökre kiirtatik; véletlen halála.
   • 19. Béla jeles uralkodása; a pogány vallás örökre kiirtatik; véletlen halála.
   • Salamon. 1063–1074 = 11 esztendeig.
    • 20. Salamon másodszori koronáztatása. A hercegekkel való viszály.
    • 21. Salamon kül- és belháborúi; ez utóbbiban trónját veszti.
   • 20. Salamon másodszori koronáztatása. A hercegekkel való viszály.
   • 21. Salamon kül- és belháborúi; ez utóbbiban trónját veszti.
   • I. Geiza. 1074–1077 = 3 esztendeig.
    • 22. Geiza rövid országlása.
   • 22. Geiza rövid országlása.
   • Szent László. 1077–1095 = 18 esztendeig.
    • 23. László nagylelküsége. Országgyülés; a tolvajok elleni törvények. I. István a szentek sorába igtattatik.
    • 24. Horvátország Magyarországhoz kapcsoltatik. László háborúi és halála.
   • 23. László nagylelküsége. Országgyülés; a tolvajok elleni törvények. I. István a szentek sorába igtattatik.
   • 24. Horvátország Magyarországhoz kapcsoltatik. László háborúi és halála.
   • Kálmán. 1095–1114 = 19 esztendeig.
    • 25. Kálmán testalkata. A keresztes hadak. Horvát-Dalmát ügyek.
    • 26. Kálmán nevezetes törvényei. A tarcali országgyülés. Az Álmos hercegen elkövetett kegyetlenség.
   • 25. Kálmán testalkata. A keresztes hadak. Horvát-Dalmát ügyek.
   • 26. Kálmán nevezetes törvényei. A tarcali országgyülés. Az Álmos hercegen elkövetett kegyetlenség.
   • II. István. 1114–1131 = 17 esztendeig.
    • 27. István elbizakodása. Háborúk; Jadra és a Dalmát szigetek elvesznek.
   • 27. István elbizakodása. Háborúk; Jadra és a Dalmát szigetek elvesznek.
   • II. vagy vak Béla. 1131–1141 = 10 esztendeig.
    • 28. Az aradi országgyülés. Borich herceg. Béla halála.
   • 28. Az aradi országgyülés. Borich herceg. Béla halála.
   • II. Geiza. 1141–1161 = 20 esztendeig.
    • 29. Borich- és Wladimirkoval viselt háborúk.
   • 29. Borich- és Wladimirkoval viselt háborúk.
   • III. István. 1161–1173 = 12 esztendeig.
    • 30. Trónvillongások.
   • 30. Trónvillongások.
   • III. Béla. 1173–1196 = 23 esztendeig.
    • 31. Az ország idegenkedése Bélától. Geiza herceg fogsága.
    • 32. Béla jótékony országlása. A magyar történet irása.
    • 33. Háború a velenceiekkel. A Frangepánok. Gallicia a magyar korona főurasága alá kerül.
    • 34. A keresztes hadak. Béla halála.
   • 31. Az ország idegenkedése Bélától. Geiza herceg fogsága.
   • 32. Béla jótékony országlása. A magyar történet irása.
   • 33. Háború a velenceiekkel. A Frangepánok. Gallicia a magyar korona főurasága alá kerül.
   • 34. A keresztes hadak. Béla halála.
   • Imre. 1196–1204 = 8 esztendeig.
    • 35. Testvér háború. Imre elszántsága s halála.
   • 35. Testvér háború. Imre elszántsága s halála.
   • III. László.
    • 36. László kora halála.
   • 36. László kora halála.
   • II. András. 1205–1235 = 30 esztendeig.
    • 37. András szerencsétlen uralkodása. Bánkbán. A keresztes hadmenet. Az ország szomorú állapota. Az arany bulla.
   • 37. András szerencsétlen uralkodása. Bánkbán. A keresztes hadmenet. Az ország szomorú állapota. Az arany bulla.
   • IV. Béla. 1235–1270 = 35 esztendeig.
    • 38. Béla erélyes uralkodása. A kúnokat az országba fogadja.
    • 39. A tatárjárás. A király futása Austriába s onnan Dalmátiába.
    • 40. Béla visszatér az országba, s azután Fridriken boszút áll; a tatárokon fényes győzelmet nyer.
   • 38. Béla erélyes uralkodása. A kúnokat az országba fogadja.
   • 39. A tatárjárás. A király futása Austriába s onnan Dalmátiába.
