Patnubay nang Cabataan ó Talinhagang Buhay ni Eliseo at ni Hortensio
Free

Patnubay nang Cabataan ó Talinhagang Buhay ni Eliseo at ni Hortensio

By Joaquín Tuason
Free
Book Description
Table of Contents
 • PATNUBAY NANG CABATAAN
  • TALINHAGANG BUHAY
 • ELISEO AT NI HORTENSIO
  • NI JOAQUIN TUASON
   • nang may cunang uliran ang sinomang babasa.
   • MAPAGCALIÑGANG PUSO NI MARÍA
   • CAY S. LUIS GONZAGA
   • May lubos na capahintulutan
   • MANILA
    • Establecimiento Tipográfico de Modesto Reyes y C.a Salcedo núm. 190 (Sta Cruz) 1901
   • Establecimiento Tipográfico de Modesto Reyes y C.a Salcedo núm. 190 (Sta Cruz) 1901
  • nang may cunang uliran ang sinomang babasa.
  • MAPAGCALIÑGANG PUSO NI MARÍA
  • CAY S. LUIS GONZAGA
  • May lubos na capahintulutan
  • MANILA
   • Establecimiento Tipográfico de Modesto Reyes y C.a Salcedo núm. 190 (Sta Cruz) 1901
  • Establecimiento Tipográfico de Modesto Reyes y C.a Salcedo núm. 190 (Sta Cruz) 1901
  • INDICE
  • SA CALINIS-LINISAN
   • AT LUBHANG
  • AT LUBHANG
  • MAPAGCALIÑGANG PUSO NI MARÍA
  • Sa mañga dalagang babasa nito.
  • PASIMULA
   • CAPÍTULO I.—Ang magandang asal na dapat pasimulan mula sa cabataan.
   • CAPÍTULO II.—Ang pinagcautañgan nang buhay.
   • CAPÍTULO III.—Ang hiyas nang isip.
   • «Pag-asa sa Ina nang aua.»
   • CAPÍTULO IV.—Cung ano ang buhay siyang camatayan.
   • CAPÍTULO V.—Si Hortensio at ang pagcabaligtad nang mundo.
   • CAPÍTULO VI.—Ang uliran nang mang̃a dalaga.
   • CAPÍTULO VII.—Ang pagpili nang cacasamahin[5] at ang mabuting paraan nang nangyaring macamtan.[6]
   • CAPÍTULO VIII.—Ang pusong garing na di malamuyot.
   • «Sa may sintang handog.»
   • CAPÍTULO IX.—May dalahirang banayad at may mahinhing talipandas.
   • CAPÍTULO X.—Ang catampalasanan ni Neron at ang matandang mangagauay.
   • CAPÍTULO XI.—Ang pagtatagumpay nang cababaan at pagcaduhagui nang capalaluan.
   • CAPÍTULO XII.—Isang cabaitan ang maghunos dili cung may cagalitan.
   • CAPÍTULO XIII.—Ang buhay taga lañgit at ang pahimacas.
   • Sa lalong capurihan nang Dios.
  • CAPÍTULO I.—Ang magandang asal na dapat pasimulan mula sa cabataan.
  • CAPÍTULO II.—Ang pinagcautañgan nang buhay.
  • CAPÍTULO III.—Ang hiyas nang isip.
  • «Pag-asa sa Ina nang aua.»
  • CAPÍTULO IV.—Cung ano ang buhay siyang camatayan.
  • CAPÍTULO V.—Si Hortensio at ang pagcabaligtad nang mundo.
  • CAPÍTULO VI.—Ang uliran nang mang̃a dalaga.
  • CAPÍTULO VII.—Ang pagpili nang cacasamahin[5] at ang mabuting paraan nang nangyaring macamtan.[6]
  • CAPÍTULO VIII.—Ang pusong garing na di malamuyot.
  • «Sa may sintang handog.»
  • CAPÍTULO IX.—May dalahirang banayad at may mahinhing talipandas.
  • CAPÍTULO X.—Ang catampalasanan ni Neron at ang matandang mangagauay.
  • CAPÍTULO XI.—Ang pagtatagumpay nang cababaan at pagcaduhagui nang capalaluan.
  • CAPÍTULO XII.—Isang cabaitan ang maghunos dili cung may cagalitan.
  • CAPÍTULO XIII.—Ang buhay taga lañgit at ang pahimacas.
  • Sa lalong capurihan nang Dios.
  • MGA TALABABA:
   No comment for this book yet, be the first to comment
   You May Also Like
   Free
   Ang mga Anak Dalita
   By Patricio Mariano
   Si Tandang Basio Macunat
   Free
   Si Tandang Basio Macunat
   By M. Lucio y Bustamante
   Free
   Masakím
   By Andrés Pascual
   Justicia Nang Dios
   Free
   Justicia Nang Dios
   By Mariano Sequera
   Free
   Nasawing Pagasa
   By Angel De los Reyes
   Landas na Tuntunin
   Free
   Landas na Tuntunin
   By José Morante
   Free
   Hiwaga ng Pagibig
   By Balbino B. Nanong
   Also Available On
   Categories
   Curated Lists