Vertellingen van vroeger en later tijd
Free

Vertellingen van vroeger en later tijd

By J. van (Jacob) Lennep
Free
Book Description
Table of Contents
 • Vertellingen Van Vroeger en later tijd
 • Door Mr. J. van Lennep.
 • Leiden.—A. W. Sijthoff’s Uitg.-Mij.
 • Inhoud.
 • In en over Amsterdam.
  • Over den naam van „hoofdstad”, aan Amsterdam gegeven.
  • Over het voorkomen van Amsterdam in eene vorige eeuw.
  • Het Amsterdam van thans vluchtig bekeken.
  • Een hoofdstuk, dat tot een aangenamen overgang verstrekken moet, om het volgende hoofdstuk voor te bereiden.
  • Over drie groote en miskende stadgenooten.
   • Algemeen Koor.
  • Algemeen Koor.
  • Een hoofdstuk dat tot overgang dienen moet.
  • Vertelling van den Heer, die bij een vriend te Amsterdam zou gaan logeeren.
  • Over de middelen, om iemands woning spoedig te doen vinden.
  • Een hoofdstuk, dat tot inleiding moet dienen voor eenige volgende.
  • In den Bril.
  • In de Mol.
  • In den Put.
  • In de gouden Reael.
  • In Visschers Roemer.
   • Aen joffrouw Tesselschade Visschers. Nieuw-getrouwde.
   • Aanteekening.
  • Aen joffrouw Tesselschade Visschers. Nieuw-getrouwde.
  • Aanteekening.
  • In den Amiraal.
  • In de gracht.
   • Op de verkoopinge der Italiaansche Schilderyen, ten huize van Geeraert Uilenburg, Schilder.
  • Op de verkoopinge der Italiaansche Schilderyen, ten huize van Geeraert Uilenburg, Schilder.
  • In de Klok.
   • Op het Klokmusyk t’ Amsterdam. Nec mortate sonans.
  • Op het Klokmusyk t’ Amsterdam. Nec mortate sonans.
  • In de paarlemoeren Schelp.
  • Bij Burgemeester Witsen.
  • I.
  • Costers Academie.
   • I. v. Vondels Gebroeders, Treurspel.
  • I. v. Vondels Gebroeders, Treurspel.
  • II.
  • De nieuwe Schouwburg.
  • III.
  • De herbouwde Schouwburg.
 • Plat Amsterdamsch.
  • Aanmerkingen op de Platamsterdamsche Samenspraak van Mr. J. van Lennep.
 • Laurens Reael.
 • De Nieuwekerk te Amsterdam.
 • Van Amsterdam naar Parijs.
  • I.
  • II.
  • III.
 • De Omroeper.
 • Het Wafelmeisje.
 • De Aanspreker.
 • De Hollandsche Werkmeid.
 • De Kruier van Amsterdam.
 • De Kweekeling voor de Zeevaart.
 • De slechte Maaltijd.
 • Maria van Bourgondië.
 • De zeden onzer voorvaderen met de onze vergeleken.
 • De drie jonge Meisjes.
 • Drie jongens bij ’t Beleg van Leiden.
 • Het Casino.
 • Een Staats-Examen in 1851.
 • Aan de beschaafde vrouwen in Nederland.
 • Inhoudsopgave
 • Colofon
  • Beschikbaarheid
  • Codering
  • Documentgeschiedenis
  • Externe Referenties
  • Verbeteringen
  No review for this book yet, be the first to review.
   No comment for this book yet, be the first to comment
   You May Also Like
   De Roos van Dekama
   Free
   De Roos van Dekama
   By J. van (Jacob) Lennep
   Ferdinand Huyck
   Free
   Ferdinand Huyck
   By J. van (Jacob) Lennep
   Free
   De Pleegzoon
   By J. van (Jacob) Lennep
   Merkwaardige Kasteelen in Nederland, Deel II (van VI)
   Free
   Merkwaardige Kasteelen in Nederland, Deel II (van VI)
   By J. van (Jacob) Lennep, W. J. (Willem Jacobszoon) Hofdijk
   Laatste verzen
   Free
   Laatste verzen
   By Guido Gezelle
   De Edda
   Free
   De Edda
   By Frans Berding
   Een Jolig Troepje
   Free
   Een Jolig Troepje
   By Marie Leopold
   Also Available On
   App store smallGoogle play small
   Categories
   Curated Lists
   • Pattern Recognition and Machine Learning (Information Science and Statistics)
    by Christopher M. Bishop
    Data mining
    by I. H. Witten
    The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction
    by Various
    See more...
   • CK-12 Chemistry
    by Various
    Concept Development Studies in Chemistry
    by John Hutchinson
    An Introduction to Chemistry - Atoms First
    by Mark Bishop
    See more...
   • Microsoft Word - How to Use Advanced Algebra II.doc
    by Jonathan Emmons
    Advanced Algebra II: Activities and Homework
    by Kenny Felder
    de2de
    by
    See more...
   • The Sun Who Lost His Way
    by
    Tania is a Detective
    by Kanika G
    Firenze_s-Light
    by
    See more...
   • Java 3D Programming
    by Daniel Selman
    The Java EE 6 Tutorial
    by Oracle Corporation
    JavaKid811
    by
    See more...