   • 40. Béla visszatér az országba, s azután Fridriken boszút áll; a tatárokon fényes győzelmet nyer.
   • V. István. 1270–1272 = 2 esztendeig.
    • 41. István szerencsétlen hadjárata. Döghalál.
   • 41. István szerencsétlen hadjárata. Döghalál.
   • IV. László. 1272–1290 = 18 esztendeig.
    • 42. László gyámság alatt. A habsburgházérti háború. A király feslett élete miatt elzáratik. A kúnok megölik.
   • 42. László gyámság alatt. A habsburgházérti háború. A király feslett élete miatt elzáratik. A kúnok megölik.
   • III. András. 1290–1301 = 11 esztendeig.
    • 43. Az Árpád véréből származott utolsó király. Trónkövetelők.
   • 43. Az Árpád véréből származott utolsó király. Trónkövetelők.
  • Szent István. 1000–1038 = 38 esztendeig.
   • 12. Szent István királylyá koronáztatik. Háború a császárral. Imre herceg halála. Az árpádvéri hercegek kibujdosása.
   • 13. A király élete elleni merénylet; sz. István halála.
  • 12. Szent István királylyá koronáztatik. Háború a császárral. Imre herceg halála. Az árpádvéri hercegek kibujdosása.
  • 13. A király élete elleni merénylet; sz. István halála.
  • Péter és Aba Sámuel. 1038–1046 = 8 esztendeig.
   • 14. Péter király nemzetellenies országlása, a miért a trónról letétetik.
   • 15. Aba országlása, Csanádon elkövetett kegyetlensége; kivégeztetése.
   • 16. Péter ismét a trónra jutván az országot a német császárnak hűbérül adja. András herceg Russiából meghivatik.
  • 14. Péter király nemzetellenies országlása, a miért a trónról letétetik.
  • 15. Aba országlása, Csanádon elkövetett kegyetlensége; kivégeztetése.
  • 16. Péter ismét a trónra jutván az országot a német császárnak hűbérül adja. András herceg Russiából meghivatik.
  • I. András. 1046–1061 = 15 esztendeig.
   • 17. A kereszténység elleni fölindulás; kegyetlenségek. Péter megvakítatik. Béla herceg az országba jő.
   • 18. Kül- és belháboru. András halála.
  • 17. A kereszténység elleni fölindulás; kegyetlenségek. Péter megvakítatik. Béla herceg az országba jő.
  • 18. Kül- és belháboru. András halála.
  • I Béla. 1061–1063 = 2 esztendeig.
   • 19. Béla jeles uralkodása; a pogány vallás örökre kiirtatik; véletlen halála.
  • 19. Béla jeles uralkodása; a pogány vallás örökre kiirtatik; véletlen halála.
  • Salamon. 1063–1074 = 11 esztendeig.
   • 20. Salamon másodszori koronáztatása. A hercegekkel való viszály.
   • 21. Salamon kül- és belháborúi; ez utóbbiban trónját veszti.
  • 20. Salamon másodszori koronáztatása. A hercegekkel való viszály.
  • 21. Salamon kül- és belháborúi; ez utóbbiban trónját veszti.
  • I. Geiza. 1074–1077 = 3 esztendeig.
   • 22. Geiza rövid országlása.
  • 22. Geiza rövid országlása.
  • Szent László. 1077–1095 = 18 esztendeig.
   • 23. László nagylelküsége. Országgyülés; a tolvajok elleni törvények. I. István a szentek sorába igtattatik.
   • 24. Horvátország Magyarországhoz kapcsoltatik. László háborúi és halála.
  • 23. László nagylelküsége. Országgyülés; a tolvajok elleni törvények. I. István a szentek sorába igtattatik.
  • 24. Horvátország Magyarországhoz kapcsoltatik. László háborúi és halála.
  • Kálmán. 1095–1114 = 19 esztendeig.
   • 25. Kálmán testalkata. A keresztes hadak. Horvát-Dalmát ügyek.
   • 26. Kálmán nevezetes törvényei. A tarcali országgyülés. Az Álmos hercegen elkövetett kegyetlenség.
  • 25. Kálmán testalkata. A keresztes hadak. Horvát-Dalmát ügyek.
  • 26. Kálmán nevezetes törvényei. A tarcali országgyülés. Az Álmos hercegen elkövetett kegyetlenség.
  • II. István. 1114–1131 = 17 esztendeig.
