De Zonderlinge Lotgevallen van Gil Blas van Santillano De Spaansche Avonturier, Deel 1 van 2
Free

De Zonderlinge Lotgevallen van Gil Blas van Santillano De Spaansche Avonturier, Deel 1 van 2

By Alain René Le Sage
Free
Book Description
Table of Contents
 • WERELD BIBLIOTHEEK
  • Onder leiding van L. Simons.
  • UITGEGEVEN DOOR: DE MAATSCHAPPIJ VOOR GOEDE EN GOEDKOOPE LECTUUR AMSTERDAM
  • Alain René Le Sage
 • De Zonderlinge Lotgevallen van
 • Gil Blas van Santillano,
 • De Spaansche Avonturier
  • Met Illustraties van Jean Gigoux
  • Eerste Deel
  • LE SAGE EN ZIJN “GIL BLAS”
  • (1668–1745)
  • VERKLARING VAN DEN SCHRIJVER
  • EERSTE BOEK
  • HOOFDSTUK I
  • Over de geboorte van Gil Blas en zijne opvoeding.
  • HOOFDSTUK II
  • Wat er gebeurde op weg naar Pegnaflor, wat hij deed toen hij daar aankwam en met wien hij soupeerde.
  • HOOFDSTUK III
  • Van de verleiding waaraan de ezeldrijver onderweg was blootgesteld, de gevolgen hiervan en hoe Gil Blas van Scylla in Charybdis viel.
  • HOOFDSTUK IV
  • Beschrijving van het onderaardsche hol en welke zaken Gil Blas er zag.
  • HOOFDSTUK V
  • Waarom verscheidene andere dieven op het tooneel verschijnen en welk aangenaam gesprek zij voerden.
  • HOOFDSTUK VI
  • Gil Blas beproeft te ontvluchten en wat daar het gevolg van is.
  • HOOFDSTUK VII
  • Wat Gil Blas deed bij gebrek aan beter.
  • HOOFDSTUK VIII
  • Gil Blas vergezelt de dieven. Welke heldendaad hij verricht op den openbaren weg.
  • HOOFDSTUK IX
  • Welke ernstige gebeurtenis op dit avontuur volgde.
  • HOOFDSTUK X
  • Wat de roovers met de dame deden. Van het groote plan dat Gil Blas vormde en wat er de uitslag van was.
  • HOOFDSTUK XI
  • Geschiedenis van dona Mencia de Mosquera.
  • HOOFDSTUK XII
  • Op welke onaangename wijze Gil Blas en de dame werden gestoord.
  • HOOFDSTUK XIII
  • Door welk toeval Gil Blas eindelijk de gevangenis verlaat en waar hij heengaat.
  • HOOFDSTUK XIV
  • Hoe dona Mencia hem in Burgos ontving.
  • HOOFDSTUK XV
  • Op welke wijze Gil Blas zich kleedde van het nieuwe geschenk, dat hij van de dame ontving en in welke equipage hij Burgos verliet.
  • HOOFDSTUK XVI
  • Waarin wordt aangetoond, dat men niet te veel op de fortuin moet vertrouwen.
  • HOOFDSTUK XVII
  • Welke partij Gil Blas koos na het avontuur in het gemeubileerde huis.
  • TWEEDE BOEK
  • HOOFDSTUK I
  • Fabricius brengt Gil Blas bij den kanunnik Sédillo. In welken staat zij dezen vonden en hoe zijn huishoudster er uitzag.
  • HOOFDSTUK II
  • Op welke wijze de kanunnik behandeld werd toen hij ziek was; wat er het gevolg van was en wat hij bij testament aan Gil Blas naliet.
  • HOOFDSTUK III
  • Gil Blas komt in betrekking bij dokter Sangrado en wordt een beroemd geneesheer.
  • HOOFDSTUK IV
  • Gil Blas gaat voort de geneeskunde uit te oefenen met evenveel succes als geschiktheid. De teruggevonden ring.
  • HOOFDSTUK V
  • Afloop van het avontuur van den teruggevonden ring. Gil Blas laat de geneeskunde varen en gaat uit Valladolid.
  • HOOFDSTUK VI
  • Welken weg Gil Blas van Valladolid insloeg en wat hij zooal onderweg ontmoette.
  • HOOFDSTUK VII
  • Geschiedenis van den barbiersjongen.
  • HOOFDSTUK VIII
  • De ontmoeting van Gil Blas en zijn metgezel met een man die stukjes brood in een beek doopte en wat zij met hem bespraken.
  • HOOFDSTUK IX
  • In welken toestand Diego zijne familie vond en na welke genietingen Gil Blas en hij scheidden.
  • DERDE BOEK
  • HOOFDSTUK I
  • De aankomst van Gil Blas te Madrid en het verhaal van zijn eersten werkkring.
