De Zonderlinge Lotgevallen van Gil Blas van Santillano De Spaansche Avonturier, Deel 1 van 2
Free

De Zonderlinge Lotgevallen van Gil Blas van Santillano De Spaansche Avonturier, Deel 1 van 2

By Alain René Le Sage
Free
Book Description
Table of Contents
 • WERELD BIBLIOTHEEK
  • Onder leiding van L. Simons.
  • UITGEGEVEN DOOR: DE MAATSCHAPPIJ VOOR GOEDE EN GOEDKOOPE LECTUUR AMSTERDAM
  • Alain René Le Sage
 • De Zonderlinge Lotgevallen van
 • Gil Blas van Santillano,
 • De Spaansche Avonturier
  • Met Illustraties van Jean Gigoux
  • Eerste Deel
  • LE SAGE EN ZIJN “GIL BLAS”
  • (1668–1745)
  • VERKLARING VAN DEN SCHRIJVER
  • EERSTE BOEK
  • HOOFDSTUK I
  • Over de geboorte van Gil Blas en zijne opvoeding.
  • HOOFDSTUK II
  • Wat er gebeurde op weg naar Pegnaflor, wat hij deed toen hij daar aankwam en met wien hij soupeerde.
  • HOOFDSTUK III
  • Van de verleiding waaraan de ezeldrijver onderweg was blootgesteld, de gevolgen hiervan en hoe Gil Blas van Scylla in Charybdis viel.
  • HOOFDSTUK IV
  • Beschrijving van het onderaardsche hol en welke zaken Gil Blas er zag.
  • HOOFDSTUK V
  • Waarom verscheidene andere dieven op het tooneel verschijnen en welk aangenaam gesprek zij voerden.
  • HOOFDSTUK VI
  • Gil Blas beproeft te ontvluchten en wat daar het gevolg van is.
  • HOOFDSTUK VII
  • Wat Gil Blas deed bij gebrek aan beter.
  • HOOFDSTUK VIII
  • Gil Blas vergezelt de dieven. Welke heldendaad hij verricht op den openbaren weg.
  • HOOFDSTUK IX
  • Welke ernstige gebeurtenis op dit avontuur volgde.
  • HOOFDSTUK X
  • Wat de roovers met de dame deden. Van het groote plan dat Gil Blas vormde en wat er de uitslag van was.
  • HOOFDSTUK XI
  • Geschiedenis van dona Mencia de Mosquera.
  • HOOFDSTUK XII
  • Op welke onaangename wijze Gil Blas en de dame werden gestoord.
  • HOOFDSTUK XIII
  • Door welk toeval Gil Blas eindelijk de gevangenis verlaat en waar hij heengaat.
  • HOOFDSTUK XIV
  • Hoe dona Mencia hem in Burgos ontving.
  • HOOFDSTUK XV
  • Op welke wijze Gil Blas zich kleedde van het nieuwe geschenk, dat hij van de dame ontving en in welke equipage hij Burgos verliet.
  • HOOFDSTUK XVI
  • Waarin wordt aangetoond, dat men niet te veel op de fortuin moet vertrouwen.
  • HOOFDSTUK XVII
  • Welke partij Gil Blas koos na het avontuur in het gemeubileerde huis.
  • TWEEDE BOEK
  • HOOFDSTUK I
  • Fabricius brengt Gil Blas bij den kanunnik Sédillo. In welken staat zij dezen vonden en hoe zijn huishoudster er uitzag.
  • HOOFDSTUK II
  • Op welke wijze de kanunnik behandeld werd toen hij ziek was; wat er het gevolg van was en wat hij bij testament aan Gil Blas naliet.
  • HOOFDSTUK III
  • Gil Blas komt in betrekking bij dokter Sangrado en wordt een beroemd geneesheer.
  • HOOFDSTUK IV
  • Gil Blas gaat voort de geneeskunde uit te oefenen met evenveel succes als geschiktheid. De teruggevonden ring.
  • HOOFDSTUK V
  • Afloop van het avontuur van den teruggevonden ring. Gil Blas laat de geneeskunde varen en gaat uit Valladolid.
  • HOOFDSTUK VI
  • Welken weg Gil Blas van Valladolid insloeg en wat hij zooal onderweg ontmoette.