   • 27. István elbizakodása. Háborúk; Jadra és a Dalmát szigetek elvesznek.
  • 27. István elbizakodása. Háborúk; Jadra és a Dalmát szigetek elvesznek.
  • II. vagy vak Béla. 1131–1141 = 10 esztendeig.
   • 28. Az aradi országgyülés. Borich herceg. Béla halála.
  • 28. Az aradi országgyülés. Borich herceg. Béla halála.
  • II. Geiza. 1141–1161 = 20 esztendeig.
   • 29. Borich- és Wladimirkoval viselt háborúk.
  • 29. Borich- és Wladimirkoval viselt háborúk.
  • III. István. 1161–1173 = 12 esztendeig.
   • 30. Trónvillongások.
  • 30. Trónvillongások.
  • III. Béla. 1173–1196 = 23 esztendeig.
   • 31. Az ország idegenkedése Bélától. Geiza herceg fogsága.
   • 32. Béla jótékony országlása. A magyar történet irása.
   • 33. Háború a velenceiekkel. A Frangepánok. Gallicia a magyar korona főurasága alá kerül.
   • 34. A keresztes hadak. Béla halála.
  • 31. Az ország idegenkedése Bélától. Geiza herceg fogsága.
  • 32. Béla jótékony országlása. A magyar történet irása.
  • 33. Háború a velenceiekkel. A Frangepánok. Gallicia a magyar korona főurasága alá kerül.
  • 34. A keresztes hadak. Béla halála.
  • Imre. 1196–1204 = 8 esztendeig.
   • 35. Testvér háború. Imre elszántsága s halála.
  • 35. Testvér háború. Imre elszántsága s halála.
  • III. László.
   • 36. László kora halála.
  • 36. László kora halála.
  • II. András. 1205–1235 = 30 esztendeig.
   • 37. András szerencsétlen uralkodása. Bánkbán. A keresztes hadmenet. Az ország szomorú állapota. Az arany bulla.
  • 37. András szerencsétlen uralkodása. Bánkbán. A keresztes hadmenet. Az ország szomorú állapota. Az arany bulla.
  • IV. Béla. 1235–1270 = 35 esztendeig.
   • 38. Béla erélyes uralkodása. A kúnokat az országba fogadja.
   • 39. A tatárjárás. A király futása Austriába s onnan Dalmátiába.
   • 40. Béla visszatér az országba, s azután Fridriken boszút áll; a tatárokon fényes győzelmet nyer.
  • 38. Béla erélyes uralkodása. A kúnokat az országba fogadja.
  • 39. A tatárjárás. A király futása Austriába s onnan Dalmátiába.
  • 40. Béla visszatér az országba, s azután Fridriken boszút áll; a tatárokon fényes győzelmet nyer.
  • V. István. 1270–1272 = 2 esztendeig.
   • 41. István szerencsétlen hadjárata. Döghalál.
  • 41. István szerencsétlen hadjárata. Döghalál.
  • IV. László. 1272–1290 = 18 esztendeig.
   • 42. László gyámság alatt. A habsburgházérti háború. A király feslett élete miatt elzáratik. A kúnok megölik.
  • 42. László gyámság alatt. A habsburgházérti háború. A király feslett élete miatt elzáratik. A kúnok megölik.
  • III. András. 1290–1301 = 11 esztendeig.
   • 43. Az Árpád véréből származott utolsó király. Trónkövetelők.
  • 43. Az Árpád véréből származott utolsó király. Trónkövetelők.
  • Magyarország a vegyes házakból származott királyok alatt. 1301–1526 = 225 esztendeig.
   • Vencel. 1301–1305 = 4 esztendeig.
    • 44. A pápa beavatkozása a király választásba. Csák Máté. Vencel megkoronáztatik; az országból eltávozik.
   • 44. A pápa beavatkozása a király választásba. Csák Máté. Vencel megkoronáztatik; az országból eltávozik.
   • Otto. 1305–1308 = 3 esztendeig.
    • 45. A nemzet jogaihoz ragaszkodik. Otto bajor herceg királylyá választatik, s titkon az országba jő. Apor László. Otto elhagyja az országot.
   • 45. A nemzet jogaihoz ragaszkodik. Otto bajor herceg királylyá választatik, s titkon az országba jő. Apor László. Otto elhagyja az országot.
   • I. Károly. 1308–1342 = 34 esztendeig.