  • HOOFDSTUK II
  • Gil Blas verwondert zich in Madrid kapitein Rolando te ontmoeten en over de wonderlijke dingen, die deze dief hem vertelde.
  • HOOFDSTUK III
  • Gil Blas verlaat don Bernard de Castil Blazo en komt bij een saletjonker.
  • HOOFDSTUK IV
  • Hoe Gil Blas kennis maakte met de lakeien der saletjonkers; welk geheim zij hem leerden om ten koste van weinig moeite den naam te hebben van een geestig man en welken zonderlingen eed zij hem lieten doen.
  • HOOFDSTUK V
  • Gil Blas gaat op avontuur uit. Hij maakt kennis met een lieve dame.
  • HOOFDSTUK VI
  • Het onderhoud van eenige heeren over de komedianten van het tooneelgezelschap van den prins.
  • HOOFDSTUK VII
  • Geschiedenis van don Pompeyo de Castro.
  • HOOFDSTUK VIII
  • Waarom Gil Blas een nieuwe betrekking moest zoeken.
  • HOOFDSTUK IX
  • Bij wie Gil Blas in dienst trad na den dood van don Mathias de Silva.
  • HOOFDSTUK X
  • Een en ander over Arsenia en Florimonde.
  • HOOFDSTUK XI
  • Hoe de tooneelspelers onder elkaar leefden en hoe zij de schrijvers behandelden.
  • HOOFDSTUK XII
  • Gil Blas krijgt zin in het tooneel, hij geeft zich over aan het tooneelleven en heeft er na korten tijd genoeg van.
  • VIERDE BOEK
  • HOOFDSTUK I
  • Daar Gil Blas zich niet kan gewennen aan de zeden der tooneelspelers, verlaat hij den dienst van Arsenia en vindt een fatsoenlijker huis.
  • HOOFDSTUK II
  • Hoe Aurora Gil Blas ontving en welk onderhoud zij samen hadden.
  • HOOFDSTUK III
  • Een groote verandering bij don Vincent, en het vreemde besluit, dat de liefde de schoone Aurora deed nemen.
  • HOOFDSTUK IV
  • Het huwelijk uit wraak.
  • HOOFDSTUK V
  • Wat Aurora de Guzmann deed toen zij te Salamanca was.
  • HOOFDSTUK VI
  • Welke listen Aurora zooal aanwendde om zich door don Louis Pacheco te doen beminnen.
  • HOOFDSTUK VII
  • Gil Blas verandert van betrekking en gaat in dienst van don Gonzale Pacheco.
  • HOOFDSTUK VIII
  • Hoe het karakter van markiezin de Chaves was en welke menschen, gewoonlijk bij haar kwamen.
  • HOOFDSTUK IX
  • Door welke gebeurtenis Gil Blas bij de markiezin de Chaves wegging en wat er van hem werd.
  • HOOFDSTUK X
  • Geschiedenis van don Alphonse en van de schoone Seraphine.
  • HOOFDSTUK XI
  • Wie de oude kluizenaar was en hoe Gil Blas bemerkte, dat hij onder kennissen was.
  • VIJFDE BOEK
  • HOOFDSTUK I
  • Geschiedenis van don Raphaël.
  • HOOFDSTUK II
  • De beraadslaging, die don Raphaël en zijn hoorders samen hielden en het avontuur, dat hen overkwam, toen zij het bosch wilden verlaten.
  • VERKLARINGEN
  • Inhoudsopgave
  • Colofon
   • Beschikbaarheid
   • Codering
   • Documentgeschiedenis
   • Verbeteringen
  • Beschikbaarheid
  • Codering
  • Documentgeschiedenis
  • Verbeteringen
  No review for this book yet, be the first to review.
   No comment for this book yet, be the first to comment
   You May Also Like
   Also Available On
   App store smallGoogle play small
   Categories
   Curated Lists
   • Pattern Recognition and Machine Learning (Information Science and Statistics)
    by Christopher M. Bishop
    Data mining
    by I. H. Witten
    The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction
    by Various
    See more...
   • CK-12 Chemistry
    by Various
    Concept Development Studies in Chemistry
    by John Hutchinson
    An Introduction to Chemistry - Atoms First
    by Mark Bishop
    See more...
   • Microsoft Word - How to Use Advanced Algebra II.doc
    by Jonathan Emmons
    Advanced Algebra II: Activities and Homework
    by Kenny Felder
    de2de
    by
    See more...
   • The Sun Who Lost His Way
    by
    Tania is a Detective
    by Kanika G
    Firenze_s-Light
    by
    See more...
   • Java 3D Programming
    by Daniel Selman
    The Java EE 6 Tutorial
    by Oracle Corporation
    JavaKid811
    by
    See more...