John S. C. (John Stevens Cabot) Abbott
History
Columbus: De ontdekker van Amerika
Free
Description
Contents
Reviews
Language
Dutch
ISBN
Unknown
Columbus,
De Ontdekker van Amerika.
Naar het Engelsch van J. S. C. Abbott, Vertaald door J. H. Geraets Jr. Hoofd der school te Velsen
Met 11 Afbeeldingen. Amsterdam.—1887.—W. Versluys.
Christophorus Columbus.
Eerste Hoofdstuk.
Moeilijkheden, waarmede Columbus in zijn jonge jaren had te kampen.
Tweede Hoofdstuk.
Eerste reis.
Derde Hoofdstuk.
Er wordt land ontdekt.
Vierde Hoofdstuk.
Een tocht door de eilanden.
Vijfde Hoofdstuk.
Buitengewone lotgevallen.
Zesde Hoofdstuk.
De terugreis.
Zevende Hoofdstuk.
De tweede reis.
Achtste Hoofdstuk.
Het leven te Hispaniola.
Negende Hoofdstuk.
De kust van Cuba wordt onderzocht.
Tiende Hoofdstuk.
De terugreis naar Spanje en de derde reis.
Elfde Hoofdstuk.
Terugkeer naar Spanje en de vierde reis.
Twaalfde Hoofdstuk.
De schipbreuk bij Jamaïca.
Dertiende Hoofdstuk.
De laatste tooneelen uit het leven van Columbus.
Inhoud.
Bibliotheek voor de jeugd,
Onder leiding van
J. Versluys.
The book hasn't received reviews yet.