    • 46. A pápa elösmeri a nemzet szabad választási jogát. Robert Károly. Csák Máté halála. Zách Felicián.
    • 47. Károly háborúi és jeles országlása.
   • 46. A pápa elösmeri a nemzet szabad választási jogát. Robert Károly. Csák Máté halála. Zách Felicián.
   • 47. Károly háborúi és jeles országlása.
   • Nagy Lajos. 1342–1382 = 40 esztendeig.
    • 48. Lajos első kormánytettei; a lázadókat lecsöndesíti.
    • 49. A nápolyi események és hadjáratok. Lengyelország Magyarországgal egyesítetik. Különféle háborúk. Lajos halála.
   • 48. Lajos első kormánytettei; a lázadókat lecsöndesíti.
   • 49. A nápolyi események és hadjáratok. Lengyelország Magyarországgal egyesítetik. Különféle háborúk. Lajos halála.
   • Mária. 1382–1386 = 4 esztendeig.
    • 50. A főurak elégedettlensége.
   • 50. A főurak elégedettlensége.
   • II. Károly. 39 napig.
    • 51. Károly megkoronáztatása és megöletése.
    • 52. A horvát zavarok, a királynék elfogatása. Zsigmond harckészületei.
   • 51. Károly megkoronáztatása és megöletése.
   • 52. A horvát zavarok, a királynék elfogatása. Zsigmond harckészületei.
   • Zsigmond. 1387–1437 = 50 esztendeig.
    • 53. Zsigmond jelleme, nemzetellenies uralkodása. Szerencsétlen hadjárata, törvényei és pazarlása.
   • 53. Zsigmond jelleme, nemzetellenies uralkodása. Szerencsétlen hadjárata, törvényei és pazarlása.
   • Albert. 1437–1439 = 2 esztendeig.
    • 54. Első magyar király a habsburgi házból. Nevezetes törvényei. Háború a törökkel. A király halála.
   • 54. Első magyar király a habsburgi házból. Nevezetes törvényei. Háború a törökkel. A király halála.
   • I. Ulászló. 1440–1444 = 4 esztendeig.
    • 55. Trónvillongások. Az özvegy királyné a koronát több városokkal elzálogosítja.
    • 56. A nagy Hunyady harcai a török ellen, és fényes győzelmei. A várnai ütközet.
   • 55. Trónvillongások. Az özvegy királyné a koronát több városokkal elzálogosítja.
   • 56. A nagy Hunyady harcai a török ellen, és fényes győzelmei. A várnai ütközet.
   • V. László. 1445–1457 = 12 esztendeig.
    • 57. Hunyady kormányzóvá választatása. V. László trónra lépése. Cillei fondorkodásai. Hunyady János halála.
    • 58. Cillei ármányai a Hunyadyak ellen. Cillei megöletése. Hunyady László kivégeztetése. A király menekülése és halála.
   • 57. Hunyady kormányzóvá választatása. V. László trónra lépése. Cillei fondorkodásai. Hunyady János halála.
   • 58. Cillei ármányai a Hunyadyak ellen. Cillei megöletése. Hunyady László kivégeztetése. A király menekülése és halála.
   • I. Mátyás. 1458–1490 = 32 esztendeig.
    • 59. Mátyás királylyá választatása. Erélyes uralkodása. A koronát Fridriktől kiváltja.
    • 60. Mátyás hadjáratai. Kinizsy Pál. Mátyás halála.
    • 61. Mátyás dicső emlékezete.
   • 59. Mátyás királylyá választatása. Erélyes uralkodása. A koronát Fridriktől kiváltja.
   • 60. Mátyás hadjáratai. Kinizsy Pál. Mátyás halála.
   • 61. Mátyás dicső emlékezete.
   • II. Ulászló. 1490–1516 = 26 esztendeig.
    • 62. Ulászló gyenge uralkodása. A rákosi országgyülés.
    • 63. A paraszt háború. Dózsa György. A király halála.
   • 62. Ulászló gyenge uralkodása. A rákosi országgyülés.
   • 63. A paraszt háború. Dózsa György. A király halála.
   • II. Lajos. 1516–1526 = 10 esztendeig.
    • 64. A királyi tekintély bukása; az ország siralmas állapota. A reformatio.
    • 65. A mohácsi veszedelem. Lajos halála.
   • 64. A királyi tekintély bukása; az ország siralmas állapota. A reformatio.
   • 65. A mohácsi veszedelem. Lajos halála.
