Historisch dagverhaal der reize van den heer De Lesseps Zedert het verlaten van den Heer Graaf de la Perouse en zyne togtgenooten in de haven van St. Pieter & Paulus op Kamchatka, enz.
Free

Historisch dagverhaal der reize van den heer De Lesseps Zedert het verlaten van den Heer Graaf de la Perouse en zyne togtgenooten in de haven van St. Pieter & Paulus op Kamchatka, enz.

By Bartholemy de Lesseps
Free
Book Description
Table of Contents
 • HISTORISCH DAGVERHAAL DER REIZE VAN DEN HEER DE LESSEPS,
 • EERSTE DEEL.
  • VOORBERICHT.
  • INLEIDING.
  • 1787. September Te St. Pieter & Paulus.
  • den 29.
   • Ik verlaat de Fregatten en ontfang mijne brieven.
   • Ik blyf onder het toeverzigt van den Heer Kasloff, Russisch Bevelhebber.
  • Ik verlaat de Fregatten en ontfang mijne brieven.
  • Ik blyf onder het toeverzigt van den Heer Kasloff, Russisch Bevelhebber.
  • den 30.
   • Vertrek van de Fregatten des Konings.
   • Onmogelijkheid om mij naar Okotsk te begeeven voor den aanvang der sleedevaart.
  • Vertrek van de Fregatten des Konings.
  • Onmogelijkheid om mij naar Okotsk te begeeven voor den aanvang der sleedevaart.
  • 1787. October Te St. Pieter & Paulus.
   • Beschrijving van de Haven van St. Pieter & Paulus en van een ontwerp daar toe betrekkelyk.
   • Aart van den grond.
   • Luchtgesteldheid.
   • Rivieren welke in de Baaij van Avatscha uitwateren.
  • Beschrijving van de Haven van St. Pieter & Paulus en van een ontwerp daar toe betrekkelyk.
  • Aart van den grond.
  • Luchtgesteldheid.
  • Rivieren welke in de Baaij van Avatscha uitwateren.
  • 1787. October
   • Vertrek van St. Pieter & Paulus.
   • Aankomst en verblijf te Paratounka.
  • Vertrek van St. Pieter & Paulus.
  • Aankomst en verblijf te Paratounka.
  • 1787. October Te Paratounka.
   • Beschrijving van dat Dorp.
   • Wooningen der Kamschatters.
   • Beschrijving der Balagans.
   • Beschrijving der Isbas.
   • Opperhoofd of Rechter van ieder Ostrog.
  • Beschrijving van dat Dorp.
  • Wooningen der Kamschatters.
  • Beschrijving der Balagans.
  • Beschrijving der Isbas.
  • Opperhoofd of Rechter van ieder Ostrog.
  • Den 8.
   • Aanmerkingen over de kerk en de omgeleegen streeken van Paratounka.
  • Aanmerkingen over de kerk en de omgeleegen streeken van Paratounka.
  • Den 9.
   • Vertrek van Paratounka.
  • Vertrek van Paratounka.
  • 1787. October
   • Aankomst te Koriaki.
   • Beschrijving van dit Ostrog.
  • Aankomst te Koriaki.
  • Beschrijving van dit Ostrog.
  • Den 10.
   • Vertrek van Koriaki.
  • Vertrek van Koriaki.
  • 1787. October De baden en heete bronnen van Natchikin.
   • Aankomst en verblijf bij de baden van Natchikin.
  • Aankomst en verblijf bij de baden van Natchikin.
  • Den 11.
   • Beschrijving der warme bronnen van Natchikin.
   • Beschrijving der baden.
   • Zamenstelling van onze Wooningen bij deeze baden.
  • Beschrijving der warme bronnen van Natchikin.
  • Beschrijving der baden.
  • Zamenstelling van onze Wooningen bij deeze baden.
  • Den 14.
   • Onderrichting om deeze heete wateren te ontbinden.
   • Uitslag van onze proefneemingen.
   • Jagt op eene sabel-marter.
  • Onderrichting om deeze heete wateren te ontbinden.
  • Uitslag van onze proefneemingen.
  • Jagt op eene sabel-marter.
  • Den 16.
   • Toebereidzelen tot ons vertrek.
  • Toebereidzelen tot ons vertrek.
  • 1787. October.
  • Den 17.
   • Vertrek van Natchikin, en bijzonderheden van onze reis.
  • Vertrek van Natchikin, en bijzonderheden van onze reis.
  • 1787. October Te Apatchin.
  • Den 18.
   • Aankomst te Apatchin, en aanmerkingen over dit dorp.
  • Aankomst te Apatchin, en aanmerkingen over dit dorp.
  • 1787. October Te Bolcheretsk.
   • Aankomst te Bolcheretsk.
   • Schipbreuk van het galjoot van Okotsk.
  • Aankomst te Bolcheretsk.
  • Schipbreuk van het galjoot van Okotsk.
  • Den 20.
   • Wij begeeven ons op weg ter ontdekking van het verongelukte schip.
  • Wij begeeven ons op weg ter ontdekking van het verongelukte schip.
  • 1787. October.
   • Gehugt van Tchekafki.
  • Gehugt van Tchekafki.
  • Den 21.
   • Mond van de Bolchaïa-reka.
   • Aanmerkingen over den mond van de Bolchaïareka.
   • Schrikkelijke orcaan.
  • Mond van de Bolchaïa-reka.
  • Aanmerkingen over den mond van de Bolchaïareka.
  • Schrikkelijke orcaan.
  • Den 22.
   • Terugkomst te Bolcheretsk, alwaar ik tot den 27 Januarij 1788. gebleeven ben.
  • Terugkomst te Bolcheretsk, alwaar ik tot den 27 Januarij 1788. gebleeven ben.
  • 1787. October Te Bolcheretsk.
   • Beschrijving van Bolcheretsk.
   • Aanmerkelijk onderscheid tusschen St. Pieter & Paulus & Bolcheretsk.
   • Bevolking van Bolcheretsk.
   • Sluikhandel der Cosakken en anderen.
   • Koophandel in het algemeen.
