OpenBook Україна
Відродження нації - ч. 3
Винниченко
Відродження нації - ч. 3
Description
Contents
Reviews


частина 3


Українською мовою. 312 стор.


Друкований текст для вичитування взято з: В. Винниченко. Відродження нації. Видавництво «Дзвін», Київ - Відень,1920.


Остаточне вичитування, форматування і оформлення тексту: © OpenBook, 2023


Відмінна якість: електронний текст книги повністю відповідає друкованому оригіналу!


Language
Ukrainian
ISBN
Unknown
ЩЕ ОДНА ЛЕКЦІЯ
РОЗДІЛ I. ГЕТЬМАНСЬКИЙ ПЕРЕВОРОТ
1. Понура німецько-ґенеральська оперетка.
2. Німецько-поміщицько-офіцерські літературні твори.
3. Яка ж ріжниця?
4. Zu spät.
5. Урядовий пиріг.
РОЗДІЛ II. СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНА РЕАКЦІЯ ГЕТЬМАНЩИНИ
1. Ґенеральний з’їзд грабіжників.
2. Сласна лють аґрарних паразітів.
3. Діяльність «культурно-творчих сил» у місті.
4. Лівіще навіть за Шейдеманів.
5. Річ не в лизоблюдах і прохвостах.
РОЗДІЛ III. НАЦІОНАЛЬНА КОНТРРЕВОЛЮЦІЯ ГЕТЬМАНЩИНИ
1. Скакання руської буржуазії по українськи.
2. Підготовча любов протофісовців.
3. «Бачили очі, що купували, їжте, хоч повилазьте»
4. Русько-німецька змова.
5. Неминучий наслідок підготовчої любови.
РОЗДІЛ IV. ПІДГОТОВКА ПОВСТАННЯ
1. Перші трудні кроки.
2. Ґазетні люди проти авантюри.
3. Останні підготовчі обійми.
4. «Святу, патріотичну» петлю закинено.
5. Удар у серце гетьманщини.
РОЗДІЛ V. ПОВСТАННЯ, ЯК СЕЛЯНСЬКО-РОБІТНИЧА РЕВОЛЮЦІЯ
1. Два способи.
2. Початок петлюрівщини.
3. Пожежа революції.
4. Страх обивателів з «Верховної Влади» перед соціалістичною революцією.
5. Хуторянка знов боїться пролетаріата.
6. По укочених стежках.
7. Діяльність представників Директорії.
РОЗДІЛ VI. РОЗВИТОК РЕВОЛЮЦІЇ
1. Вороги з усіх боків.
2. Найбільш шкодлива небезпека.
3. «Національні герої» в ванні славословія.
4. Декларація Директорії.
РОЗДІЛ VII. ПРИГЛУШЕННЯ РЕВОЛЮЦІЇ Й КІНЕЦЬ ДИРЕКТОРІЇ
1. Діяльність по неоголошеній програмі.
2. Безконтрольність і контрреволюційність отаманської влади.
3. Пятаковщина служить отаманщині.
4. Кінець Директорії.
РОЗДІЛ VIII. ДРУГА ВІЙНА З СОВІТСЬКОЮ РОСІЄЮ
1. Знову війна з власним народом.
2. Радіотелеґрафична полеміка.
3. З одного боку - пятаковщина.
4. А з другого - отаманщина.
РОЗДІЛ IX. ДРУГИЙ ВИХІД ІЗ КИЇВА
1. Шантаж отаманщини й «Верховна Влада».
2. Грізний ультиматум «підпорядкованих» до «непідпорядкованих».
3. Свято поєднання й «Мертворождений».
4. Неминучий результат роботи непідпорядкованих нікчем.
РОЗДІЛ X. ШУКАННЯ ПОМОЧИ В АНТАНТИ
1. Таємний договір українсько-русько-французської контрреволюції.
2. Руки вгору! Гаманець, життя і честь!
3. «Вигнать, як собак!»
4. Хоч навздогін пацнути копитом.
5. Цінично-нахабний «акт».
6. Два моменти.
7. Нічого, крім «Загального Наказу № 28».
РОЗДІЛ XI. ПЕРІОД МІЖ ВІННИЦЕЮ Й КАМ’ЯНЦЕМ
1. Перемоги отаманщини наліво й направо.
2. Ваґонний циганський табор.
3. Другий простий «національний герой» проти головного «національного героя».
РОЗДІЛ XII. ПОЛІТИКА РОСІЙСЬКИХ КОМУНІСТІВ НА ВКРАЇНІ
1. Шлях до хліба й вугілля пробито.
2. Надзвичайна аналоґія «або» заповіт цариці Катерини.
3. «Наклепи» Директорії.
4. Наївність мадьярських комуністів.
5. Хліб, цукор, вугіль і пятаковщина.
6. Відповідні наслідки пятаковської «соціалістичности».
РОЗДІЛ XIII. РОЗВИТОК РЕАКЦІЙНОСТИ РЕЖИМУ ОТАМАНЩИНИ
1. Між двох стін і «оріентація на власні сили».
2. Гарцювання отаманії й голосіння хуторянки.
3. Отаманщина при ґранті погромного резервуару.
4. Отамансько-ідейні підоснови погромів.
5. Замісць державности - петлюрівщина.
РОЗДІЛ XIV. БОРОТЬБА ЗА ДЕРЖАВНІСТЬ ГАЛИЦЬКОЇ УКРАЇНИ
1. Не складна історія.
2. Антантський пес між Сходом і Заходом Европи.
3. Кулуарно-нафтяні «патріоти-вожді».
РОЗДІЛ XV. ОРІЄНТАЦІЇ ОТАМАНЩИНИ
1. Безглузде завдання.
2. Гергепа за-кордоном.
3. Даремне підскакування.
4. Страшний сприятливий момент.
РОЗДІЛ XVI. ВІДНОСИНИ КАМ’ЯНЕЦЬКОЇ ВЛАДИ З ДЕНІКІНИМ
1. Отаманщина береже кров денікінців.
2. Прапор соціальної дружби з катом українського народу.
3. Міщансько-отаманське шукання правди на світі.
РОЗДІЛ XVII. КІНЕЦЬ ОТАМАНЩИНИ
1. Невиконані слізні обіцяння.
2. Продаж України на два боки.
3. Останні ганебні конвульсії отаманщини.
4. На розбурханому морі.
РОЗДІЛ XVIII. НА ПОРОЗІ НОВОЇ ДОБИ
1. Наслідок болючого досвіду.
2. Занадта об’єктивність? непевність переконання? чи тільки тактика?
3. Так мусить бути.
4. На порозі нової доби.
Виноски
The book hasn't received reviews yet.