   • Zápolya János.
  • Vencel. 1301–1305 = 4 esztendeig.
   • 44. A pápa beavatkozása a király választásba. Csák Máté. Vencel megkoronáztatik; az országból eltávozik.
  • 44. A pápa beavatkozása a király választásba. Csák Máté. Vencel megkoronáztatik; az országból eltávozik.
  • Otto. 1305–1308 = 3 esztendeig.
   • 45. A nemzet jogaihoz ragaszkodik. Otto bajor herceg királylyá választatik, s titkon az országba jő. Apor László. Otto elhagyja az országot.
  • 45. A nemzet jogaihoz ragaszkodik. Otto bajor herceg királylyá választatik, s titkon az országba jő. Apor László. Otto elhagyja az országot.
  • I. Károly. 1308–1342 = 34 esztendeig.
   • 46. A pápa elösmeri a nemzet szabad választási jogát. Robert Károly. Csák Máté halála. Zách Felicián.
   • 47. Károly háborúi és jeles országlása.
  • 46. A pápa elösmeri a nemzet szabad választási jogát. Robert Károly. Csák Máté halála. Zách Felicián.
  • 47. Károly háborúi és jeles országlása.
  • Nagy Lajos. 1342–1382 = 40 esztendeig.
   • 48. Lajos első kormánytettei; a lázadókat lecsöndesíti.
   • 49. A nápolyi események és hadjáratok. Lengyelország Magyarországgal egyesítetik. Különféle háborúk. Lajos halála.
  • 48. Lajos első kormánytettei; a lázadókat lecsöndesíti.
  • 49. A nápolyi események és hadjáratok. Lengyelország Magyarországgal egyesítetik. Különféle háborúk. Lajos halála.
  • Mária. 1382–1386 = 4 esztendeig.
   • 50. A főurak elégedettlensége.
  • 50. A főurak elégedettlensége.
  • II. Károly. 39 napig.
   • 51. Károly megkoronáztatása és megöletése.
   • 52. A horvát zavarok, a királynék elfogatása. Zsigmond harckészületei.
  • 51. Károly megkoronáztatása és megöletése.
  • 52. A horvát zavarok, a királynék elfogatása. Zsigmond harckészületei.
  • Zsigmond. 1387–1437 = 50 esztendeig.
   • 53. Zsigmond jelleme, nemzetellenies uralkodása. Szerencsétlen hadjárata, törvényei és pazarlása.
  • 53. Zsigmond jelleme, nemzetellenies uralkodása. Szerencsétlen hadjárata, törvényei és pazarlása.
  • Albert. 1437–1439 = 2 esztendeig.
   • 54. Első magyar király a habsburgi házból. Nevezetes törvényei. Háború a törökkel. A király halála.
  • 54. Első magyar király a habsburgi házból. Nevezetes törvényei. Háború a törökkel. A király halála.
  • I. Ulászló. 1440–1444 = 4 esztendeig.
   • 55. Trónvillongások. Az özvegy királyné a koronát több városokkal elzálogosítja.
   • 56. A nagy Hunyady harcai a török ellen, és fényes győzelmei. A várnai ütközet.
  • 55. Trónvillongások. Az özvegy királyné a koronát több városokkal elzálogosítja.
  • 56. A nagy Hunyady harcai a török ellen, és fényes győzelmei. A várnai ütközet.
  • V. László. 1445–1457 = 12 esztendeig.
   • 57. Hunyady kormányzóvá választatása. V. László trónra lépése. Cillei fondorkodásai. Hunyady János halála.
   • 58. Cillei ármányai a Hunyadyak ellen. Cillei megöletése. Hunyady László kivégeztetése. A király menekülése és halála.
  • 57. Hunyady kormányzóvá választatása. V. László trónra lépése. Cillei fondorkodásai. Hunyady János halála.
  • 58. Cillei ármányai a Hunyadyak ellen. Cillei megöletése. Hunyady László kivégeztetése. A király menekülése és halála.
  • I. Mátyás. 1458–1490 = 32 esztendeig.
   • 59. Mátyás királylyá választatása. Erélyes uralkodása. A koronát Fridriktől kiváltja.
   • 60. Mátyás hadjáratai. Kinizsy Pál. Mátyás halála.
   • 61. Mátyás dicső emlékezete.
  • 59. Mátyás királylyá választatása. Erélyes uralkodása. A koronát Fridriktől kiváltja.