   • Leevenswijs der Inwoonders van Bolcheretsk en in het algemeen van de Kamschatters.
   • Kleeding.
   • Voedzel.
   • Dranken.
   • Inwoonders van Kamschatka.
   • Inboorlingen.
   • Aanmerkingen over de zeden der Inwooners van Bolcheretsk.
  • Beschrijving van Bolcheretsk.
  • Aanmerkelijk onderscheid tusschen St. Pieter & Paulus & Bolcheretsk.
  • Bevolking van Bolcheretsk.
  • Sluikhandel der Cosakken en anderen.
  • Koophandel in het algemeen.
  • Leevenswijs der Inwoonders van Bolcheretsk en in het algemeen van de Kamschatters.
  • Kleeding.
  • Voedzel.
  • Dranken.
  • Inwoonders van Kamschatka.
  • Inboorlingen.
  • Aanmerkingen over de zeden der Inwooners van Bolcheretsk.
  • 1787. November & December Te Bolcheretsk.
   • Danspartijen, gegeeven aan de Vrouwen te Bolcheretsk, en aanmerkingen geduurende deeze Bals gemaakt.
  • Danspartijen, gegeeven aan de Vrouwen te Bolcheretsk, en aanmerkingen geduurende deeze Bals gemaakt.
  • 1787. December Te Bolcheretsk.
   • Feesten & dansen der Kamschatters.
   • Beeren jagt.
   • Jagt.
   • Vischvangst.
   • De paarden zijn ’er zeldzaam.
   • Honden.
   • Sleeden.
   • Manier waar op men ter Haazen & Patrijzen jagt gaat.
  • Feesten & dansen der Kamschatters.
  • Beeren jagt.
  • Jagt.
  • Vischvangst.
  • De paarden zijn ’er zeldzaam.
  • Honden.
  • Sleeden.
  • Manier waar op men ter Haazen & Patrijzen jagt gaat.
  • 1788. Januarij Te Bolcheretsk.
   • Ziektens.
   • Toverdoctors.
   • Sterke gesteldheid der vrouwen.
   • Geneesmiddel, dat men aan den beer verschuldigt is.
   • Godsdienst.
   • Kerken.
   • Belastingen of Schattingen.
   • Muntspecien.
   • Bezolding van de Soldaaten
   • Bestier.
   • Rechtbanken.
   • Gebruiken omtrent de Erffenissen.
   • Aanmerkingen betreklijk de Huwelijken.
   • Strafoeffeningen.
   • Taal.
   • Aantekeningen over de lugtsgesteldheid.
   • Oorzaaken die de langduurigheid van ons verblijf te Bolcheretsk noodzaakelijk gemaakt hebben.
   • Toebereidzelen tot ons vertrek, bepaald op den 27 Januarij.
  • Ziektens.
  • Toverdoctors.
  • Sterke gesteldheid der vrouwen.
  • Geneesmiddel, dat men aan den beer verschuldigt is.
  • Godsdienst.
  • Kerken.
  • Belastingen of Schattingen.
  • Muntspecien.
  • Bezolding van de Soldaaten
  • Bestier.
  • Rechtbanken.
  • Gebruiken omtrent de Erffenissen.
  • Aanmerkingen betreklijk de Huwelijken.
  • Strafoeffeningen.
  • Taal.
  • Aantekeningen over de lugtsgesteldheid.
  • Oorzaaken die de langduurigheid van ons verblijf te Bolcheretsk noodzaakelijk gemaakt hebben.
  • Toebereidzelen tot ons vertrek, bepaald op den 27 Januarij.
  • Den 27.
   • Vertrek van Bolcheretsk.
  • Vertrek van Bolcheretsk.
  • 1788. Januarij Den 27.
   • Aankomst te Apatchin.
  • Aankomst te Apatchin.
  • 1788. Januarij Den 27. Te Apatchin.
   • Afscheidsgroet van de inwoonders van Bolcheretsk.
   • Oorzaak van de kwade denkbeelden die de inwoonders van Kamschatka omtrent de Franschen opgevat hebben.
  • Afscheidsgroet van de inwoonders van Bolcheretsk.
  • Oorzaak van de kwade denkbeelden die de inwoonders van Kamschatka omtrent de Franschen opgevat hebben.
  • 1788. Januarij Den 28. Te Apatchin.
   • Historische bijzonderheden wegens Beniovski.
  • Historische bijzonderheden wegens Beniovski.
  • 1788. Januarij Den 29. Te Apatchin.
   • De Heer Schmaleff verlaat ons ten einde het overige van zijn plaats en bewind te gaan bezigtigen.
   • Vertrek van Apatchin.
  • De Heer Schmaleff verlaat ons ten einde het overige van zijn plaats en bewind te gaan bezigtigen.
  • Vertrek van Apatchin.
  • 1788. Januarij Den 29.
   • Aankomst te Malkin.
   • Ostrog van Malkin.
  • Aankomst te Malkin.
  • Ostrog van Malkin.
  • 1788. Januarij Den 30.
   • Gedwongen omweg.
   • Te Ganal.
  • Gedwongen omweg.
  • Te Ganal.
  • 1788. Januarij Den 31.
   • Een zeer lastigen dag.
   • Te Pouschiné.
   • Isbas zonder schoorsteenen.
   • Kamschatsche lamp.
   • Morsigheid der bewoonders van deeze Isbas.
  • Een zeer lastigen dag.
  • Te Pouschiné.
  • Isbas zonder schoorsteenen.
  • Kamschatsche lamp.
  • Morsigheid der bewoonders van deeze Isbas.
  • Februarij. Den 1.
   • De wegen vervuld met sneeuw; vermoeijende oeffening van mijne geleiders.
  • De wegen vervuld met sneeuw; vermoeijende oeffening van mijne geleiders.
  • 1788. Februarij. Den 2.
   • Te Vercknei-Kamschatka of Opper-Kamschatka.
   • Geschenk het geen Ivaschkin ons gaf.
   • Zaimka of Gehugt dat door akkerlieden bewoond wierd.
   • Inwoonders van Milkoff.
  • Te Vercknei-Kamschatka of Opper-Kamschatka.
