De Ellendigen (Deel 1 van 5)
Free

De Ellendigen (Deel 1 van 5)

By Victor Hugo
Free
Book Description
Table of Contents
 • Boek I.
 • Een rechtvaardige.
 • Eerste hoofdstuk.
 • M. Myriel.
 • Tweede hoofdstuk.
 • De heer Myriel wordt Monseigneur Bienvenu.
  • Nota ter regeling der uitgaven van mijn huis:
   • Equipage en reiskosten.
  • Equipage en reiskosten.
 • Derde hoofdstuk.
 • Een goede bisschop heeft een moeielijk ambt.
 • Vierde hoofdstuk.
 • De werken en de woorden één!
 • Vijfde hoofdstuk.
 • Waarom Monseigneur Bienvenu te lang zijn priesterrokken draagt.
 • Zesde hoofdstuk.
 • Door wie hij zijn huis liet bewaren.
 • Zevende hoofdstuk.
 • Cravatte.
 • Achtste hoofdstuk.
 • Wijsbegeerte na tafel.
 • Negende hoofdstuk.
 • De broeder door de zuster geschilderd.
 • Tiende hoofdstuk.
 • De bisschop tegenover een onbekend licht.
 • Elfde hoofdstuk.
 • Een voorbehoud.
 • Twaalfde hoofdstuk.
 • Monseigneur Bienvenu in de afzondering.
 • Dertiende hoofdstuk.
 • Wat hij geloofde.
 • Veertiende hoofdstuk.
 • Wat hij dacht.
 • Boek II.
 • De val.
 • Eerste hoofdstuk.
 • De avond na een dagreize.
 • Tweede hoofdstuk.
 • Voorzichtigheid ga met wijsheid gepaard.
 • Derde hoofdstuk.
 • Heldenmoed der lijdelijke gehoorzaamheid.
 • Vierde hoofdstuk.
 • Bijzonderheden aangaande de kaasmakerijen te Pontarlier.
 • Vijfde hoofdstuk.
 • Gerustheid.
 • Zesde hoofdstuk.
 • Jean Valjean.
 • Zevende hoofdstuk.
 • Een blik in de wanhoop.
 • Achtste hoofdstuk.
 • Het water en de schaduw.
 • Negende hoofdstuk.
 • Andere grieven.
 • Tiende hoofdstuk.
 • De ontwaking.
 • Elfde hoofdstuk.
 • Wat hij doet.
 • Twaalfde hoofdstuk.
 • De bisschop werkt.
 • Dertiende hoofdstuk.
 • De kleine Gervais.
 • Boek III.
 • Het jaar 1817.
 • Eerste hoofdstuk.
 • Het jaar 1817.
 • Tweede hoofdstuk.
 • Een dubbel viertal.
 • Derde hoofdstuk.
 • Vier paren.
 • Vierde hoofdstuk.
 • Tholomyès is zoo vroolijk, dat hij een Spaansch lied zingt.
 • Vijfde hoofdstuk.
 • Bij Bombarda.
 • Zesde hoofdstuk.
 • Een hoofdstuk, waarin men aanbidt.
 • Zevende hoofdstuk.
 • De geestigheid van Tholomyès.
 • Achtste hoofdstuk.
 • De dood van een paard.
 • Negende hoofdstuk.
 • Vroolijk einde der vreugd.
 • Boek IV.
 • Toevertrouwen is somtijds geven.
 • Eerste hoofdstuk.
 • Een moeder, die een andere moeder ontmoet.
 • Tweede hoofdstuk.
 • Eerste schets van twee slechte figuren.
 • Derde hoofdstuk.
 • De leeuwerik.
 • Boek V.
 • Steeds dieper zinkende.
 • Eerste hoofdstuk.
 • Geschiedenis van den vooruitgang in de fabrikage der zwarte glaskoralen.
 • Tweede hoofdstuk.
 • Madeleine.
 • Derde hoofdstuk.
