Free

Dimasalang Kalendariong Tagalog (1922)

By Honorio López
Free
Book Description
Table of Contents
 • DIMASALAG̃
 • KALENDARIOG̃ TAGALOG
  • (DATI'Y LA SONRISA)
   • NI
  • NI
 • Don Honorio López
  • SA TAOG̃
 • 1922
 • Ang Aklat na Ginto
 • Aklat ng Kabuhayan
 • DIMASALANG
 • KALENDARYONG TAGALOG
  • ng
  • Kgg. Honorio Lopez
   • nag-konsehal, sa siyudad ng maynila
  • nag-konsehal, sa siyudad ng maynila
  • SA TAONG
 • 1922
  • NAGSIMULA NG TAONG 1898 IKA 24 TAONG PAGKAKAHAYAG
  • Alin ang gulang ng babae na dapat sabihing matanda na?
 • PARAAN NG PAGGINHAWA
  • MG̃A MAHALAGANG ARAL NG PILOSOPONG HAPONES NA SI MR. TUSE-KARI
 • Pagilag sa Kulog
 • INERO.—1922
 • PEBRERO.—1922
  • Kapanganakan kay J. Washington.
 • MARSO.—1922
 • ABRIL.—1922
 • MAYO.—1922
  • Ang Pista ng Paggawa bukas gagawin.
 • HUNYO.—1922
 • HULYO.—1922
 • AGOSTO.—1922
 • SEPTIEMBRE.—1922
 • OKTUBRE.—1922
 • NOBYEMBRE.—1922
 • DISYEMBRE.—1922
 • Sa Kababayang Manghahalal
 • Mga Pangunang Kaalaman Dapat Tandaan ng mga Manghahalal
 • Ayoko ng sayaw
 • NG MALAYO SA PAGKAKASAKIT AT TUMANDA
  • ABOGADO NG BAYAN
  • BAGONG PAMAHALAAN SA PILIPINAS
  • MGA KAILANGANG DULUGAN
The book hasn't received reviews yet.
You May Also Like
Also Available On
Categories
Curated Lists