  • Geschenk het geen Ivaschkin ons gaf.
  • Zaimka of Gehugt dat door akkerlieden bewoond wierd.
  • Inwoonders van Milkoff.
  • 1788. Februarij. Den 3.
   • Ostrog van Kirgann.
  • Ostrog van Kirgann.
  • 1788. Februarij Den 4. Te Machoure.
   • Verblijf te Machoure bij den Heer Baron de Steinheil.
   • Ostrog van Machoure.
   • Nadere bijzonderheden over de Chamans.
   • Bericht van een opstand der Koriaken.
  • Verblijf te Machoure bij den Heer Baron de Steinheil.
  • Ostrog van Machoure.
  • Nadere bijzonderheden over de Chamans.
  • Bericht van een opstand der Koriaken.
  • Den 5.
   • Vertrek van Machoure.
  • Vertrek van Machoure.
  • 1788. Februarij Den 6.
   • De groote en de kleine Nikoulka.
   • Vuurspuwende bergen van Tolbatchina en van Klutchefskaia.
   • Vroegtijdige Huwelijken in Kamschatka.
   • Reize naar Nijenei-Kamschatka.
   • Ik verlaat den Heer Kasloff te Tolbatchina.
  • De groote en de kleine Nikoulka.
  • Vuurspuwende bergen van Tolbatchina en van Klutchefskaia.
  • Vroegtijdige Huwelijken in Kamschatka.
  • Reize naar Nijenei-Kamschatka.
  • Ik verlaat den Heer Kasloff te Tolbatchina.
  • 1788. Februarij Den 7.
   • Voorvallen op mijn reis naar Nijenei-Kamschatka.
   • Ostrog van Ouchkoff.
  • Voorvallen op mijn reis naar Nijenei-Kamschatka.
  • Ostrog van Ouchkoff.
  • 1788. Februarij Den 8.
   • Ostrog van Krestoff.
   • Vuurberg van Klutchefskaïa
   • Inwoonders van Klutchefskaïa.
   • Ostrog van Klutchefskaïa.
   • Ostrog van Kamini.
  • Ostrog van Krestoff.
  • Vuurberg van Klutchefskaïa
  • Inwoonders van Klutchefskaïa.
  • Ostrog van Klutchefskaïa.
  • Ostrog van Kamini.
  • 1788. Februarij Den 9. Te Nijenei Kamschatka
   • Ostrogs van Kamokoff & van Tchoka.
   • Aankomst te Nijenei.
   • Beschrijving van deeze hoofdplaats van Kamschatka.
  • Ostrogs van Kamokoff & van Tchoka.
  • Aankomst te Nijenei.
  • Beschrijving van deeze hoofdplaats van Kamschatka.
  • 1788. Februarij Den 10. Te Nijenei Kamschatka.
   • Feest gegeeven door den Heer Major Orléankoff.
   • Rechtbanken te Nijenei.
  • Feest gegeeven door den Heer Major Orléankoff.
  • Rechtbanken te Nijenei.
  • 1788. Februarij Den 11. Te Nijenei Kamschatka.
   • Bijzonderheden wegens het opperhoofd van deeze Japoneezen.
   • Japansche muntspecien.
  • Bijzonderheden wegens het opperhoofd van deeze Japoneezen.
  • Japansche muntspecien.
  • 1888. Februarij Den 11.
   • Koopmanschappen die een gedeelte van de lading uitmaakten van het Japansche schip.
  • Koopmanschappen die een gedeelte van de lading uitmaakten van het Japansche schip.
  • Den 12.
   • Vertrek van Nijenei Kamschatka.
  • Vertrek van Nijenei Kamschatka.
  • 1788. Februarij Den 13.
  • 1788. Februarij Den 14.
   • Ik voeg mij weder bij den Heer Kasloff te Yelofki.
  • Ik voeg mij weder bij den Heer Kasloff te Yelofki.
  • 1788. Februarij Den 19.
   • Storm die ons op weg overviel.
   • Noodwendige stilhouding bij een Bosch.
   • Manier waar op de Kamschatters hun bed op de sneeuw vervaardigen.
  • Storm die ons op weg overviel.
  • Noodwendige stilhouding bij een Bosch.
  • Manier waar op de Kamschatters hun bed op de sneeuw vervaardigen.
  • 1788. Februarij Den 20.
   • Ostrog van Ozernoï.
  • Ostrog van Ozernoï.
  • Den 21.
  • Den 22.
   • Ostrog van Ouké.
  • Ostrog van Ouké.
  • 1788. Februarij Den 23.
   • Te Khaluli een met leer bedekte baidar.
  • Te Khaluli een met leer bedekte baidar.
  • 1788. Februarij Den 24.
  • 1788. Februarij Den 25.
   • Ostrog van Ivaschkin.
  • Ostrog van Ivaschkin.
  • Den 26.
   • Wij vonden te Dranuki den Heer Haus, een Russisch Officier.
  • Wij vonden te Dranuki den Heer Haus, een Russisch Officier.
  • 1788. Februarij Den 27.
   • Aanmerklijke en vrij gemaklijke baaij.
   • Ostrog van Karagui, het laatste van Kamschatka.
  • Aanmerklijke en vrij gemaklijke baaij.
  • Ostrog van Karagui, het laatste van Kamschatka.
  • 1788. Februarij Den 28.
   • Te Karagui Beschrijving der yourtes.
  • Te Karagui Beschrijving der yourtes.
  • 1788. Februarij Den 28. Te Karagui.
   • Inwendig maakzel en vercieringen der yourtes.
   • Kleeding der kinderen.
  • Inwendig maakzel en vercieringen der yourtes.
  • Kleeding der kinderen.
  • 1788. Februarij Den 29. Te Karagui.
   • Taal der Inwoonders van dit Ostrog.
   • Eenige Koriaken brengen ons twee levendige rendieren.
   • Onderscheid tusschen twee soorten van Koriaken.
   • Aankomst van onze leevensmiddelen.
  • Taal der Inwoonders van dit Ostrog.
  • Eenige Koriaken brengen ons twee levendige rendieren.
  • Onderscheid tusschen twee soorten van Koriaken.