  • 60. Mátyás hadjáratai. Kinizsy Pál. Mátyás halála.
  • 61. Mátyás dicső emlékezete.
  • II. Ulászló. 1490–1516 = 26 esztendeig.
   • 62. Ulászló gyenge uralkodása. A rákosi országgyülés.
   • 63. A paraszt háború. Dózsa György. A király halála.
  • 62. Ulászló gyenge uralkodása. A rákosi országgyülés.
  • 63. A paraszt háború. Dózsa György. A király halála.
  • II. Lajos. 1516–1526 = 10 esztendeig.
   • 64. A királyi tekintély bukása; az ország siralmas állapota. A reformatio.
   • 65. A mohácsi veszedelem. Lajos halála.
  • 64. A királyi tekintély bukása; az ország siralmas állapota. A reformatio.
  • 65. A mohácsi veszedelem. Lajos halála.
  • Zápolya János.
  • Magyarország a habsburgi házból származott királyok alatt.
   • I. Ferdinánd. 1527–1564 = 37 esztendeig.
    • 66. Trónvillongás; a két király megkoronáztatása. Zápolya a törököt hivja segitségül.
    • 67. A nagyváradi béke. Zápolya János halála. Uj háború a törökkel, melyben Buda török kézre jut. Fegyvernyugvás.
   • 66. Trónvillongás; a két király megkoronáztatása. Zápolya a törököt hivja segitségül.
   • 67. A nagyváradi béke. Zápolya János halála. Uj háború a törökkel, melyben Buda török kézre jut. Fegyvernyugvás.
   • Miksa. 1564–1576 = 12 esztendeig.
    • 68. Zápolya Zsigmond. A török uj beütése. Szigetvár ostroma.
    • 69. Békekötések. Báthory István. A reformatio gyarapodása. Blandrata György.
   • 68. Zápolya Zsigmond. A török uj beütése. Szigetvár ostroma.
   • 69. Békekötések. Báthory István. A reformatio gyarapodása. Blandrata György.
   • Rudolf. 1576–1608 = 32 esztendeig.
    • 70. Török háborúk. Győr árulás általi elesése és visszafoglalása. A király hajlama a tudományok iránt. Bocskay.
   • 70. Török háborúk. Győr árulás általi elesése és visszafoglalása. A király hajlama a tudományok iránt. Bocskay.
   • II. Mátyás. 1608–1619 = 11 esztendeig.
    • 71. A koronázó országgyülés. Pázmány Péter.
   • 71. A koronázó országgyülés. Pázmány Péter.
   • II. Ferdinánd. 1619–1637 = 18 esztendeig.
    • 72. A harminc éves háború kezdete. Bethlen Gábor.
   • 72. A harminc éves háború kezdete. Bethlen Gábor.
   • III. Ferdinánd. 1637–1657 = 20 esztendeig.
    • 73. A pozsonyi országgyülés. I. Rákóczy György. A linci béke.
   • 73. A pozsonyi országgyülés. I. Rákóczy György. A linci béke.
   • I. Leopold. 1657–1705 = 48 esztendeig.
    • 74. A törökök dulongásai. Zrinyi Miklós. A szent gothárdi ütközet.
    • 75. A Vesselényi féle összeesküvés.
    • 76. Az alkotmány eltörlése. Tököly Imre. Bécs ostroma.
   • 74. A törökök dulongásai. Zrinyi Miklós. A szent gothárdi ütközet.
   • 75. A Vesselényi féle összeesküvés.
   • 76. Az alkotmány eltörlése. Tököly Imre. Bécs ostroma.
   • Buda visszavétele.
    • 77. A török feletti győzelmek. A karlovici béke. Az örökösödési jog megállapítása.
    • 78. Uj elégületlenség. II. Rákóczy Ferenc. Leopold halála.
   • 77. A török feletti győzelmek. A karlovici béke. Az örökösödési jog megállapítása.
   • 78. Uj elégületlenség. II. Rákóczy Ferenc. Leopold halála.
   • I. József. 1705–1711 = 6 esztendeig.
    • 79. A Rákóczyféle forradalom legyőzése. A szatmári béke.
   • 79. A Rákóczyféle forradalom legyőzése. A szatmári béke.
   • III. Károly. 1711–1740 = 29 esztendeig.
    • 80. Az ország jogai és szabadságainak megerősítése. A Sanctio Pragmatica.
    • 81. Török háborúk. Itélő táblák. A selyemtenyésztés.
