De Ellendigen (Deel 4 van 5)
Free

De Ellendigen (Deel 4 van 5)

By Victor Hugo
Free
Book Description
Table of Contents
 • Boek I.
 • Eenige bladzijden geschiedenis.
 • Eerste hoofdstuk.
 • Goed gesneden.
 • Tweede hoofdstuk.
 • Slecht genaaid.
 • Derde hoofdstuk.
 • Lodewijk Filips.
 • Vierde hoofdstuk.
 • Scheuren in de fundamenten.
 • Vijfde hoofdstuk.
 • Feiten waaruit de geschiedenis voortkomt, maar welke de geschiedenis niet kent.
 • Zesde hoofdstuk.
 • Enjolras en zijn luitenants.
 • Boek II.
 • Eponine.
 • Eerste hoofdstuk.
 • Het veld van de leeuwerik.
 • Tweede hoofdstuk.
 • Het ontstaan van de kiemen der misdaden in de gevangenissen.
 • Derde hoofdstuk.
 • Vader Mabeuf heeft een verschijning.
 • Vierde hoofdstuk.
 • Marius heeft eene verschijning.
 • Boek III.
 • Het huis in de straat Plumet.
 • Eerste hoofdstuk.
 • Het verborgen huis.
 • Tweede hoofdstuk.
 • Jean Valjean nationale garde.
 • Derde hoofdstuk.
 • Bladeren en bloesems.
 • Vierde hoofdstuk.
 • Verandering van het hek.
 • Vijfde hoofdstuk.
 • De roos bespeurt dat zij een wapen is.
 • Zesde hoofdstuk.
 • De veldslag begint.
 • Zevende hoofdstuk.
 • Tegen treurigheid nog grooter treurigheid.
 • Achtste hoofdstuk.
 • De galeiketen.
 • Boek IV.
 • Hulp van beneden kan soms hulp van boven zijn.
 • Eerste hoofdstuk.
 • Uitwendige verwonding, inwendige genezing.
 • Tweede hoofdstuk.
 • ’t Is voor moeder Plutarchus niet moeielijk een verschijnsel te verklaren.
 • Boek V.
 • Welks einde het begin niet gelijkt.
 • Eerste hoofdstuk.
 • De eenzaamheid en de kazerne.
 • Tweede hoofdstuk.
 • Vrees van Cosette.
 • Derde hoofdstuk.
 • Opmerkingen van vrouw Toussaint.
 • Vierde hoofdstuk.
 • Een hart onder een steen.
 • Vijfde hoofdstuk.
 • Cosette na den brief.
 • Zesde hoofdstuk.
 • De ouden zijn bestemd om op den geschikten tijd uit te gaan.
 • Boek VI.
 • De kleine Gavroche.
 • Eerste hoofdstuk.
 • Ondeugende streek van den wind.
 • Tweede hoofdstuk.
 • Hoe de kleine Gavroche zich Napoleon den Groote ten nutte maakt.
 • Derde hoofdstuk.
 • De ontvluchting.
 • Boek VII.
 • De dieventaal.
 • Derde hoofdstuk.
 • De weenende en lachende dieventaal.
 • Vierde hoofdstuk.
 • De twee plichten: waken en hopen.
 • Boek VIII.
 • Verrukking en droefheid.
 • Eerste hoofdstuk.
 • Helderheid.
 • Tweede hoofdstuk.
 • De bedwelming van het volmaakte geluk.
 • Derde hoofdstuk.
 • Begin der schaduw.
 • Vierde hoofdstuk.
 • De hond.
 • Vijfde hoofdstuk.
 • Des nachts.
 • Zesde hoofdstuk.
 • Marius keert in zooverre tot de werkelijkheid terug, dat hij aan Cosette zijn adres geeft.
 • Zevende hoofdstuk.
 • Het jonge en het oude hart tegenover elkander.
 • Boek IX.
 • Waarheen gaan zij?
 • Eerste hoofdstuk.
 • Jean Valjean.
 • Tweede hoofdstuk.
 • Marius.
 • Derde hoofdstuk.
 • De heer Mabeuf.
 • Boek X.
 • De vijfde Juni 1832.
 • Eerste hoofdstuk.
 • Het oppervlakkige der quaestie.
 • Tweede hoofdstuk.
 • De grond der quaestie.
 • Derde hoofdstuk.