  • Aankomst van onze leevensmiddelen.
  • 1788. Maart Den 1. Te Karagui.
   • Beroemde Kamschatsche danseresse.
   • Liefhebberij van deeze volkeren voor den Tabak.
   • Afscheid der toyons, die ons tot een geleide gedient hadden.
   • Blijken van genegenheid, die mij de Kamschatters gaven.
  • Beroemde Kamschatsche danseresse.
  • Liefhebberij van deeze volkeren voor den Tabak.
  • Afscheid der toyons, die ons tot een geleide gedient hadden.
  • Blijken van genegenheid, die mij de Kamschatters gaven.
  • 1788. Maart Den 2.
   • Vertrek van Karagui en gedwonge omweg door het losgaan van het ijs in eene baaij.
   • Gesteltheid van onze rustplaatzen in het open veld.
   • Waar in ons avondeeten, onze eenigste maaltijd, bestond.
  • Vertrek van Karagui en gedwonge omweg door het losgaan van het ijs in eene baaij.
  • Gesteltheid van onze rustplaatzen in het open veld.
  • Waar in ons avondeeten, onze eenigste maaltijd, bestond.
  • 1788. Maart Den 3.
   • Onze honden beginnen gebrek te lijden, verscheiden raaken om het leeven.
   • Een Soldaat naar Kaminoi gezonden om aldaar onderstand te zoeken.
  • Onze honden beginnen gebrek te lijden, verscheiden raaken om het leeven.
  • Een Soldaat naar Kaminoi gezonden om aldaar onderstand te zoeken.
  • 1788. Maart Den 4. Te Gavenki.
   • Aankomst in het dorp van Gavenki.
   • Beschrijving van Gavenki.
   • Twist tusschen één van onze Sergeanten en twee Inwoonders van Gavenki.
   • Straf der schuldigen.
   • De Inwoonders weigeren ons visch.
   • Visch, dien men op deze kusten vangt.
   • Meir in den omtrek van Gavenki.
  • Aankomst in het dorp van Gavenki.
  • Beschrijving van Gavenki.
  • Twist tusschen één van onze Sergeanten en twee Inwoonders van Gavenki.
  • Straf der schuldigen.
  • De Inwoonders weigeren ons visch.
  • Visch, dien men op deze kusten vangt.
  • Meir in den omtrek van Gavenki.
  • 1788. Maart van den 5. tot den 9.
   • Vertrek van Gavenki.
   • Onze wegwijzer doet ons verdwaalen.
   • De honger beroofde ons van de honden.
   • Wij laaten ons reisgoed op het midden van den weg.
   • Nieuwe zwaarigheden.
   • Middelen, waar van wij ons bedienden, om onze honden te doen voortgaan.
  • Vertrek van Gavenki.
  • Onze wegwijzer doet ons verdwaalen.
  • De honger beroofde ons van de honden.
  • Wij laaten ons reisgoed op het midden van den weg.
  • Nieuwe zwaarigheden.
  • Middelen, waar van wij ons bedienden, om onze honden te doen voortgaan.
  • 1788. Maart Den 9. Te Poustaretsk.
   • Aankomst te Poustaretsk.
   • Vergeefsche naspooringen om visch te vinden.
   • Treurig schouwspel het welk onze honden ons opleeverden.
   • De Soldaat, die naar Kaminoi gezonden was, moest onderweg blijven.
   • Bode naar Potkagornoi gezonden, om aldaar walvischvleesch te gaan haalen.
  • Aankomst te Poustaretsk.
  • Vergeefsche naspooringen om visch te vinden.
  • Treurig schouwspel het welk onze honden ons opleeverden.
  • De Soldaat, die naar Kaminoi gezonden was, moest onderweg blijven.
  • Bode naar Potkagornoi gezonden, om aldaar walvischvleesch te gaan haalen.
  • 1788. Maart Den 10. Te Poustaretsk.
   • De Sergeant Kabéchoff vertrekt naar Kaminoi, met het overschot van onzen voorraad.
  • De Sergeant Kabéchoff vertrekt naar Kaminoi, met het overschot van onzen voorraad.
  • 1788. Maart van den 10. tot den 12. Te Poustaretsk.
   • Beschrijving van Poustaretsk en de omliggende streeken.
   • Spijze der inwoonders gedurende ons verblijf aldaar.
   • Wijze, waarop de rendieren gevangen worden.
   • Bezigheden der vrouwen.
   • Manier van tabakrooken.
   • Kleeding.
  • Beschrijving van Poustaretsk en de omliggende streeken.
  • Spijze der inwoonders gedurende ons verblijf aldaar.
  • Wijze, waarop de rendieren gevangen worden.
  • Bezigheden der vrouwen.
  • Manier van tabakrooken.
  • Kleeding.
  • Den 12.
   • De Heer Schmaleff voegt zich weder bij ons.
  • De Heer Schmaleff voegt zich weder bij ons.
  • 1788. Maart van den 12. tot den 17. Te Poustaretsk.
   • Bedroevend antwoord van den Sergeant Kabétchoff.
   • De Heer Kasloff ontfing de tijding van zijne bevordering.
   • Ik vorm het denkbeeld om van den Heer Kasloff te scheiden.
   • Wij bekomen van Potkagornoi Walvisch vlees en vet.
   • De rust onder de Koriaken hersteld.
   • Het onthaal, ’t welk wij den Koriaken aandoen.
   • Zij belasten zich met twee mijner mantelzakken.
   • De Heer Kaslof stelt mij zijne brieven ter hand en geeft mij de nodige paspoorten tot mijne veiligheid.
   • Mijne aandoeningen, wanneer ik van den Heer Kasloff moest scheiden.
  • Bedroevend antwoord van den Sergeant Kabétchoff.
  • De Heer Kasloff ontfing de tijding van zijne bevordering.
  • Ik vorm het denkbeeld om van den Heer Kasloff te scheiden.
  • Wij bekomen van Potkagornoi Walvisch vlees en vet.
  • De rust onder de Koriaken hersteld.
  • Het onthaal, ’t welk wij den Koriaken aandoen.
  • Zij belasten zich met twee mijner mantelzakken.
