Vertellingen van vroeger en later tijd
Free

Vertellingen van vroeger en later tijd

By J. van (Jacob) Lennep
Free
Book Description
Table of Contents
 • Vertellingen Van Vroeger en later tijd
 • Door Mr. J. van Lennep.
 • Leiden.—A. W. Sijthoff’s Uitg.-Mij.
 • Inhoud.
 • In en over Amsterdam.
  • Over den naam van „hoofdstad”, aan Amsterdam gegeven.
  • Over het voorkomen van Amsterdam in eene vorige eeuw.
  • Het Amsterdam van thans vluchtig bekeken.
  • Een hoofdstuk, dat tot een aangenamen overgang verstrekken moet, om het volgende hoofdstuk voor te bereiden.
  • Over drie groote en miskende stadgenooten.
   • Algemeen Koor.
  • Algemeen Koor.
  • Een hoofdstuk dat tot overgang dienen moet.
  • Vertelling van den Heer, die bij een vriend te Amsterdam zou gaan logeeren.
  • Over de middelen, om iemands woning spoedig te doen vinden.
  • Een hoofdstuk, dat tot inleiding moet dienen voor eenige volgende.
  • In den Bril.
  • In de Mol.
  • In den Put.
  • In de gouden Reael.
  • In Visschers Roemer.
   • Aen joffrouw Tesselschade Visschers. Nieuw-getrouwde.
   • Aanteekening.
  • Aen joffrouw Tesselschade Visschers. Nieuw-getrouwde.
  • Aanteekening.
  • In den Amiraal.
  • In de gracht.
   • Op de verkoopinge der Italiaansche Schilderyen, ten huize van Geeraert Uilenburg, Schilder.
  • Op de verkoopinge der Italiaansche Schilderyen, ten huize van Geeraert Uilenburg, Schilder.
  • In de Klok.
   • Op het Klokmusyk t’ Amsterdam. Nec mortate sonans.
  • Op het Klokmusyk t’ Amsterdam. Nec mortate sonans.
  • In de paarlemoeren Schelp.
  • Bij Burgemeester Witsen.
  • I.
  • Costers Academie.
   • I. v. Vondels Gebroeders, Treurspel.
  • I. v. Vondels Gebroeders, Treurspel.
  • II.
  • De nieuwe Schouwburg.
  • III.
  • De herbouwde Schouwburg.
 • Plat Amsterdamsch.
  • Aanmerkingen op de Platamsterdamsche Samenspraak van Mr. J. van Lennep.
 • Laurens Reael.
 • De Nieuwekerk te Amsterdam.
 • Van Amsterdam naar Parijs.
  • I.
  • II.
  • III.
 • De Omroeper.
 • Het Wafelmeisje.
 • De Aanspreker.
 • De Hollandsche Werkmeid.
 • De Kruier van Amsterdam.
 • De Kweekeling voor de Zeevaart.
 • De slechte Maaltijd.
 • Maria van Bourgondië.
 • De zeden onzer voorvaderen met de onze vergeleken.
 • De drie jonge Meisjes.
 • Drie jongens bij ’t Beleg van Leiden.
 • Het Casino.
 • Een Staats-Examen in 1851.
 • Aan de beschaafde vrouwen in Nederland.
 • Inhoudsopgave
 • Colofon
  • Beschikbaarheid
  • Codering
  • Documentgeschiedenis
  • Externe Referenties
  • Verbeteringen
The book hasn't received reviews yet.
You May Also Like
Also Available On
Categories
Curated Lists