 • De gelden bij Laffitte.
 • Vierde hoofdstuk.
 • De heer Madeleine in rouw.
 • Vijfde hoofdstuk.
 • Flikkeringen aan den horizon.
 • Zesde hoofdstuk.
 • Vader Fauchelevent.
 • Zevende hoofdstuk.
 • Fauchelevent wordt tuinier te Parijs.
 • Achtste hoofdstuk.
 • Mevrouw Victurnien geeft dertig francs uit voor de zedelijkheid.
 • Negende hoofdstuk.
 • Gevolgen der handeling van mevrouw Victurnien.
 • Tiende hoofdstuk.
 • Verdere gevolgen.
 • Elfde hoofdstuk.
 • Christus heeft ons vrijgemaakt.
 • Twaalfde hoofdstuk.
 • Hoe mijnheer Bamatabois zich vermaakt.
 • Dertiende hoofdstuk.
 • Oplossing van eenige stedelijke politie-kwestiën.
 • Boek VI.
 • Javert.
 • Eerste hoofdstuk.
 • Begin der rust.
 • Tweede hoofdstuk.
 • Hoe uit een naam een andere kan ontstaan.
 • Boek VII.
 • Het proces Champmathieu.
 • Eerste hoofdstuk.
 • Zuster Simplicia.
 • Tweede hoofdstuk.
 • Scherpzinnigheid van Scaufflaire.
 • Derde hoofdstuk.
 • Een storm onder een hersenpan.
 • Vierde hoofdstuk.
 • Vormen, die het lijden aanneemt gedurende den slaap.
 • Vijfde hoofdstuk.
 • Spaken in de wielen.
 • Zesde hoofdstuk.
 • Beproeving van zuster Simplicia.
 • Zevende hoofdstuk.
 • De aangekomen reiziger neemt maatregelen om weder te vertrekken.
 • Achtste hoofdstuk.
 • Bevoorrechte toegang.
 • Negende hoofdstuk.
 • Een plaats waar overtuigingen bezig zijn, zich te vormen.
 • Tiende hoofdstuk.
 • Het stelsel der ontkenningen.
 • Elfde hoofdstuk.
 • Champmathieu hoe langer hoe meer verwonderd.
 • Boek VIII.
 • Terugwerking.
 • Eerste hoofdstuk.
 • In welken spiegel mijnheer Madeleine zijn haren beziet.
 • Tweede hoofdstuk.
 • Fantine is gelukkig.
 • Derde hoofdstuk.
 • Javert is tevreden.
 • Vierde hoofdstuk.
 • Het gezag herneemt zijn rechten.
 • Vijfde hoofdstuk.
 • Een behoorlijk graf.
 • Inhoud.
 • Colofon
  • Beschikbaarheid
  • Codering
  • Documentgeschiedenis
  • Externe Referenties
  • Verbeteringen
  No review for this book yet, be the first to review.
   No comment for this book yet, be the first to comment
   You May Also Like
   Also Available On
   App store smallGoogle play small
   Categories
   Curated Lists
   • Pattern Recognition and Machine Learning (Information Science and Statistics)
    by Christopher M. Bishop
    Data mining
    by I. H. Witten
    The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction
    by Various
    See more...
   • CK-12 Chemistry
    by Various
    Concept Development Studies in Chemistry
    by John Hutchinson
    An Introduction to Chemistry - Atoms First
    by Mark Bishop
    See more...
   • Microsoft Word - How to Use Advanced Algebra II.doc
    by Jonathan Emmons
    Advanced Algebra II: Activities and Homework
    by Kenny Felder
    de2de
    by
    See more...
   • The Sun Who Lost His Way
    by
    Tania is a Detective
    by Kanika G
    Firenze_s-Light
    by
    See more...
   • Java 3D Programming
    by Daniel Selman
    The Java EE 6 Tutorial
    by Oracle Corporation
    JavaKid811
    by
    See more...