  • De Heer Kaslof stelt mij zijne brieven ter hand en geeft mij de nodige paspoorten tot mijne veiligheid.
  • Mijne aandoeningen, wanneer ik van den Heer Kasloff moest scheiden.
 • NABERICHT VAN DEN NEDERDUITSCHEN VERTAALER.
 • TWEEDE DEEL.
  • 1788. Maart Den 18.
   • Vertrek van Poustaretsk.
   • Verlaate gehugt.
   • Ontdekking van voorraad in dit gehugt verborgen.
  • Vertrek van Poustaretsk.
  • Verlaate gehugt.
  • Ontdekking van voorraad in dit gehugt verborgen.
  • 1788. Maart Den 19.
   • Een zeer lastige dag.
   • Onvoorzigtigheid die mijne gezondheid benadeelde.
   • Rustplaats.
  • Een zeer lastige dag.
  • Onvoorzigtigheid die mijne gezondheid benadeelde.
  • Rustplaats.
  • van den 20. tot den 24.
   • De beweeging doet mij herstellen.
   • Ontmoeting van drie Convooijen die aan den Heer Kasloff gezonden wierden.
   • Overtogt van de rivier van Pengina.
   • Aankomst te Kaminoi.
  • De beweeging doet mij herstellen.
  • Ontmoeting van drie Convooijen die aan den Heer Kasloff gezonden wierden.
  • Overtogt van de rivier van Pengina.
  • Aankomst te Kaminoi.
  • 1788. Maart. Den 24. Te Kaminoi.
   • Rechtvaardiging van deeze Koriaken, valschelijk van oproer beschuldigt.
  • Rechtvaardiging van deeze Koriaken, valschelijk van oproer beschuldigt.
  • 1788. Maart Den 25. Te Kaminoi.
   • Beschrijving van Kaminoi.
   • Aanmerkingen over eenige baidars.
   • De Heer Schmaleff is genoodzaakt mij te verlaaten.
   • Hij geeft mij eenen Soldaat genaamt Yegor Golikoff.
  • Beschrijving van Kaminoi.
  • Aanmerkingen over eenige baidars.
  • De Heer Schmaleff is genoodzaakt mij te verlaaten.
  • Hij geeft mij eenen Soldaat genaamt Yegor Golikoff.
  • 1788. Maart Den 26. Vertrek van Kaminoi.
   • Vertrek van Chestokovæ.
   • Stormwind.
  • Vertrek van Chestokovæ.
  • Stormwind.
  • 1788. Maart Den 27.
   • Aankomst van zeven Tchouktchis.
   • Gesprek met hun Opperhoofd.
  • Aankomst van zeven Tchouktchis.
  • Gesprek met hun Opperhoofd.
  • 1788. Maart Den 28.
   • Ontmoeting van het gevolg deezer Tchouktchis.
   • Geschiedenis van de twee vrouwen die mij aangesproken hadden.
   • Mijne aankomst in de legerplaats der Tchouktchis.
   • Beschrijving van de legerplaats.
   • Kleeding der Tchouktchische vrouwen.
   • Gelaatstrekken.
   • Reizen, en Koophandel der Tchouktchis te Ingiga.
  • Ontmoeting van het gevolg deezer Tchouktchis.
  • Geschiedenis van de twee vrouwen die mij aangesproken hadden.
  • Mijne aankomst in de legerplaats der Tchouktchis.
  • Beschrijving van de legerplaats.
  • Kleeding der Tchouktchische vrouwen.
  • Gelaatstrekken.
  • Reizen, en Koophandel der Tchouktchis te Ingiga.
  • 1788. Maart Den 29.
   • Ik verlaat deeze Tchouktchis.
  • Ik verlaat deeze Tchouktchis.
  • 1788. Maart Den 29. Te Pareiné.
   • Beschrijving van Pareiné.
   • Verhaal van een vrouw van Ingiga.
   • Ongerustheid welke mij een Opperhoofd der Koriaken verwekt, die mij wil aanhouden.
  • Beschrijving van Pareiné.
  • Verhaal van een vrouw van Ingiga.
  • Ongerustheid welke mij een Opperhoofd der Koriaken verwekt, die mij wil aanhouden.
  • 1788. Maart Den 29.
   • Vertrek van Pareiné.
  • Vertrek van Pareiné.
  • 1788. Maart Den 30.
   • Rustplaats.
  • Rustplaats.
  • 1788. Maart Den 31.
   • Ontmoeting van zwervende Koriaken.
   • Verschil tusschen mijn volk en mij over het wêer.
   • Ik gebruik mijn Compas tot grote verwondering mijner leidslieden.
   • Eene heftige orcaan.
   • Aankomst te Ingiga.
  • Ontmoeting van zwervende Koriaken.
  • Verschil tusschen mijn volk en mij over het wêer.
  • Ik gebruik mijn Compas tot grote verwondering mijner leidslieden.
  • Eene heftige orcaan.
  • Aankomst te Ingiga.
  • 1788. April Den 1. Te Ingiga.
   • Beschrijving van de stad.
   • Koophandel.
   • Bijzonderheden omtrent een Koriaksch Prins genaamt Bumiavin.
   • Uitgestrektheid van het land der Koriaken.
   • Bevolking.
   • Zeden der Koriaken, die eene vaste woonplaats hebben.
   • Onverzettelijke kloekmoedigheid van alle de Koriaken.
   • Levenswijze der Koriaken, die een vaste woonplaats hebben.
  • Beschrijving van de stad.
  • Koophandel.
  • Bijzonderheden omtrent een Koriaksch Prins genaamt Bumiavin.
  • Uitgestrektheid van het land der Koriaken.
  • Bevolking.
  • Zeden der Koriaken, die eene vaste woonplaats hebben.
  • Onverzettelijke kloekmoedigheid van alle de Koriaken.
  • Levenswijze der Koriaken, die een vaste woonplaats hebben.
  • 1788. April van den 1. tot den 6. Te Ingiga.
   • Hunne bezigheden.
   • Wooningen.
   • Voedzel.
   • Dranken.
   • Gelaatstrekken.
