Meetkundig Schoolboek
Hendrik Sluijters
Science & Math
Meetkundig Schoolboek
Free
Description
Contents
Reviews
Language
Dutch
ISBN
Unknown
MEETKUNDIG SCHOOLBOEK.
DOOR H. SLUIJTERS. 1848
VOORBERIGT VOOR DEN TWEEDEN DRUK.
H. SLUIJTERS.
VOORBERIGT.
H. SLUIJTERS.
INHOUD.
VERKLARING VAN EENIGE TEEKENS. TAFELS VAN MATEN.
EERSTE HOOFDDEEL.
DE MEETKUNST DER VLAKKEN OF OPPERVLAKTEN.
DE MEETKUNST DER VLAKKEN OF OPPERVLAKTEN.
TWEEDE HOOFDDEEL.
OVER DE LIGCHAMEN.
OVER DE LIGCHAMEN.
VERKLARING VAN EENIGE TEEKENS, BIJ DE MEETKUNST IN GEBRUIK.
MEETKUNDIG SCHOOLBOEK
EERSTE HOOFDDEEL.
DE MEETKUNST DER VLAKKEN OF OPPERVLAKTEN.
DE MEETKUNST DER VLAKKEN OF OPPERVLAKTEN.
TWEEDE HOOFDDEEL.
OVER DE LIGCHAMEN.
OVER DE LIGCHAMEN.
The book hasn't received reviews yet.