De Ellendigen (Deel 1 van 5)
Free

De Ellendigen (Deel 1 van 5)

By Victor Hugo
Free
Book Description
Table of Contents
 • Boek I.
 • Een rechtvaardige.
 • Eerste hoofdstuk.
 • M. Myriel.
 • Tweede hoofdstuk.
 • De heer Myriel wordt Monseigneur Bienvenu.
  • Nota ter regeling der uitgaven van mijn huis:
   • Equipage en reiskosten.
  • Equipage en reiskosten.
 • Derde hoofdstuk.
 • Een goede bisschop heeft een moeielijk ambt.
 • Vierde hoofdstuk.
 • De werken en de woorden één!
 • Vijfde hoofdstuk.
 • Waarom Monseigneur Bienvenu te lang zijn priesterrokken draagt.
 • Zesde hoofdstuk.
 • Door wie hij zijn huis liet bewaren.
 • Zevende hoofdstuk.
 • Cravatte.
 • Achtste hoofdstuk.
 • Wijsbegeerte na tafel.
 • Negende hoofdstuk.
 • De broeder door de zuster geschilderd.
 • Tiende hoofdstuk.
 • De bisschop tegenover een onbekend licht.
 • Elfde hoofdstuk.
 • Een voorbehoud.
 • Twaalfde hoofdstuk.
 • Monseigneur Bienvenu in de afzondering.
 • Dertiende hoofdstuk.
 • Wat hij geloofde.
 • Veertiende hoofdstuk.
 • Wat hij dacht.
 • Boek II.
 • De val.
 • Eerste hoofdstuk.
 • De avond na een dagreize.
 • Tweede hoofdstuk.
 • Voorzichtigheid ga met wijsheid gepaard.
 • Derde hoofdstuk.
 • Heldenmoed der lijdelijke gehoorzaamheid.
 • Vierde hoofdstuk.
 • Bijzonderheden aangaande de kaasmakerijen te Pontarlier.
 • Vijfde hoofdstuk.
 • Gerustheid.
 • Zesde hoofdstuk.
 • Jean Valjean.
 • Zevende hoofdstuk.
 • Een blik in de wanhoop.
 • Achtste hoofdstuk.
 • Het water en de schaduw.
 • Negende hoofdstuk.
 • Andere grieven.
 • Tiende hoofdstuk.
 • De ontwaking.
 • Elfde hoofdstuk.
 • Wat hij doet.
 • Twaalfde hoofdstuk.
 • De bisschop werkt.
 • Dertiende hoofdstuk.
 • De kleine Gervais.
 • Boek III.
 • Het jaar 1817.
 • Eerste hoofdstuk.
 • Het jaar 1817.
 • Tweede hoofdstuk.
 • Een dubbel viertal.
 • Derde hoofdstuk.
 • Vier paren.
 • Vierde hoofdstuk.
 • Tholomyès is zoo vroolijk, dat hij een Spaansch lied zingt.
 • Vijfde hoofdstuk.
 • Bij Bombarda.
 • Zesde hoofdstuk.
 • Een hoofdstuk, waarin men aanbidt.
 • Zevende hoofdstuk.
 • De geestigheid van Tholomyès.
 • Achtste hoofdstuk.
 • De dood van een paard.
 • Negende hoofdstuk.
 • Vroolijk einde der vreugd.
 • Boek IV.
 • Toevertrouwen is somtijds geven.
 • Eerste hoofdstuk.
 • Een moeder, die een andere moeder ontmoet.
 • Tweede hoofdstuk.
 • Eerste schets van twee slechte figuren.
 • Derde hoofdstuk.
 • De leeuwerik.
 • Boek V.
 • Steeds dieper zinkende.
 • Eerste hoofdstuk.
 • Geschiedenis van den vooruitgang in de fabrikage der zwarte glaskoralen.
 • Tweede hoofdstuk.
 • Madeleine.
 • Derde hoofdstuk.
 • De gelden bij Laffitte.
 • Vierde hoofdstuk.
 • De heer Madeleine in rouw.
 • Vijfde hoofdstuk.
 • Flikkeringen aan den horizon.
 • Zesde hoofdstuk.
 • Vader Fauchelevent.
 • Zevende hoofdstuk.
 • Fauchelevent wordt tuinier te Parijs.
 • Achtste hoofdstuk.
 • Mevrouw Victurnien geeft dertig francs uit voor de zedelijkheid.
 • Negende hoofdstuk.
 • Gevolgen der handeling van mevrouw Victurnien.
 • Tiende hoofdstuk.
 • Verdere gevolgen.
 • Elfde hoofdstuk.
 • Christus heeft ons vrijgemaakt.
 • Twaalfde hoofdstuk.
 • Hoe mijnheer Bamatabois zich vermaakt.
 • Dertiende hoofdstuk.
 • Oplossing van eenige stedelijke politie-kwestiën.
 • Boek VI.
 • Javert.
 • Eerste hoofdstuk.
 • Begin der rust.
 • Tweede hoofdstuk.
 • Hoe uit een naam een andere kan ontstaan.
 • Boek VII.
 • Het proces Champmathieu.
 • Eerste hoofdstuk.
 • Zuster Simplicia.
 • Tweede hoofdstuk.
 • Scherpzinnigheid van Scaufflaire.
 • Derde hoofdstuk.
 • Een storm onder een hersenpan.
 • Vierde hoofdstuk.
 • Vormen, die het lijden aanneemt gedurende den slaap.
 • Vijfde hoofdstuk.
 • Spaken in de wielen.
 • Zesde hoofdstuk.
 • Beproeving van zuster Simplicia.
 • Zevende hoofdstuk.
 • De aangekomen reiziger neemt maatregelen om weder te vertrekken.
 • Achtste hoofdstuk.
 • Bevoorrechte toegang.
 • Negende hoofdstuk.
 • Een plaats waar overtuigingen bezig zijn, zich te vormen.
 • Tiende hoofdstuk.
 • Het stelsel der ontkenningen.
 • Elfde hoofdstuk.
 • Champmathieu hoe langer hoe meer verwonderd.
 • Boek VIII.
 • Terugwerking.
 • Eerste hoofdstuk.
 • In welken spiegel mijnheer Madeleine zijn haren beziet.
 • Tweede hoofdstuk.
 • Fantine is gelukkig.
 • Derde hoofdstuk.
 • Javert is tevreden.
 • Vierde hoofdstuk.
 • Het gezag herneemt zijn rechten.
 • Vijfde hoofdstuk.
 • Een behoorlijk graf.
 • Inhoud.
 • Colofon
  • Beschikbaarheid
  • Codering
  • Documentgeschiedenis
  • Externe Referenties
  • Verbeteringen
The book hasn't received reviews yet.
You May Also Like
Also Available On
Categories
Curated Lists