Vertellingen van vroeger en later tijd
J. van (Jacob) Lennep
Literature & Fiction
Vertellingen van vroeger en later tijd
Free
Description
Contents
Reviews
Language
Dutch
ISBN
Unknown
Vertellingen Van Vroeger en later tijd
Door Mr. J. van Lennep.
Leiden.—A. W. Sijthoff’s Uitg.-Mij.
Inhoud.
In en over Amsterdam.
Over den naam van „hoofdstad”, aan Amsterdam gegeven.
Over het voorkomen van Amsterdam in eene vorige eeuw.
Het Amsterdam van thans vluchtig bekeken.
Een hoofdstuk, dat tot een aangenamen overgang verstrekken moet, om het volgende hoofdstuk voor te bereiden.
Over drie groote en miskende stadgenooten.
Algemeen Koor.
Algemeen Koor.
Een hoofdstuk dat tot overgang dienen moet.
Vertelling van den Heer, die bij een vriend te Amsterdam zou gaan logeeren.
Over de middelen, om iemands woning spoedig te doen vinden.
Een hoofdstuk, dat tot inleiding moet dienen voor eenige volgende.
In den Bril.
In de Mol.
In den Put.
In de gouden Reael.
In Visschers Roemer.
Aen joffrouw Tesselschade Visschers. Nieuw-getrouwde.
Aanteekening.
Aen joffrouw Tesselschade Visschers. Nieuw-getrouwde.
Aanteekening.
In den Amiraal.
In de gracht.
Op de verkoopinge der Italiaansche Schilderyen, ten huize van Geeraert Uilenburg, Schilder.
Op de verkoopinge der Italiaansche Schilderyen, ten huize van Geeraert Uilenburg, Schilder.
In de Klok.
Op het Klokmusyk t’ Amsterdam. Nec mortate sonans.
Op het Klokmusyk t’ Amsterdam. Nec mortate sonans.
In de paarlemoeren Schelp.
Bij Burgemeester Witsen.
I.
Costers Academie.
I. v. Vondels Gebroeders, Treurspel.
I. v. Vondels Gebroeders, Treurspel.
II.
De nieuwe Schouwburg.
III.
De herbouwde Schouwburg.
Plat Amsterdamsch.
Aanmerkingen op de Platamsterdamsche Samenspraak van Mr. J. van Lennep.
Laurens Reael.
De Nieuwekerk te Amsterdam.
Van Amsterdam naar Parijs.
I.
II.
III.
De Omroeper.
Het Wafelmeisje.
De Aanspreker.
De Hollandsche Werkmeid.
De Kruier van Amsterdam.
De Kweekeling voor de Zeevaart.
De slechte Maaltijd.
Maria van Bourgondië.
De zeden onzer voorvaderen met de onze vergeleken.
De drie jonge Meisjes.
Drie jongens bij ’t Beleg van Leiden.
Het Casino.
Een Staats-Examen in 1851.
Aan de beschaafde vrouwen in Nederland.
Inhoudsopgave
Colofon
Beschikbaarheid
Codering
Documentgeschiedenis
Externe Referenties
Verbeteringen
The book hasn't received reviews yet.