   • 80. Az ország jogai és szabadságainak megerősítése. A Sanctio Pragmatica.
   • 81. Török háborúk. Itélő táblák. A selyemtenyésztés.
   • Mária Therezia. 1740–1780 = 40 esztendeig.
    • 82. Az 1741-ki országgyülés. A magyarok törvényimádása.
    • 83. A királyné hálája s bölcs kormányzata.
   • 82. Az 1741-ki országgyülés. A magyarok törvényimádása.
   • 83. A királyné hálája s bölcs kormányzata.
   • II. József. 1780–1790 = 10 esztendeig.
    • 84. József nagyszerű, de alkotmányellenes ujításai.
    • 85. Az ország aggodalmai és feliratai. Az erdélyi oláhok lázadása. József halála.
   • 84. József nagyszerű, de alkotmányellenes ujításai.
   • 85. Az ország aggodalmai és feliratai. Az erdélyi oláhok lázadása. József halála.
   • II. Leopold. 1790–1792 = 2 esztendeig.
    • 86. A nemzet kibékítése. Török mozgalmak.
   • 86. A nemzet kibékítése. Török mozgalmak.
   • I. Ferenc. 1792–1835 = 43 esztendeig.
    • 87. A francia háborúk. A nemzet, különösen a főurak hazafiúi buzgósága.
    • 88. A pénzzavar. Az 1830-ki országgyülés. Cholera. Ferenc halála.
   • 87. A francia háborúk. A nemzet, különösen a főurak hazafiúi buzgósága.
   • 88. A pénzzavar. Az 1830-ki országgyülés. Cholera. Ferenc halála.
   • V. Ferdinánd.
    • 89. Ferdinánd alkotmányos uralkodása; nevezetes törvényei; az ország fejlődése.
    • 90. József nádor halála. Az 1848-ki események.
   • 89. Ferdinánd alkotmányos uralkodása; nevezetes törvényei; az ország fejlődése.
   • 90. József nádor halála. Az 1848-ki események.
   • Ferenc József
   • Javítások.
  • I. Ferdinánd. 1527–1564 = 37 esztendeig.
   • 66. Trónvillongás; a két király megkoronáztatása. Zápolya a törököt hivja segitségül.
   • 67. A nagyváradi béke. Zápolya János halála. Uj háború a törökkel, melyben Buda török kézre jut. Fegyvernyugvás.
  • 66. Trónvillongás; a két király megkoronáztatása. Zápolya a törököt hivja segitségül.
  • 67. A nagyváradi béke. Zápolya János halála. Uj háború a törökkel, melyben Buda török kézre jut. Fegyvernyugvás.
  • Miksa. 1564–1576 = 12 esztendeig.
   • 68. Zápolya Zsigmond. A török uj beütése. Szigetvár ostroma.
   • 69. Békekötések. Báthory István. A reformatio gyarapodása. Blandrata György.
  • 68. Zápolya Zsigmond. A török uj beütése. Szigetvár ostroma.
  • 69. Békekötések. Báthory István. A reformatio gyarapodása. Blandrata György.
  • Rudolf. 1576–1608 = 32 esztendeig.
   • 70. Török háborúk. Győr árulás általi elesése és visszafoglalása. A király hajlama a tudományok iránt. Bocskay.
  • 70. Török háborúk. Győr árulás általi elesése és visszafoglalása. A király hajlama a tudományok iránt. Bocskay.
  • II. Mátyás. 1608–1619 = 11 esztendeig.
   • 71. A koronázó országgyülés. Pázmány Péter.
  • 71. A koronázó országgyülés. Pázmány Péter.
  • II. Ferdinánd. 1619–1637 = 18 esztendeig.
   • 72. A harminc éves háború kezdete. Bethlen Gábor.
  • 72. A harminc éves háború kezdete. Bethlen Gábor.
  • III. Ferdinánd. 1637–1657 = 20 esztendeig.
   • 73. A pozsonyi országgyülés. I. Rákóczy György. A linci béke.
  • 73. A pozsonyi országgyülés. I. Rákóczy György. A linci béke.
  • I. Leopold. 1657–1705 = 48 esztendeig.
   • 74. A törökök dulongásai. Zrinyi Miklós. A szent gothárdi ütközet.
   • 75. A Vesselényi féle összeesküvés.
   • 76. Az alkotmány eltörlése. Tököly Imre. Bécs ostroma.
