Tijdtafel der geschiedenis van het vaderland In twintig lessen
Pieter Best
History
Tijdtafel der geschiedenis van het vaderland In twintig lessen
Free
Description
Contents
Reviews
Language
Dutch
ISBN
Unknown
Tijdtafel
Der
Geschiedenis van het Vaderland.
In Twintig Lessen,
Door P. Best. Vele zaken in een kort bestek. Wester.
Negendertigste druk. Prijs 7½ cent. Zwolle.—W. E. J. Tjeenk Willink. 1886.
Voorbericht voor den Achtsten Druk.
Tijdtafel der Geschiedenis van het Vaderland.
Verdeeling.
1ste Les.
2de Les.
3de Les.
4de Les.
5de Les.
6de Les.
7de Les.
8ste Les.
9de Les.
10de Les.
11de Les.
12de Les.
13de Les.
14de Les.
15de Les.
16de Les.
17de Les.
18de Les.
19de Les.
20ste Les.
Uitvindingen, Groote Werken, enz.
Geleerde en Wetenschappelijke Stichtingen, enz.
Zeevaart.
Stadhouders uit het Huis van Nassau-Oranje.
Stadhouders uit het Huis van Nassau-Dietz.
Colofon
Beschikbaarheid
Codering
Documentgeschiedenis
Externe Referenties
Verbeteringen
Beschikbaarheid
Codering
Documentgeschiedenis
Externe Referenties
Verbeteringen
The book hasn't received reviews yet.