Agawan ng Dangal
Free

Agawan ng Dangal

By Fausta Cortes
Free
Book Description
Table of Contents
 • SA TUTUNGHAY
 • PATALASTAS
 • PANGUNANG HAKA NI G. Rosendo S. Cruz
 • SA MGA BITUIN NG “KAMI NAMAN”
 • I
 • MGA PUSONG NAMANDAW NG KAPWA PUSO
 • II
 • HINDI NAPAWASTONG PAGTITIYAP
 • III
 • MGA HALIK NG PAGIROG
 • IV
 • MASIGASIG NA KILOS NI PASTOR
 • V
 • ¡WALANG SALA! ¡ANG TAGUMPAY AY ATIN!
 • VI
 • ANG ARAW NI LOLENG
 • VII
 • ANG PAGKAKATAONG LALONG MASAKLAP
 • VIII
 • MGA NALUGMOK SA LIWANAG NG BUWAN
 • IX
 • BALIW NA NAGSASABI NG KATOTOHANAN
 • X
 • SA LAOT NG HAPIS
 • KUROKURO AT PANSIN
 • KASAYSAYAN NG “KAMI NAMAN”
 • PAUNAWA
 • BAKAS ÑG SAMAHAN
 • “KAMI NAMAN”
 • KAPAKANAN ÑG WIKANG TAGALOG
 • Talaan ng Nilalaman
 • Kolopon
  • Mga Maaaring Gamit
  • Pagkaka-enkowd
  • Tala ng mga Ginawang Pagbabago
  • Mga Di-Nakapaloob na Reperensiya
  • Mga Pagwawasto
The book hasn't received reviews yet.
Also Available On
Categories
Curated Lists