  • HOOFDSTUK VII
  • Geschiedenis van den barbiersjongen.
  • HOOFDSTUK VIII
  • De ontmoeting van Gil Blas en zijn metgezel met een man die stukjes brood in een beek doopte en wat zij met hem bespraken.
  • HOOFDSTUK IX
  • In welken toestand Diego zijne familie vond en na welke genietingen Gil Blas en hij scheidden.
  • DERDE BOEK
  • HOOFDSTUK I
  • De aankomst van Gil Blas te Madrid en het verhaal van zijn eersten werkkring.
  • HOOFDSTUK II
  • Gil Blas verwondert zich in Madrid kapitein Rolando te ontmoeten en over de wonderlijke dingen, die deze dief hem vertelde.
  • HOOFDSTUK III
  • Gil Blas verlaat don Bernard de Castil Blazo en komt bij een saletjonker.
  • HOOFDSTUK IV
  • Hoe Gil Blas kennis maakte met de lakeien der saletjonkers; welk geheim zij hem leerden om ten koste van weinig moeite den naam te hebben van een geestig man en welken zonderlingen eed zij hem lieten doen.
  • HOOFDSTUK V
  • Gil Blas gaat op avontuur uit. Hij maakt kennis met een lieve dame.
  • HOOFDSTUK VI
  • Het onderhoud van eenige heeren over de komedianten van het tooneelgezelschap van den prins.
  • HOOFDSTUK VII
  • Geschiedenis van don Pompeyo de Castro.
  • HOOFDSTUK VIII
  • Waarom Gil Blas een nieuwe betrekking moest zoeken.
  • HOOFDSTUK IX
  • Bij wie Gil Blas in dienst trad na den dood van don Mathias de Silva.
  • HOOFDSTUK X
  • Een en ander over Arsenia en Florimonde.
  • HOOFDSTUK XI
  • Hoe de tooneelspelers onder elkaar leefden en hoe zij de schrijvers behandelden.
  • HOOFDSTUK XII
  • Gil Blas krijgt zin in het tooneel, hij geeft zich over aan het tooneelleven en heeft er na korten tijd genoeg van.
  • VIERDE BOEK
  • HOOFDSTUK I
  • Daar Gil Blas zich niet kan gewennen aan de zeden der tooneelspelers, verlaat hij den dienst van Arsenia en vindt een fatsoenlijker huis.
  • HOOFDSTUK II
  • Hoe Aurora Gil Blas ontving en welk onderhoud zij samen hadden.
  • HOOFDSTUK III
  • Een groote verandering bij don Vincent, en het vreemde besluit, dat de liefde de schoone Aurora deed nemen.
  • HOOFDSTUK IV
  • Het huwelijk uit wraak.
  • HOOFDSTUK V
  • Wat Aurora de Guzmann deed toen zij te Salamanca was.
  • HOOFDSTUK VI
  • Welke listen Aurora zooal aanwendde om zich door don Louis Pacheco te doen beminnen.
  • HOOFDSTUK VII
  • Gil Blas verandert van betrekking en gaat in dienst van don Gonzale Pacheco.
  • HOOFDSTUK VIII
  • Hoe het karakter van markiezin de Chaves was en welke menschen, gewoonlijk bij haar kwamen.
  • HOOFDSTUK IX
  • Door welke gebeurtenis Gil Blas bij de markiezin de Chaves wegging en wat er van hem werd.
  • HOOFDSTUK X
  • Geschiedenis van don Alphonse en van de schoone Seraphine.
  • HOOFDSTUK XI
  • Wie de oude kluizenaar was en hoe Gil Blas bemerkte, dat hij onder kennissen was.
  • VIJFDE BOEK
  • HOOFDSTUK I
  • Geschiedenis van don Raphaël.
  • HOOFDSTUK II
  • De beraadslaging, die don Raphaël en zijn hoorders samen hielden en het avontuur, dat hen overkwam, toen zij het bosch wilden verlaten.
  • VERKLARINGEN
  • Inhoudsopgave
  • Colofon
   • Beschikbaarheid
   • Codering
   • Documentgeschiedenis
   • Verbeteringen
  • Beschikbaarheid
  • Codering
  • Documentgeschiedenis
  • Verbeteringen
   No comment for this book yet, be the first to comment
   You May Also Like
   Also Available On
   Categories
   Curated Lists