Free

Dimasalang Kalendariong Tagalog (1922)

By Honorio López
Free
Book Description
Table of Contents
 • DIMASALAG̃
 • KALENDARIOG̃ TAGALOG
  • (DATI'Y LA SONRISA)
   • NI
  • NI
 • Don Honorio López
  • SA TAOG̃
 • 1922
 • Ang Aklat na Ginto
 • Aklat ng Kabuhayan
 • DIMASALANG
 • KALENDARYONG TAGALOG
  • ng
  • Kgg. Honorio Lopez
   • nag-konsehal, sa siyudad ng maynila
  • nag-konsehal, sa siyudad ng maynila
  • SA TAONG
 • 1922
  • NAGSIMULA NG TAONG 1898 IKA 24 TAONG PAGKAKAHAYAG
  • Alin ang gulang ng babae na dapat sabihing matanda na?
 • PARAAN NG PAGGINHAWA
  • MG̃A MAHALAGANG ARAL NG PILOSOPONG HAPONES NA SI MR. TUSE-KARI
 • Pagilag sa Kulog
 • INERO.—1922
 • PEBRERO.—1922
  • Kapanganakan kay J. Washington.
 • MARSO.—1922
 • ABRIL.—1922
 • MAYO.—1922
  • Ang Pista ng Paggawa bukas gagawin.
 • HUNYO.—1922
 • HULYO.—1922
 • AGOSTO.—1922
 • SEPTIEMBRE.—1922
 • OKTUBRE.—1922
 • NOBYEMBRE.—1922
 • DISYEMBRE.—1922
 • Sa Kababayang Manghahalal
 • Mga Pangunang Kaalaman Dapat Tandaan ng mga Manghahalal
 • Ayoko ng sayaw
 • NG MALAYO SA PAGKAKASAKIT AT TUMANDA
  • ABOGADO NG BAYAN
  • BAGONG PAMAHALAAN SA PILIPINAS
  • MGA KAILANGANG DULUGAN
  No review for this book yet, be the first to review.
   No comment for this book yet, be the first to comment
   You May Also Like
   Also Available On
   App store smallGoogle play small
   Categories
   Curated Lists
   • Pattern Recognition and Machine Learning (Information Science and Statistics)
    by Christopher M. Bishop
    Data mining
    by I. H. Witten
    The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction
    by Various
    See more...
   • CK-12 Chemistry
    by Various
    Concept Development Studies in Chemistry
    by John Hutchinson
    An Introduction to Chemistry - Atoms First
    by Mark Bishop
    See more...
   • Microsoft Word - How to Use Advanced Algebra II.doc
    by Jonathan Emmons
    Advanced Algebra II: Activities and Homework
    by Kenny Felder
    de2de
    by
    See more...
   • The Sun Who Lost His Way
    by
    Tania is a Detective
    by Kanika G
    Firenze_s-Light
    by
    See more...
   • Java 3D Programming
    by Daniel Selman
    The Java EE 6 Tutorial
    by Oracle Corporation
    JavaKid811
    by
    See more...