De Reis naar de Maan in 28 dagen en 12 uren
Jules Verne
Literature & Fiction
De Reis naar de Maan in 28 dagen en 12 uren
Free
Description
Contents
Reviews
Language
Dutch
ISBN
Unknown
Wonderreizen.
Jules Verne
De Reis naar de Maan
In 28 Dagen en 12 Uren
Naar de 18de Fransche uitgave door H. M. C. van Oosterzee
Tiende druk
Amsterdam Uitgevers-Maatschappy “Elsevier” 1916
Eerste hoofdstuk.
De Gun-club.
Tweede hoofdstuk.
De mededeeling.
Derde hoofdstuk.
Het lot van het voorstel.
Vierde hoofdstuk.
De sterrenwacht te Cambridge.
Vijfde hoofdstuk.
De maan.
Zesde hoofdstuk.
Het projectiel.
Zevende hoofdstuk.
Het stuk.
Achtste hoofdstuk.
Het kruit.
Negende hoofdstuk.
Éen tegen velen.
Tiende hoofdstuk.
De inschrijvingen.
Elfde hoofdstuk.
Het terrein.
Twaalfde hoofdstuk.
Begin van het werk.
Dertiende hoofdstuk.
Het gieten.
Veertiende hoofdstuk.
De Columbiad.
Vijftiende hoofdstuk.
Een telegram.
Zestiende hoofdstuk.
Michel Ardan.
Zeventiende hoofdstuk.
Een volksvergadering.
Achttiende hoofdstuk.
Na de pauze.
Negentiende hoofdstuk.
In het bosch.
Twintigste hoofdstuk.
Een proefneming in het klein.
Eenentwintigste hoofdstuk.
Men maakt zich gereed.
Twee-en-twintigste hoofdstuk.
De telescoop van het Rotsgebergte.
Drieëntwintigste hoofdstuk.
Laatste bestellingen.
Vierentwintigste hoofdstuk.
Vuur!!!
Vijfentwintigste hoofdstuk.
Teleurstelling.
Zesentwintigste hoofdstuk.
Een nieuwe ster.
Zevenentwintigste hoofdstuk.
Goede reis.
Achtentwintigste hoofdstuk.
Het eerste halfuur.
Negenentwintigste hoofdstuk.
Een kijkje in het projectiel.
Dertigste hoofdstuk.
Een berekening en een begrafenis.
Eenendertigste hoofdstuk.
Wachter is wachter geworden.
Tweeëndertigste hoofdstuk.
Zijn zij dronken?
Drieëndertigste hoofdstuk.
Zij wegen niets meer.
Vierendertigste hoofdstuk.
Een weinig uit het spoor.
Vijfendertigste hoofdstuk.
Zij nemen de maan waar.
Zesendertigste hoofdstuk.
Voortzetting der reis.
Zevenendertigste hoofdstuk.
Nog eenige bijzonderheden.
Achtendertigste hoofdstuk.
Raadselachtige voorwerpen.
Negenendertigste hoofdstuk.
Een lange nacht.
Veertigste hoofdstuk.
In welke kromme lijn?
Eenenveertigste hoofdstuk.
Het Zuiderhalfrond.
Tweeënveertigste hoofdstuk.
De Tycho.
Drieënveertigste hoofdstuk.
Maanbewoners?
Vierenveertigste hoofdstuk.
De vuurpijlen.
Vijfenveertigste hoofdstuk.
Aan boord van de Susquehanna.
Zesenveertigste hoofdstuk.
Maston ten tooneele.
Zevenenveertigste hoofdstuk.
De redding.
Achtenveertigste hoofdstuk.
Slot.
Inhoudsopgave
JULES VERNE’S GEÏLLUSTREERDE WONDERREIZEN.
Colofon
Beschikbaarheid
Codering
Documentgeschiedenis
Externe Referenties
Verbeteringen
Beschikbaarheid
Codering
Documentgeschiedenis
Externe Referenties
Verbeteringen
The book hasn't received reviews yet.