   • Wieg voor de kinderen.
   • Huwelijken.
   • Lijkplegtigheden.
   • Godsdienst.
   • Taal.
   • Toebereidzelen tot mijn vertrek.
  • Hunne bezigheden.
  • Wooningen.
  • Voedzel.
  • Dranken.
  • Gelaatstrekken.
  • Wieg voor de kinderen.
  • Huwelijken.
  • Lijkplegtigheden.
  • Godsdienst.
  • Taal.
  • Toebereidzelen tot mijn vertrek.
  • Den 5.
  • 1788. April Den 6.
   • Bijgeloovigheid van mijne soldaaten.
   • Afscheid van Oumiavin
   • Vertrek van Ingiga.
   • Ik neem een Reisgenoot met mij.
   • Beschrijving van een Koriaksche slêe.
   • Wijze waar op men de rendieren voorspant en ment.
   • Rustplaats.
   • Ik begon zelfs te mennen.
  • Bijgeloovigheid van mijne soldaaten.
  • Afscheid van Oumiavin
  • Vertrek van Ingiga.
  • Ik neem een Reisgenoot met mij.
  • Beschrijving van een Koriaksche slêe.
  • Wijze waar op men de rendieren voorspant en ment.
  • Rustplaats.
  • Ik begon zelfs te mennen.
  • 1788. April Den 7.
   • Dorp van Karbanda.
   • Rustplaats in een gehugt aan den oever van de Noijakhona.
  • Dorp van Karbanda.
  • Rustplaats in een gehugt aan den oever van de Noijakhona.
  • 1788. April Den 8.
  • 1788. April Den 9.
   • Bezoek en geschenk, het welk ik van den Prins Amoulamoula ontfang.
   • Aankomst bij den Broeder van Oumiavin.
   • Bijzonderheden wegens mijne gastheer.
   • Ontwerp van Siméon Oumiavin.
   • Edelmoedige trek van deezen Koriakschen Prins.
   • Kudde van rendieren.
   • Geschenk van Oumiavin.
   • Yourte van de zwervende Koriaken.
  • Bezoek en geschenk, het welk ik van den Prins Amoulamoula ontfang.
  • Aankomst bij den Broeder van Oumiavin.
  • Bijzonderheden wegens mijne gastheer.
  • Ontwerp van Siméon Oumiavin.
  • Edelmoedige trek van deezen Koriakschen Prins.
  • Kudde van rendieren.
  • Geschenk van Oumiavin.
  • Yourte van de zwervende Koriaken.
  • 1788. April Den 10.
   • Vertrek.
   • Warme bronnen van Tavatoma.
  • Vertrek.
  • Warme bronnen van Tavatoma.
  • 1788. April Den 11.
  • 1788. April Den 12.
   • Bergen van Villegui.
  • Bergen van Villegui.
  • 1788. April Den 13.
  • Den 14.
   • Ostrog van Toumané.
  • Ostrog van Toumané.
  • 1788. April Den 14. en 16.
   • Oumiavin is genoodzaakt mij te verlaaten.
  • Oumiavin is genoodzaakt mij te verlaaten.
  • 1788. April Den 15. en 16.
  • 1788. April Den 17.
   • Vertrek van Toumane.
   • Storm.
   • Verlaaten yourte, die ons ter schuilplaats verstrekt.
  • Vertrek van Toumane.
  • Storm.
  • Verlaaten yourte, die ons ter schuilplaats verstrekt.
  • 1788. April Den 18.
  • Den 19.
  • 1788. April Den 20.
   • Bijzonderheden nopens het plan mijner reis.
  • Bijzonderheden nopens het plan mijner reis.
  • 1788. April Den 21.
  • Den 22.
   • Baaij Iret.
  • Baaij Iret.
  • 1788. April Den 23.
   • Aankomst te Yamsk.
  • Aankomst te Yamsk.
  • 1788. April Den 24.
   • Beschrijving van dit Ostrog.
   • Wijze waar op de Inwoonders het zout maaken.
   • Kleeding der zwervende Tongousen.
  • Beschrijving van dit Ostrog.
  • Wijze waar op de Inwoonders het zout maaken.
  • Kleeding der zwervende Tongousen.
  • 1788. April Den 25.
   • Berg, genaamt de Babouschka.
   • Ostrog van Srednoi.
  • Berg, genaamt de Babouschka.
  • Ostrog van Srednoi.
  • 1788. April Den 26.
   • Ostrog van Siglann.
  • Ostrog van Siglann.
  • 1788. April Den 27.
   • Yourtes der Toungousen.
   • Opschik der Toungouse vrouwen.
   • Gelaatstrekken, en aart van de Toungousen.
  • Yourtes der Toungousen.
  • Opschik der Toungouse vrouwen.
  • Gelaatstrekken, en aart van de Toungousen.
  • 1788. April Den 28.
   • Ongelukkige tegenspoed.
   • Weg over een lijstwerk van ijs.
   • Rustplaats bij een Yakouter.
  • Ongelukkige tegenspoed.
  • Weg over een lijstwerk van ijs.
  • Rustplaats bij een Yakouter.
  • 1788. April. Den 29.
   • Het Fort Taousk.
   • Dorp Gorbé.
  • Het Fort Taousk.
  • Dorp Gorbé.
  • 1788. Maij Den 3.
  • 1788. Maij Den 4.
   • Dorp Iné.
  • Dorp Iné.
  • 1788. Maij Den 5.
   • Aankomst te Okotsk.
  • Aankomst te Okotsk.
  • 1788. Maij Den 6. Te Okotsk.
   • Genomen maatregelen om mij rendieren te bezorgen.
   • Bezoek afgelegt bij Mevrouw Kasloff te Boulguin.
  • Genomen maatregelen om mij rendieren te bezorgen.
  • Bezoek afgelegt bij Mevrouw Kasloff te Boulguin.
  • Den 7.
  • 1788. Maij Den 8. Te Okotsk.
   • Onmoogelijkheid om rendieren te bekomen en toebereidzelen.
  • Onmoogelijkheid om rendieren te bekomen en toebereidzelen.
  • 1788. Maij Den 9. Te Okotsk.
