Uit het leven van Dik Trom
Free

Uit het leven van Dik Trom

By Cornelis Johannes Kieviet
Free
Book Description
Table of Contents
 • Uit het leven van
 • Dik Trom
  • Door C. Joh. Kieviet Zesde druk Geïllustreerd door Joh. Braakensiek
  • Alkmaar—P. Kluitman.
  • Inhoud.
  • Eerste Hoofdstuk.
  • Dirk wordt geboren en krijgt een naam.
  • Tweede Hoofdstuk.
  • Dirk en de baker worden kwade vrienden.
  • Derde Hoofdstuk.
  • Dirk begint te kruipen en kattekwaad te doen.
  • Vierde Hoofdstuk.
  • Dirk wordt in een dubbelen zin dik en gaat op den ingeslagen weg voort.
  • Vijfde Hoofdstuk.
  • Dik ondergaat eene gedaanteverwisseling en blijft toch dezelfde.
  • Zesde Hoofdstuk.
  • Hoe Dik uit varen ging.
  • Zevende Hoofdstuk.
  • Dik gaat naar school.
  • Achtste Hoofdstuk.
  • Dik en de juffrouw.
  • Negende Hoofdstuk.
  • Dik en de heks van den Achterweg.
  • Tiende Hoofdstuk.
  • Een eerzame weduwe en een zeldzame ezel.
  • Elfde Hoofdstuk.
  • Hoe Dik kwaad deed, en Bruin er een pak slaag voor kreeg.
  • Twaalfde Hoofdstuk.
  • Flipsen wordt nog boozer.
  • Dertiende Hoofdstuk.
  • Boontje komt om zijn loontje.
  • Veertiende Hoofdstuk.
  • Hoe Dik op vrije voeten geraakte en een goed besluit nam.
  • Vijftiende Hoofdstuk.
  • Paarden en ezels.
  • Zestiende Hoofdstuk.
  • Hoe Dik de heks voorthielp.
  • Zeventiende Hoofdstuk.
  • Een ongeluk komt zelden alleen.
  • Achttiende Hoofdstuk.
  • Het slot van de geschiedenis.
  • De Drie Matrozen van Michiel de Ruijter
  • In den Opgang
  • Zooeven verschenen!
  • Op Vijverhoek
  • Floris de Vijfde
  • Uit de Gedenkschriften van een Schooljongen
  • Van deze zalige vacantie vertelt het boek:
  • Heintje’s Groote Vacantie
  • Juffertje Wildzang
  • In de Vacantie
  • Bibliotheek voor Jongens en Meisjes.
  • Colofon
   • Beschikbaarheid
   • Codering
   • Documentgeschiedenis
   • Externe Referenties
   • Verbeteringen
  • Beschikbaarheid
  • Codering
  • Documentgeschiedenis
  • Externe Referenties
  • Verbeteringen
  No review for this book yet, be the first to review.
   No comment for this book yet, be the first to comment
   You May Also Like
   Gouden Daden
   Free
   Gouden Daden
   By Cornelis Johannes Kieviet
   Free
   De Zoon van Dik Trom
   By Cornelis Johannes Kieviet
   De Kennemer Vrijbuiter
   Free
   De Kennemer Vrijbuiter
   By Cornelis Johannes Kieviet
   Wilde Bob
   Free
   Wilde Bob
   By Cornelis Johannes Kieviet
   Jongens van Oudt-Holland
   Free
   Jongens van Oudt-Holland
   By Cornelis Johannes Kieviet
   Dik Trom en zijn Dorpsgenooten
   Free
   Dik Trom en zijn Dorpsgenooten
   By Cornelis Johannes Kieviet
   De Twee Broeders
Een Kennemer Legende uit de jaren 1420-1436
   Free
   De Twee Broeders Een Kennemer Legende uit de jaren 1420-1436
   By W. J. Hofdijk, Cornelis Johannes Kieviet
   Also Available On
   App store smallGoogle play small
   Categories
   Curated Lists
   • Pattern Recognition and Machine Learning (Information Science and Statistics)
    by Christopher M. Bishop
    Data mining
    by I. H. Witten
    The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction
    by Various
    See more...
   • CK-12 Chemistry
    by Various
    Concept Development Studies in Chemistry
    by John Hutchinson
    An Introduction to Chemistry - Atoms First
    by Mark Bishop
    See more...
   • Microsoft Word - How to Use Advanced Algebra II.doc
    by Jonathan Emmons
    Advanced Algebra II: Activities and Homework
    by Kenny Felder
    de2de
    by
    See more...
   • The Sun Who Lost His Way
    by
    Tania is a Detective
    by Kanika G
    Firenze_s-Light
    by
    See more...
   • Java 3D Programming
    by Daniel Selman
    The Java EE 6 Tutorial
    by Oracle Corporation
    JavaKid811
    by
    See more...