 • Een begrafenis: kans tot wedergeboorte.
 • Vierde hoofdstuk.
 • De gistingen van eertijds.
 • Vijfde hoofdstuk.
 • Eigenaardigheid van Parijs.
 • Boek XI.
 • Het stofdeeltje verbroedert zich met den orkaan.
 • Eerste hoofdstuk.
 • Eenige ophelderingen nopens den oorsprong van Gavroches poëzie.—invloed van een lid der academie op deze poëzie.
 • Tweede hoofdstuk.
 • Gavroche op marsch.
 • Derde hoofdstuk.
 • Billijke verontwaardiging van een kapper en barbier.
 • Vierde hoofdstuk.
 • De knaap verwondert zich over den grijsaard.
 • Vijfde hoofdstuk.
 • De grijsaard.
 • Zesde hoofdstuk.
 • Recruten.
 • Boek XII.
 • Corinthe.
 • Eerste hoofdstuk.
 • Geschiedenis van Corinthe sinds zijn stichting.
 • Tweede hoofdstuk.
 • Voorloopige vroolijkheid.
 • Derde hoofdstuk.
 • De nacht daalt op Grantaire.
 • Vierde hoofdstuk.
 • Pogingen van troost op de weduwe Hucheloup.
 • Vijfde hoofdstuk.
 • De toebereidselen.
 • Zesde hoofdstuk.
 • In afwachting.
 • Zevende hoofdstuk.
 • De man, dien men in de Billettes-straat had ontmoet.
 • Achtste hoofdstuk.
 • Verscheidene vraagteekens betreffende een zekeren le Cabuc, die misschien niet le Cabuc heette.
 • Boek XIII.
 • Marius treedt in de schaduw.
 • Eerste hoofdstuk.
 • Van de straat Plumet naar de wijk St. Denis.
 • Tweede hoofdstuk.
 • Parijs uit de uilenvlucht gezien.
 • Derde hoofdstuk.
 • De uiterste rand.
 • Boek XIV.
 • De grootheid der wanhoop.
 • Eerste hoofdstuk.
 • De vlag: eerste bedrijf.
 • Tweede hoofdstuk.
 • De vlag: tweede bedrijf.
 • Derde hoofdstuk.
 • Gavroche had beter gedaan de karabijn van Enjolras te nemen.
 • Vierde hoofdstuk.
 • Het vaatje buskruit.
 • Vijfde hoofdstuk.
 • Einde van Jean Prouvaires gedicht.
 • Zesde hoofdstuk.
 • Het zieltogen des doods na het zieltogen des levens.
 • Zevende hoofdstuk.
 • Gavroche, een diepzinnig berekenaar der afstanden.
 • Boek XV.
 • De rue de l’Homme-Armé.
 • Eerste hoofdstuk.
 • Drinker, babbelaar.1
 • Tweede hoofdstuk.
 • De straatjongen een vijand van lichten.
 • Derde hoofdstuk.
 • Terwijl Cosette en vrouw Toussaint slapen.
 • Vierde hoofdstuk.
 • Overdreven ijver van Gavroche.
 • Inhoud.
 • Colofon
  • Beschikbaarheid
  • Codering
  • Documentgeschiedenis
  • Externe Referenties
  • Verbeteringen
  No review for this book yet, be the first to review.
   No comment for this book yet, be the first to comment
   You May Also Like
   Also Available On
   App store smallGoogle play small
   Categories
   Curated Lists
   • Pattern Recognition and Machine Learning (Information Science and Statistics)
    by Christopher M. Bishop
    Data mining
    by I. H. Witten
    The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction
    by Various
    See more...
   • CK-12 Chemistry
    by Various
    Concept Development Studies in Chemistry
    by John Hutchinson
    An Introduction to Chemistry - Atoms First
    by Mark Bishop
    See more...
   • Microsoft Word - How to Use Advanced Algebra II.doc
    by Jonathan Emmons
    Advanced Algebra II: Activities and Homework
    by Kenny Felder
    de2de
    by
    See more...
   • The Sun Who Lost His Way
    by
    Tania is a Detective
    by Kanika G
    Firenze_s-Light
    by
    See more...
   • Java 3D Programming
    by Daniel Selman
    The Java EE 6 Tutorial
    by Oracle Corporation
    JavaKid811
    by
    See more...