   • Beschrijving van de stad Okotsk.
  • Beschrijving van de stad Okotsk.
  • 1788. Maij Den 10. Te Okotsk.
   • Vertrek.
  • Vertrek.
  • 1788. Maij Den 11.
  • 1788. Maij Den 12.
   • Gevaarlijke overtogt.
   • Voorstel van een mijner wegwijzers.
   • Ik keer te rug.
  • Gevaarlijke overtogt.
  • Voorstel van een mijner wegwijzers.
  • Ik keer te rug.
  • 1788. Maij Den 13.
  • 1788. Maij Den 14. Te Okotsk.
   • Verblijf te Okotsk.
  • Verblijf te Okotsk.
  • 1788. Maij Te Okotsk.
   • Bevelen door den Heer Loftsoff ten mijnen voordeele gegeeven.
   • Beleeftheid van Mevrouw Kasloff.
   • Bericht wegens de aankomst van den Heer Kasloff te Ingiga.
   • Historische bijzonderheden wegens den handel van Okotsk.
   • Bestier.
   • Ontwerp om de inwoonders van Okotsk elder te verplaatzen.
   • Bijzonderheden over den togt van den Heer Billings.
   • De rivier Okhota ontdoed zich van het ijs.
   • Toebereidzelen tot mijn vertrek.
   • Zoutgroef drie uuren van Okotsk.
  • Bevelen door den Heer Loftsoff ten mijnen voordeele gegeeven.
  • Beleeftheid van Mevrouw Kasloff.
  • Bericht wegens de aankomst van den Heer Kasloff te Ingiga.
  • Historische bijzonderheden wegens den handel van Okotsk.
  • Bestier.
  • Ontwerp om de inwoonders van Okotsk elder te verplaatzen.
  • Bijzonderheden over den togt van den Heer Billings.
  • De rivier Okhota ontdoed zich van het ijs.
  • Toebereidzelen tot mijn vertrek.
  • Zoutgroef drie uuren van Okotsk.
  • 1788. Junij Den 6.
   • Aanmerkingen over de Okhota en bijzonderheden omtrent mijne reis.
  • Aanmerkingen over de Okhota en bijzonderheden omtrent mijne reis.
  • 1788. Junij Den 7.
  • Den 8.
  • 1788. Junij Den 9.
   • Rustplaatzen der Yakouters.
  • Rustplaatzen der Yakouters.
  • Den 10.
  • 1788. Junij Den 11.
   • Gewoonlijk voedzel der Yakouters.
  • Gewoonlijk voedzel der Yakouters.
  • 1788. Junij Den 12.
   • Ontmoeting van eene Caravane Kooplieden.
   • Uitsteekende dienst welke Golikoff mij bewijst.
   • Aankomst te Ouratskoïplod-bisché. Inwoonders van dit gehugt.
  • Ontmoeting van eene Caravane Kooplieden.
  • Uitsteekende dienst welke Golikoff mij bewijst.
  • Aankomst te Ouratskoïplod-bisché. Inwoonders van dit gehugt.
  • Den 13.
   • Oorsprong van de Ourak.
  • Oorsprong van de Ourak.
  • 1788 Junij Den 14.
   • Gewoonte der Yakouters, wanneer ze een paard op weg laaten leggen.
  • Gewoonte der Yakouters, wanneer ze een paard op weg laaten leggen.
  • 1788. Junij Den 16.
   • Ongeval het welk mijn Soldaat Golikoff bejegende.
   • Komst bij het kruis van Yudoma.
   • Zwaarigheden die ik bij mijne inscheeping ontmoet.
   • Verbeteringen aan een schuit gemaakt om meede te vertrekken.
  • Ongeval het welk mijn Soldaat Golikoff bejegende.
  • Komst bij het kruis van Yudoma.
  • Zwaarigheden die ik bij mijne inscheeping ontmoet.
  • Verbeteringen aan een schuit gemaakt om meede te vertrekken.
  • 1788. Junij Den 18.
   • De Heer Allegretti keert naar Okotsk te rug.
   • Overtogt van de waterval.
  • De Heer Allegretti keert naar Okotsk te rug.
  • Overtogt van de waterval.
  • 1788. Junij Den 19.
   • Arm van de Yudoma, die de DUIVELS-ARM genaamt word.
  • Arm van de Yudoma, die de DUIVELS-ARM genaamt word.
  • Den 20.
  • 1788. Junij Den 21.
   • Snelheid en rigting van de Yudoma.
  • Snelheid en rigting van de Yudoma.
  • 1788. Junij Den 22.
   • Wij komen in de Maija.
   • Ontmoeting van negen vaartuigen.
  • Wij komen in de Maija.
  • Ontmoeting van negen vaartuigen.
  • 1788. Junij Den 23.
   • Uitwatering van de Maya in de Aldann.
   • Bijzonder toeval dat mij paarden verschaft.
  • Uitwatering van de Maya in de Aldann.
  • Bijzonder toeval dat mij paarden verschaft.
  • 1788. Junij Den 24.
   • Vertrek van Oustmaya-pristann.
   • Yakoutsche zangen.
   • Bijzonderheden van mijne reis tot aan Amgui.
  • Vertrek van Oustmaya-pristann.
  • Yakoutsche zangen.
  • Bijzonderheden van mijne reis tot aan Amgui.
  • Den 25.
  • 1788. Junij. Den 26.
   • Onthaal het geen mij een Yakoutsche Prins aandoet.
   • Beschrijving van eene Yakoutsche yourte.
   • Drank genaamd Koumouiss.
   • Gewoontens, Godsdienst, en zeden der Yakouters.
  • Onthaal het geen mij een Yakoutsche Prins aandoet.
  • Beschrijving van eene Yakoutsche yourte.
  • Drank genaamd Koumouiss.
  • Gewoontens, Godsdienst, en zeden der Yakouters.
  • 1788. Junij Den 27.
   • Vertrek van Amgui.
   • Afbeeldzel van eene kwaad doende Godheid.
   • Zomerwooningen der Yakouters.
  • Vertrek van Amgui.
  • Afbeeldzel van eene kwaad doende Godheid.
