Free

De Nederlandsche Geslachtsnamen

By Winkler Johan
Free
Book Description
Table of Contents
 • Voorbericht.
 • Inleiding.
 • Indeeling.
 • I.
 • Geslachtsnamen, ontleend aan mansvoornamen.
 • Dit zijn de vadersnamen, de zoogenoemde patronymika.
  • A. De patronymika in hunnen oudsten form, op ing uitgaande.
  • B. De patronymika, die nieue taalformen vertoonen.
 • II.
 • Geslachtsnamen, van aardrijkskundigen oorsprong.
  • A. Geslachtsnamen van volkenkundigen aard, en die aan byzondere aardrijkskundige namen ontleend zijn.
  • B. Geslachtsnamen, ontleend aan algemeene aardrijkskundige namen.
 • III.
 • Geslachtsnamen van allerlei oorsprong.
  • A. Geslachtsnamen aan de namen van ambten, bedryven, handwerken, enz. ontleend.
  • B. Geslachtsnamen aan persoonlike eigenschappen ontleend.
  • C. Geslachtsnamen aan huisnamen ontleend.
  • D. Geslachtsnamen aan namen van dieren ontleend.
  • E. Geslachtsnamen aan het plantenrijk ontleend.
  • F. Geslachtsnamen aan het delfstoffenrijk ontleend.
  • G. Geslachtsnamen, ontleend aan het heelal, aan natuurverschijnselen, jaargetyden, byzondere dagen, enz.
  • H. Geslachtsnamen aan de namen van lichaamsdeelen ontleend.
  • I. Geslachtsnamen, aan de namen van spyzen, dranken en kleedingstukken ontleend.
  • J. Geslachtsnamen, afgeleid van de namen van munten, geldsoorten, maten en getallen.
  • K. Geslachtsnamen ontleend aan de verwantschap en de onderlinge betrekkingen der menschen.
  • L. Geslachtsnamen, ontleend aan de namen van goden en godinnen, kerkheiligen, godsdiensten, enz.
  • M. Geslachtsnamen ontleend aan de namen van denkbeelden zaken, eigenschappen, enz.
  • N. Zonderlinge geslachtsnamen.
  • O. Imperativische geslachtsnamen.
 • IV.
 • Geslachtsnamen volgens hunne aardrijkskundige verdeeling.
  • A. De Noord- en de Zuid-Nederlandsche geslachtsnamen.
  • B. De geslachtsnamen der verschillende nederlandsche gewesten.
  • C. Geslachtsnamen, die kenmerken van nederlandsche gouspraken vertoonen.
  • D. Nederlandsche geslachtsnamen, buiten de hedendaagsche nederlandsche grenzen inheemsch.
  • E. De geslachtsnamen der nederlandsche IsraĆ«liten.
  • F. Vreemde geslachtsnamen in de Nederlanden.
  • G. Latynsche en grieksche geslachtsnamen.
  • H. Tot besluit.
 • Volledige titels der werken die in dit boek aangehaald worden.
 • Register
 • Der geslachtsnamen die in dit werk vermeld worden.1
 • Uitgestorvene geslachtsnamen
 • Hoogduitsche geslachtsnamen
 • Engelsche geslachtsnamen
 • Fransche geslachtsnamen
 • Drukfeilen.
 • Colofon
  • Beschikbaarheid
  • Codering
  • Documentgeschiedenis
  • Externe Referenties
  • Verbeteringen
  No review for this book yet, be the first to review.
   No comment for this book yet, be the first to comment
   Also Available On
   App store smallGoogle play small
   Categories
   Curated Lists
   • Pattern Recognition and Machine Learning (Information Science and Statistics)
    by Christopher M. Bishop
    Data mining
    by I. H. Witten
    The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction
    by Various
    See more...
   • CK-12 Chemistry
    by Various
    Concept Development Studies in Chemistry
    by John Hutchinson
    An Introduction to Chemistry - Atoms First
    by Mark Bishop
    See more...
   • Microsoft Word - How to Use Advanced Algebra II.doc
    by Jonathan Emmons
    Advanced Algebra II: Activities and Homework
    by Kenny Felder
    de2de
    by
    See more...
   • The Sun Who Lost His Way
    by
    Tania is a Detective
    by Kanika G
    Firenze_s-Light
    by
    See more...
   • Java 3D Programming
    by Daniel Selman
    The Java EE 6 Tutorial
    by Oracle Corporation
    JavaKid811
    by
    See more...