  • 74. A törökök dulongásai. Zrinyi Miklós. A szent gothárdi ütközet.
  • 75. A Vesselényi féle összeesküvés.
  • 76. Az alkotmány eltörlése. Tököly Imre. Bécs ostroma.
  • Buda visszavétele.
   • 77. A török feletti győzelmek. A karlovici béke. Az örökösödési jog megállapítása.
   • 78. Uj elégületlenség. II. Rákóczy Ferenc. Leopold halála.
  • 77. A török feletti győzelmek. A karlovici béke. Az örökösödési jog megállapítása.
  • 78. Uj elégületlenség. II. Rákóczy Ferenc. Leopold halála.
  • I. József. 1705–1711 = 6 esztendeig.
   • 79. A Rákóczyféle forradalom legyőzése. A szatmári béke.
  • 79. A Rákóczyféle forradalom legyőzése. A szatmári béke.
  • III. Károly. 1711–1740 = 29 esztendeig.
   • 80. Az ország jogai és szabadságainak megerősítése. A Sanctio Pragmatica.
   • 81. Török háborúk. Itélő táblák. A selyemtenyésztés.
  • 80. Az ország jogai és szabadságainak megerősítése. A Sanctio Pragmatica.
  • 81. Török háborúk. Itélő táblák. A selyemtenyésztés.
  • Mária Therezia. 1740–1780 = 40 esztendeig.
   • 82. Az 1741-ki országgyülés. A magyarok törvényimádása.
   • 83. A királyné hálája s bölcs kormányzata.
  • 82. Az 1741-ki országgyülés. A magyarok törvényimádása.
  • 83. A királyné hálája s bölcs kormányzata.
  • II. József. 1780–1790 = 10 esztendeig.
   • 84. József nagyszerű, de alkotmányellenes ujításai.
   • 85. Az ország aggodalmai és feliratai. Az erdélyi oláhok lázadása. József halála.
  • 84. József nagyszerű, de alkotmányellenes ujításai.
  • 85. Az ország aggodalmai és feliratai. Az erdélyi oláhok lázadása. József halála.
  • II. Leopold. 1790–1792 = 2 esztendeig.
   • 86. A nemzet kibékítése. Török mozgalmak.
  • 86. A nemzet kibékítése. Török mozgalmak.
  • I. Ferenc. 1792–1835 = 43 esztendeig.
   • 87. A francia háborúk. A nemzet, különösen a főurak hazafiúi buzgósága.
   • 88. A pénzzavar. Az 1830-ki országgyülés. Cholera. Ferenc halála.
  • 87. A francia háborúk. A nemzet, különösen a főurak hazafiúi buzgósága.
  • 88. A pénzzavar. Az 1830-ki országgyülés. Cholera. Ferenc halála.
  • V. Ferdinánd.
   • 89. Ferdinánd alkotmányos uralkodása; nevezetes törvényei; az ország fejlődése.
   • 90. József nádor halála. Az 1848-ki események.
  • 89. Ferdinánd alkotmányos uralkodása; nevezetes törvényei; az ország fejlődése.
  • 90. József nádor halála. Az 1848-ki események.
  • Ferenc József
  • Javítások.
  • *** START: FULL LICENSE *** THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK
   • Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg-tm electronic works
   • Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
   • Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
   • Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
   • Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic works.
  • Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg-tm electronic works
  • Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
  • Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
  • Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
  • Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic works.
  No review for this book yet, be the first to review.
   No comment for this book yet, be the first to comment
   Also Available On
   App store smallGoogle play small
   Categories
   Curated Lists
   • Pattern Recognition and Machine Learning (Information Science and Statistics)
    by Christopher M. Bishop
    Data mining
    by I. H. Witten
    The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction
    by Various
    See more...
   • CK-12 Chemistry
    by Various
    Concept Development Studies in Chemistry
    by John Hutchinson
    An Introduction to Chemistry - Atoms First
    by Mark Bishop
    See more...
   • Microsoft Word - How to Use Advanced Algebra II.doc
    by Jonathan Emmons
    Advanced Algebra II: Activities and Homework
    by Kenny Felder
    de2de
    by
    See more...
   • The Sun Who Lost His Way
    by
    Tania is a Detective
    by Kanika G
    Firenze_s-Light
    by
    See more...
   • Java 3D Programming
    by Daniel Selman
    The Java EE 6 Tutorial
    by Oracle Corporation
    JavaKid811
    by
    See more...