  • Zomerwooningen der Yakouters.
  • Den 28.
  • 1788. Junij Den 29.
   • Komst te Yarmangui.
   • Overtogt en breedte van de Lena voor Yakoutsk.
  • Komst te Yarmangui.
  • Overtogt en breedte van de Lena voor Yakoutsk.
  • 1788. Junij Te Yakoutsk.
   • Verblijf te Yakoutsk.
  • Verblijf te Yakoutsk.
  • 1788. Julij. Te Yakoutsk.
   • Ontmoeting van den Heer Billings.
   • Beschrijving van de Stad en de Haven van Yakoutsk.
   • Inwoonders.
  • Ontmoeting van den Heer Billings.
  • Beschrijving van de Stad en de Haven van Yakoutsk.
  • Inwoonders.
  • Den 5. tot den 9.
   • Vertrek van Yakoutsk en vaart op de Lena.
   • Posthuizen en plaatzen waar men andere persoonen bekomt; welke lieden tot deezen dienst gebruikt worden.
  • Vertrek van Yakoutsk en vaart op de Lena.
  • Posthuizen en plaatzen waar men andere persoonen bekomt; welke lieden tot deezen dienst gebruikt worden.
  • 1788. Julij van den 5. tot den 14. Vaart op de Lena.
  • van den 14. tot den 29. Vaart op de Lena.
   • de Stad Olekma.
   • Ontmoeting van een Toungousser.
   • Toungoussche praauwen.
   • Vriendelijk onthaal eener Toungousse horde.
   • Wooningen, gelaatstrekken, Godsdienst, rijkdommen en gewoontens der Toungoussen.
   • Het dorp Pélodoni; boeren die met de postroute belast zijn.
   • Aanteekeningen omtrent de Léna.
   • De Stad Kirinsk.
  • de Stad Olekma.
  • Ontmoeting van een Toungousser.
  • Toungoussche praauwen.
  • Vriendelijk onthaal eener Toungousse horde.
  • Wooningen, gelaatstrekken, Godsdienst, rijkdommen en gewoontens der Toungoussen.
  • Het dorp Pélodoni; boeren die met de postroute belast zijn.
  • Aanteekeningen omtrent de Léna.
  • De Stad Kirinsk.
  • 1788. Julij Den 29.
  • Augustus Den 1.
  • 1788. Augustus Den 4.
   • Ik verlaat mijn vaartuig.
  • Ik verlaat mijn vaartuig.
  • Den 5.
   • Ik voorzie mij van paarden en vervolgens van een kibitk.
   • Aanmerkingen omtrent de Bratskis.
  • Ik voorzie mij van paarden en vervolgens van een kibitk.
  • Aanmerkingen omtrent de Bratskis.
  • 1788. Augustus Den 6. Te Irkoutsk.
   • Aankomst te Irkoutsk.
  • Aankomst te Irkoutsk.
  • 1788. Augustus Den 7.
   • Bezoek bij de Gouverneur afgelegt.
   • Te Irkoutsk. Belooning die ik voor Golikoff verkreeg.
  • Bezoek bij de Gouverneur afgelegt.
  • Te Irkoutsk. Belooning die ik voor Golikoff verkreeg.
  • 1788. Augustus Te Irkoutsk.
   • Beschrijving van de stad Irkoutsk.
   • Koophandel van Rusland met China.
   • Toebereidzelen tot mijn vertrek.
  • Beschrijving van de stad Irkoutsk.
  • Koophandel van Rusland met China.
  • Toebereidzelen tot mijn vertrek.
  • 1788. Augustus Den 10.
   • Mijn afreize en laatste trek van de genegenheid van Golikoff voor mij.
  • Mijn afreize en laatste trek van de genegenheid van Golikoff voor mij.
  • 1788. Augustus
   • Bijzonderheden van mijne reis.
   • Woestijn van Baraba of Barabinskoi-step.
  • Bijzonderheden van mijne reis.
  • Woestijn van Baraba of Barabinskoi-step.
  • 1788.
   • Voorval in deeze woestijn.
   • Aankomst te Tomsk.
   • Wie de Commandant was.
   • Aanmerking over de stad Tomsk.
   • Ontmoeting van bannelingen naar Nertschinsk gezonden.
   • Overtogt van de Ob of de Obi.
   • Komst te Tobolsk, en beschrijving van de stad.
   • Catherinenburg; Goudmijn in deszelfs omtrek.
   • Aanmerking wegens de Tartaaren.
   • Kapzel der Tcheremissisch.
   • Ontmoeting van Heidens.
   • De stad Casan.
   • Ongeval mij bejegend.
   • Nijenei-novogorod.
  • Voorval in deeze woestijn.
  • Aankomst te Tomsk.
  • Wie de Commandant was.
  • Aanmerking over de stad Tomsk.
  • Ontmoeting van bannelingen naar Nertschinsk gezonden.
  • Overtogt van de Ob of de Obi.
  • Komst te Tobolsk, en beschrijving van de stad.
  • Catherinenburg; Goudmijn in deszelfs omtrek.
  • Aanmerking wegens de Tartaaren.
  • Kapzel der Tcheremissisch.
  • Ontmoeting van Heidens.
  • De stad Casan.
  • Ongeval mij bejegend.
  • Nijenei-novogorod.
  • 1788. September.
   • Komst te Moscou.
   • Aankomst te Petersburg.
  • Komst te Moscou.
  • Aankomst te Petersburg.
  • 1788. September Den 23.
  • 1788. September.
  • October. Den 17.
   • Komst te Versailles.
  • Komst te Versailles.
 • AFSCHRIFT
 • Verklaaring van den Commandant van Okotsk.
 • WOORDENBOEK DER KAMSCHATSCHE, KORIAKSCHE, TCHOUKTCHISCHE en LAMOUTSCHE TAALEN.
 • WOORDENBOEK DER KAMSCHATSCHE TAAL Zo als dezelve te St. Pieter & Paulus en te Paratounka gesprooken wordt[235].
 • Opmerkingen van de bewerker.
   No comment for this book yet, be the first to comment
   Also Available On
   Categories
   Curated Lists