Reize van Maarten Gerritsz. Vries in 1643 naar het Noorden en Oosten van Japan volgens het journaal gehouden door C.J. Coen, op het schip Castricum
P. F. von Siebold, C. J. Coen
Reize van Maarten Gerritsz. Vries in 1643 naar het Noorden en Oosten van Japan volgens het journaal gehouden door C.J. Coen, op het schip Castricum
Free
Description
Contents
Reviews
Language
Dutch
ISBN
Unknown
REIZE VAN MAARTEN GERRITSZ. VRIES IN 1643 NAAR HET NOORDEN EN OOSTEN VAN JAPAN,
VERBETERINGEN.
INHOUD.
INLEIDING.
INSTRUCTIE
REMONSTRANTIE
ORDRE TOT DE ZEYLAEGIE
JOURNAEL
JOURNAEL VAN DE MAENT APRIL, IN ’T CORT BEREECKENT VOLGENS ONSE SEYLAGIE, BEGINNENDE 145 GR. 30 MIN. BEOOSTEN DE MERIDIAEN VAN TENERIFFA ENDE VAN DE BREETE VAN 0 GR. 54 MIN. BENOORDEN DE LINIA EQUINOCTIAEL, DOOR CORNELISZ JANSZ. COEN, OPPERSTIERMAN, ANNO 1643.
BIJLAGEN.
EXTRACTEN
Saturdagh den 17de January Ao. 1643.
No. 1.
No. 1.
Vrydagh den 23ste January Ao. 1643.
No. 2.
No. 2.
Maendagh den 2den February Ao. 1643.
No. 3.
No. 4.
No. 5.
No. 6.
No. 7.
No. 8.
No. 3.
No. 4.
No. 5.
No. 6.
No. 7.
No. 8.
Extract uyt Batavia’s Daghregister, do. 14 December, 1643.
No. 9.
No. 9.
MAERTEN GERRITSZ. VRIES[37].
No. 10.
No. 10.
CORNELIS JANSZ. COEN.
AANTEEKENINGEN.
AARDRIJKS- EN VOLKENKUNDIGE TOELICHTINGEN
I. DE ONTDEKKING VAN HET EILAND BRESKENS EN VAN DE QUAST’S EILANDEN.
II. DE ONTDEKKING VAN DE TASMAN’S EILANDEN.
III. DE ONTDEKKING VAN DE OOSTKUST VAN JAPAN VAN DE KAAP SIROFAMA VAN NIPPON (HOEK BOSHO) TOT DEN NOORDHOEK.
IV. DE ONTDEKKING VAN HET LAND VAN JEZO.
DE STAM DER AINO’S.
DE TAAL DER AINO’S.
AINO-GESPREKKEN.
VERZAMELING VAN AINO-WOORDEN.
VOORTBRENGSELEN DER AINO-LANDEN.
HET DIERENRIJK.
HET PLANTENRIJK.
DELFSTOFFEN.
TAFEL VAN VERGELIJKING VAN DE BREEDTE- EN LENGTEBEPALINGEN VAN DE VOORNAAMSTE PUNTEN EN PLAATSEN VAN JEZO, DE ZUIDELIJKE KURILEN EN VAN KRAFTO.
BIJ DEN UITGEVER DEZES ZIJN MEDE TE BEKOMEN DE NAVOLGENDE WERKEN UITGEGEVEN VAN WEGE HET KON. INSTITUUT VOOR NEDERL. INDIË.
The book hasn't received reviews yet.