De Reis naar de Maan in 28 dagen en 12 uren
Free

De Reis naar de Maan in 28 dagen en 12 uren

By Jules Verne
Free
Book Description
Table of Contents
 • Wonderreizen.
  • Jules Verne
 • De Reis naar de Maan
  • In 28 Dagen en 12 Uren
  • Naar de 18de Fransche uitgave door H. M. C. van Oosterzee
  • Tiende druk
  • Amsterdam Uitgevers-Maatschappy “Elsevier” 1916
  • Eerste hoofdstuk.
  • De Gun-club.
  • Tweede hoofdstuk.
  • De mededeeling.
  • Derde hoofdstuk.
  • Het lot van het voorstel.
  • Vierde hoofdstuk.
  • De sterrenwacht te Cambridge.
  • Vijfde hoofdstuk.
  • De maan.
  • Zesde hoofdstuk.
  • Het projectiel.
  • Zevende hoofdstuk.
  • Het stuk.
  • Achtste hoofdstuk.
  • Het kruit.
  • Negende hoofdstuk.
  • Éen tegen velen.
  • Tiende hoofdstuk.
  • De inschrijvingen.
  • Elfde hoofdstuk.
  • Het terrein.
  • Twaalfde hoofdstuk.
  • Begin van het werk.
  • Dertiende hoofdstuk.
  • Het gieten.
  • Veertiende hoofdstuk.
  • De Columbiad.
  • Vijftiende hoofdstuk.
  • Een telegram.
  • Zestiende hoofdstuk.
  • Michel Ardan.
  • Zeventiende hoofdstuk.
  • Een volksvergadering.
  • Achttiende hoofdstuk.
  • Na de pauze.
  • Negentiende hoofdstuk.
  • In het bosch.
  • Twintigste hoofdstuk.
  • Een proefneming in het klein.
  • Eenentwintigste hoofdstuk.
  • Men maakt zich gereed.
  • Twee-en-twintigste hoofdstuk.
  • De telescoop van het Rotsgebergte.
  • Drieëntwintigste hoofdstuk.
  • Laatste bestellingen.
  • Vierentwintigste hoofdstuk.
  • Vuur!!!
  • Vijfentwintigste hoofdstuk.
  • Teleurstelling.
  • Zesentwintigste hoofdstuk.
  • Een nieuwe ster.
  • Zevenentwintigste hoofdstuk.
  • Goede reis.
  • Achtentwintigste hoofdstuk.
  • Het eerste halfuur.
  • Negenentwintigste hoofdstuk.
  • Een kijkje in het projectiel.
  • Dertigste hoofdstuk.
  • Een berekening en een begrafenis.
  • Eenendertigste hoofdstuk.
  • Wachter is wachter geworden.
  • Tweeëndertigste hoofdstuk.
  • Zijn zij dronken?
  • Drieëndertigste hoofdstuk.
  • Zij wegen niets meer.
  • Vierendertigste hoofdstuk.
  • Een weinig uit het spoor.
  • Vijfendertigste hoofdstuk.
  • Zij nemen de maan waar.
  • Zesendertigste hoofdstuk.
  • Voortzetting der reis.
  • Zevenendertigste hoofdstuk.
  • Nog eenige bijzonderheden.
  • Achtendertigste hoofdstuk.
  • Raadselachtige voorwerpen.
  • Negenendertigste hoofdstuk.
  • Een lange nacht.
  • Veertigste hoofdstuk.
  • In welke kromme lijn?
  • Eenenveertigste hoofdstuk.
  • Het Zuiderhalfrond.
  • Tweeënveertigste hoofdstuk.
  • De Tycho.
  • Drieënveertigste hoofdstuk.
  • Maanbewoners?
  • Vierenveertigste hoofdstuk.
  • De vuurpijlen.
  • Vijfenveertigste hoofdstuk.
  • Aan boord van de Susquehanna.
  • Zesenveertigste hoofdstuk.
  • Maston ten tooneele.
  • Zevenenveertigste hoofdstuk.
  • De redding.
  • Achtenveertigste hoofdstuk.
  • Slot.
  • Inhoudsopgave
  • JULES VERNE’S GEÏLLUSTREERDE WONDERREIZEN.
  • Colofon
   • Beschikbaarheid
   • Codering
   • Documentgeschiedenis
   • Externe Referenties
   • Verbeteringen
  • Beschikbaarheid
  • Codering
  • Documentgeschiedenis
  • Externe Referenties
  • Verbeteringen
  No review for this book yet, be the first to review.
   No comment for this book yet, be the first to comment
   You May Also Like
   Also Available On
   App store smallGoogle play small
   Categories
   Curated Lists
   • Pattern Recognition and Machine Learning (Information Science and Statistics)
    by Christopher M. Bishop
    Data mining
    by I. H. Witten
    The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction
    by Various
    See more...
   • CK-12 Chemistry
    by Various
    Concept Development Studies in Chemistry
    by John Hutchinson
    An Introduction to Chemistry - Atoms First
    by Mark Bishop
    See more...
   • Microsoft Word - How to Use Advanced Algebra II.doc
    by Jonathan Emmons
    Advanced Algebra II: Activities and Homework
    by Kenny Felder
    de2de
    by
    See more...
   • The Sun Who Lost His Way
    by
    Tania is a Detective
    by Kanika G
    Firenze_s-Light
    by
    See more...
   • Java 3D Programming
    by Daniel Selman
    The Java EE 6 Tutorial
    by Oracle Corporation
    JavaKid811
    by
    See more...